Truy cập nhanh
Đóng truy cập
Lời hay ý đẹp:
Bạn cười, thiên hạ sẽ cười với bạn; bạn khóc, bạn chỉ sẽ khóc 1 mình.
Một người bạn dũng cảm cũng có thể trở thành một kẻ thù đáng sợ.
Đạo đức cách mạng không phải là từ trên trời rơi xuống, nó được phát triển và củng cố trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì hàng ngày, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh
Bạn đừng hỏi bất cứ ai một việc gì khi trong lòng bạn đã quyết định, hãy làm theo những gì bạn nghĩ và đừng bao giờ hối hận vì nó.
Yêu 1 người không yêu mình cũng như ôm cây xương rồng vậy. Càng ôm chặt thì càng làm bản thân mình đau
Khi chiến thắng được nỗi sợ cái chết bạn sẽ trở thành chủ nhân của cuộc đời mình.
Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.
Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.
Khi trẻ đi đến quán rượu để uống rượu,về già sẽ đi đến quán rượu để ăn xin.
Người nào không muốn cúi xuống vì một xu lẻ thì không đáng có một đồng.
Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có cả một lô bạn hời hợt.
Dù có điều gì xảy ra thì kiên trì và ý chí sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả.
Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.
Bạn đối xử với người khác như thế nào, họ sẽ đối xử với bạn như vậy.
Chỉ có một việc quan trọng nhất là yêu nhân dân, yêu tổ quốc, dùng trí óc và linh hồn để phục vụ.
Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu.

Sáng ngày 27/6/2024, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để đánh giá kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Tham dự Hội nghị có 20/23 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; 06/07 đồng chí Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối; đồng chí Phạm Thị Minh Hiếu - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Đỗ Minh Quyên - Chuyên viên Phòng Lý luận chính trị - Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đồng chí Lê Thị Hải Duyên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối, chủ trì. 

Hình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ 18

Tại Hội nghị các đồng chí Đảng ủy viên đã tập trung thảo luận, góp ý các dự thảo: Báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm quý III/2024 và Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 07- NQ/ĐUK, ngày 07/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối “về phát triển đảng viên trong lực lượng công nhân trực tiếp sản xuất”. Đồng thời thực hiện công khai quyết toán ngân sách năm 2023 của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; xem xét, cho ý kiến giới thiệu rà soát, bổ sung quy hoạch Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trong 6 tháng đầu năm 2024,  Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tập trung triển khai thực hiện đảm bảo kế hoạch đề ra các nhiệm vụ trọng tâm do Tỉnh ủy giao. Theo đó các cấp ủy cơ sở đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện cơ bản hoàn thành nhiệm vụ chính trị, một số chỉ tiêu kế hoạch về sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ về xây dựng Đảng, công tác dân vận, các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2024. Kịp thời tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 8 khóa XIII; tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội” và triển khai việc đăng ký cá nhân thực hiện Chuyên đề năm 2024. Phát động đảng viên, quần chúng tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã kết nạp được 75 đảng viên mới; đề nghị tặng Huy hiệu 30, 40 năm tuổi Đảng cho 25 đồng chí; kiện toàn bổ sung nhân sự cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho 07 tổ chức cơ sở đảng; đồng thời tiến hành 01 cuộc giám sát đối với 07 tổ chức đảng và 01 cuộc kiểm tra đối với 04 tổ chức đảng. Phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức "Ngày hội thanh niên công nhân và tuyên dương gương thanh niên công nhân tiêu biểu năm 2024; tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy cơ sở duy trì sinh hoạt các tác phẩm, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng…Tuy nhiên, việc theo dõi, nắm bắt thông tin dư luận xã hội, tình hình tư tưởng ở cơ sở có lúc, có việc chưa sâu sát. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, có đơn vị tạm ngưng hoạt động dẫn đến việc triển khai một số nội dung, chương trình, kế hoạch của Đảng uỷ Khối còn chậm; chưa tổ chức được Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 theo kế hoạch đã đề ra.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Thị Hải Duyên tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí dự họp; đồng thời đề nghị Văn phòng, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối hoàn chỉnh các văn bản đã tham mưu tại Hội nghị này để triển khai thực hiện. Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng trong khối tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Cấp ủy phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người quản lý doanh nghiệp nắm chắc và giải quyết ổn định tình hình nội bộ, nhất là ở các tổ chức đảng phát sinh đơn thư, kiếu nại, tố cáo; lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong 6 tháng cuối năm 2024. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; kịp thời nắm bắt, định hướng dư luận cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị, tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên không giang mạng. Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới đảm bảo thực hiện hoàn thành chỉ tiêu giao năm 2024. Tổ chức quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, triển khai các văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lấn thứ XV. Ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ II, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đánh giá phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2024. Tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Khối./.

Tác giả: Nguyễn Mai - Văn phòng