Truy cập nhanh
Đóng truy cập
Lời hay ý đẹp:
Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.
Một người bạn dũng cảm cũng có thể trở thành một kẻ thù đáng sợ.
Bạn cười, thiên hạ sẽ cười với bạn; bạn khóc, bạn chỉ sẽ khóc 1 mình.
Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.
Đạo đức cách mạng không phải là từ trên trời rơi xuống, nó được phát triển và củng cố trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì hàng ngày, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh
Chỉ có một việc quan trọng nhất là yêu nhân dân, yêu tổ quốc, dùng trí óc và linh hồn để phục vụ.
Yêu 1 người không yêu mình cũng như ôm cây xương rồng vậy. Càng ôm chặt thì càng làm bản thân mình đau
Khi trẻ đi đến quán rượu để uống rượu,về già sẽ đi đến quán rượu để ăn xin.
Người nào không muốn cúi xuống vì một xu lẻ thì không đáng có một đồng.
Dù có điều gì xảy ra thì kiên trì và ý chí sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả.
Khi chiến thắng được nỗi sợ cái chết bạn sẽ trở thành chủ nhân của cuộc đời mình.
Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu.
Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.
Bạn đối xử với người khác như thế nào, họ sẽ đối xử với bạn như vậy.
Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có cả một lô bạn hời hợt.
Bạn đừng hỏi bất cứ ai một việc gì khi trong lòng bạn đã quyết định, hãy làm theo những gì bạn nghĩ và đừng bao giờ hối hận vì nó.

Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận đã triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt được kết quả tích cực.

Hình Đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú: Kết quả và những vấn đề đặt ra

(Thành ủy Phan Thiết tổ chức bàn giao phiếu nơi cư trú giữa 05 Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy với 18 xã, phường)

Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hiện có 78 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, gồm 39 chi bộ cơ sở và 39 đảng bộ cơ sở (có 15 đảng bộ bộ phận và 283 chi bộ trực thuộc), trong đó có 42 tổ chức đảng trong các cơ quan nhà nước, Đảng, đoàn thể cấp tỉnh; 15 tổ chức đảng trong các đơn vị sự nghiệp; 11 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp có vốn nhà nước và 10 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, với 5.351 đảng viên. Đội ngũ đảng viên của Đảng bộ Khối đa số có trình độ chuyên môn cao, có nhận thức chính trị sâu sắc, đang nắm giữ những vị trí quan trọng trong các cơ quan lãnh đạo của Đảng, bộ máy quản lý của Nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội và các doanh nghiệp lớn của tỉnh.

Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú (Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị) và Hướng dẫn số 01-HD/TU, ngày 29/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú (Hướng dẫn số 01-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy); theo đó Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Công văn số 302-CV/ĐUK, ngày 19/01/2021 về Triển khai Hướng dẫn số 01-HD/TU, ngày 29/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tổ chức quán triệt sâu kỹ đến toàn thể đảng viên Hướng dẫn số 01- HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị; đồng thời tổ chức thực hiện đảm bảo các nội dung theo Hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Từ đó đến nay, hàng năm, trong quy trình nhận xét, đánh giá, xếp loại đảng viên, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối luôn chú trọng đến việc lấy ý kiến nơi cư trú, xem đây là một kênh quan trọng trong công tác cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối. Đặc biệt, trong Quy chế đánh giá nhận xét, bổ nhiệm, đề bạt, điều động, luân chuyển cán bộ của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã quy định việc lấy nhận xét nơi cư trú của cán bộ là một trong những nội dung bắt buộc và có mẫu để xin ý kiến cấp ủy nơi cư trú.

