Truy cập nhanh
Đóng truy cập
Lời hay ý đẹp:
Một người bạn dũng cảm cũng có thể trở thành một kẻ thù đáng sợ.
Bạn đừng hỏi bất cứ ai một việc gì khi trong lòng bạn đã quyết định, hãy làm theo những gì bạn nghĩ và đừng bao giờ hối hận vì nó.
Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.
Khi trẻ đi đến quán rượu để uống rượu,về già sẽ đi đến quán rượu để ăn xin.
Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.
Bạn đối xử với người khác như thế nào, họ sẽ đối xử với bạn như vậy.
Chỉ có một việc quan trọng nhất là yêu nhân dân, yêu tổ quốc, dùng trí óc và linh hồn để phục vụ.
Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có cả một lô bạn hời hợt.
Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.
Dù có điều gì xảy ra thì kiên trì và ý chí sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả.
Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu.
Người nào không muốn cúi xuống vì một xu lẻ thì không đáng có một đồng.
Khi chiến thắng được nỗi sợ cái chết bạn sẽ trở thành chủ nhân của cuộc đời mình.
Đạo đức cách mạng không phải là từ trên trời rơi xuống, nó được phát triển và củng cố trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì hàng ngày, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh
Bạn cười, thiên hạ sẽ cười với bạn; bạn khóc, bạn chỉ sẽ khóc 1 mình.
Yêu 1 người không yêu mình cũng như ôm cây xương rồng vậy. Càng ôm chặt thì càng làm bản thân mình đau

Nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối được kịp thời nghiên cứu, học tập, quán triệt Quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và Chỉ thị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; sáng ngày 09/7/2024, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến thông qua điểm cầu của Tỉnh ủy từ Hội nghị trực tuyến toàn quốc kết nối đến 168 điểm cầu thuộc 64 chi, đảng bộ cơ sở với 4.538 cán bộ, đảng viên tham gia học tập.

Hình Hội nghị trực tuyến quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 09/5/2024 và Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị

(Các điểm cầu trong Đảng bộ Khối tham gia kết nối trực tuyến)

Tại điểm cầu chính ở Hội trường Cơ quan Đảng ủy Khối  - đường Lê Đại Hành, thành phố Phan Thiết, có sự tham gia của 55 đồng chí là đảng viên thuộc 04 chi bộ cơ sở có ít đảng viên, cùng toàn thể đảng viên của Chi bộ Văn phòng Đảng ủy Khối.

(Điểm cầu chính tại Hội trường Cơ quan Đảng ủy Khối)

Trước khi nghe quán triệt các nội dung văn bản, toàn thể cán bộ, đảng viên đã được xem phim tài liệu “Đạo đức cách mạng là gốc, là nền tảng của người cách mạng” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp thực hiện.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới (Quy định số 144-QĐ/TW); đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Chỉ thị số 35-CT/TW); qua đó góp phần giúp cho cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nắm bắt đầy đủ và có hệ thống 5 điều và 19 nội dung của Quy định số 144-QĐ/TW, 7 yêu cầu và 6 nội dung của Chỉ thị số 35-CT/TW, nhất là những điểm mới, những điểm cần chú ý để triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản trên.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã quán triệt các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung vận dụng, triển khai thực hiện có hiệu quả thiết thực, nhấn mạnh Quy định số 144-QĐ/TW là bước cụ thể hóa Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Trung ương về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về đạo đức, nhất là trong bối cảnh Đảng ta đang đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, để Đảng ta "là đạo đức, văn minh"; Chỉ thị số 35-CT/TW đã định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp để các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình phải chặt chẽ, đúng nguyên tắc, nhưng đảm bảo phải lựa chọn đúng người, trúng người trên cơ sở tiêu chuẩn, điều kiện; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Một số điểm cầu tại cơ sở:

 

Tác giả: Nguyễn Thẩm - Ban TGDV