Qua 03 năm triển khai thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ Khối đều nhận thức đây là chủ trương đúng và sát thực của Bộ Chính trị; phát huy được tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên đang công tác trong việc tham gia đóng góp ý kiến với công việc chung của địa phương. Đồng thời tạo điều kiện cho cấp ủy địa phương và nhân dân nơi cư trú tăng cường việc giám sát đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng. Qua sinh hoạt tại nơi cư trú giúp cho đảng viên đang công tác nắm, hiểu rõ hơn tình hình của địa phương, tham gia góp ý kiến vào việc xây dựng đời sống vật chất tinh thần, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội của địa phương; gương mẫu thực hiện, vận động gia đình và nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy ước, quy định của địa phương và thực hiện tốt các hoạt động xã hội nơi cư trú. Nhiều đồng chí là chỗ dựa tinh thần cho bà con nhân dân nơi cư trú. Mối quan hệ giữa đảng viên đang công tác với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân nơi cư trú ngày càng gắn bó hơn, khắc phục được lối sống xa dân, thiếu trách nhiệm với nhân dân. Kết quả cấp ủy nơi cư trú nhận xét đảng viên đang công tác: Năm 2021, tổng số đảng viên được giới thiệu là 5.362 đồng chí, trong đó biểu dương 1.064 đồng chí, nhắc nhở 03 đồng chí; năm 2022 tổng số đảng viên được giới thiệu là 5.463 đồng chí, trong đó biểu dương 1.298 đồng chí, nhắc nhở 0 đồng chí; năm 2023 tổng số đảng viên được giới thiệu là 5.181 đồng chí, trong đó biểu dương 1.271 đồng chí, nhắc nhở 01 đồng chí.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị vẫn còn một số hạn chế sau: Việc cập nhật danh sách đảng viên giới thiệu đi và tiếp nhận về của các cấp ủy có lúc chưa kịp thời, đầy đủ. Việc phân công cấp ủy theo dõi đảng viên về sinh hoạt nơi cư trú chưa sâu sát. Các kỳ họp chi bộ nơi cư trú số lượng đảng viên đang công tác tham gia chưa đầy đủ. Việc thông tin giữa cấp ủy nơi đảng viên công tác với cấp ủy nơi đảng viên cư trú chưa thường xuyên liên tục. Việc nhận xét, đánh giá đảng viên đang công tác có nơi chưa đúng thật chất, chưa có sự công tâm, khách quan.

Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị đối với tổ chức đảng nơi đảng viên công tác và tổ chức đảng nơi đảng viên được giới thiệu về giữ mối liên hệ nơi cư trú; các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối cần tiếp tục triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục quán triệt cho cán bộ, đảng viên về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và nội dung Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị, coi việc giữ mối liên hệ với cấp ủy và gương mẫu thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, là tiêu chí để đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm.

Hai là, các cấp ủy rà soát, lập danh sách đảng viên (kể cả đảng viên mới kết nạp) để giới thiệu về sinh hoạt nơi cư trú, đảm bảo 100% đảng viên trong chi bộ, đảng bộ được giới thiệu về sinh hoạt, thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ và nhân dân nơi cư trú theo đúng quy định. Kịp thời thông báo cho chi uỷ, chi bộ nơi cư trú biết về số lượng đảng viên đã được giới thiệu về sinh hoạt nơi cư trú khi có sự thay đổi vị trí, chuyển công tác hoặc bị khai trừ, xoá tên, xin ra khỏi Đảng, đảng viên thường xuyên đi công tác xa nơi cư trú để phối hợp tạo điều kiện cho đảng viên thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú.

Ba là, cử đại diện cấp ủy gặp gỡ, trao đổi với cấp uỷ nơi đảng viên cư trú để trao đổi thông tin, nắm tình hình việc chấp hành của đảng viên và lấy ý kiến nhận xét trước khi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử hoặc khi đảng viên cho rằng việc nhận xét của nơi cư trú chưa khách quan. Thông báo cho đảng viên biết về ý kiến nhận xét, đánh giá của cấp uỷ nơi cư trú tại cuộc họp kiểm điểm, đánh giá cuối năm hoặc khi cần thiết.

Bốn là, các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nắm bắt tình hình thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW của cán bộ, đảng viên nơi công tác và nơi cư trú; kịp thời biểu dương, khen thưởng hoặc đề nghị cấp ủy nơi đảng viên công tác biểu dương, khen thưởng những đảng viên có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đảng viên nơi cư trú và đề nghị cấp ủy nơi đảng viên công tác xem xét, xử lý theo quy định đối với những đảng viên chưa thực hiện tốt./. 

Tác giả: Hồng Hậu - BTC Đảng ủy Khối