Truy cập nhanh
Đóng truy cập
Lời hay ý đẹp:
Bạn đừng hỏi bất cứ ai một việc gì khi trong lòng bạn đã quyết định, hãy làm theo những gì bạn nghĩ và đừng bao giờ hối hận vì nó.
Khi trẻ đi đến quán rượu để uống rượu,về già sẽ đi đến quán rượu để ăn xin.
Dù có điều gì xảy ra thì kiên trì và ý chí sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả.
Bạn đối xử với người khác như thế nào, họ sẽ đối xử với bạn như vậy.
Đạo đức cách mạng không phải là từ trên trời rơi xuống, nó được phát triển và củng cố trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì hàng ngày, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh
Yêu 1 người không yêu mình cũng như ôm cây xương rồng vậy. Càng ôm chặt thì càng làm bản thân mình đau
Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có cả một lô bạn hời hợt.
Một người bạn dũng cảm cũng có thể trở thành một kẻ thù đáng sợ.
Bạn cười, thiên hạ sẽ cười với bạn; bạn khóc, bạn chỉ sẽ khóc 1 mình.
Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.
Người nào không muốn cúi xuống vì một xu lẻ thì không đáng có một đồng.
Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.
Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu.
Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.
Chỉ có một việc quan trọng nhất là yêu nhân dân, yêu tổ quốc, dùng trí óc và linh hồn để phục vụ.
Khi chiến thắng được nỗi sợ cái chết bạn sẽ trở thành chủ nhân của cuộc đời mình.

Ngay sau khi Ban Chấp hành Đảng bộ Khối ban hành Nghị quyết 11, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức phổ biến, quán triệt và bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện khá toàn diện.

Hình Kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của tổ chức đảng ở cơ sở

Xuất phát từ tình hình thực tế và những tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng ở cơ sở thời gian qua; với mục tiêu nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; ngày 16/01/2017 Ban Chấp hành Đảng bộ Khối (khóa VII) đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/ĐUK “về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của tổ chức đảng ở cơ sở” (gọi tắt là Nghị quyết 11) với những mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Qua 1 năm thực hiện Nghị quyết 11, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng ở cơ sở đã đạt được một số kết quả nhất định.

Ngay sau khi Ban Chấp hành Đảng bộ Khối ban hành Nghị quyết 11, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức phổ biến, quán triệt và bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện khá toàn diện, thể hiện trên các mặt:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng qua việc triển khai quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, hướng dẫn của Đảng, của cấp ủy cấp trên và cấp mình về công tác kiểm tra, giám sát.

Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã triển khai đầy đủ, kịp thời các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; rà soát, sửa đổi, ban hành các quy định về tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân; về tổ chức, hoạt động của các tổ kiểm tra, giám sát; ban hành bộ mẫu các văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng dùng cho các tổ chức đảng ở cơ sở; về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kiểm tra, giám sát. Đã tổ chức 01 lớp tập huấn để bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác tổ chức và công tác kiểm tra, giám sát cho hơn 300 đồng chí là bí thư, phó bí thư, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở, bí thư chi bộ trực thuộc và các đồng chí làm công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở, giúp cho cơ sở cập nhật và nắm vững để thực hiện đúng các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng thường xuyên quan tâm công tác thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; đã cập nhật các quy định mới vào Sổ tay điện tử về nghiệp vụ xây dựng Đảng cho phù hợp và chuyển tải đến cơ sở đảng trên Website Đảng ủy Khối; kịp thời cập nhật và đăng tải các văn bản, các hoạt động của Đảng bộ Khối, trong đó có công tác kiểm tra, giám sát lên Website Đảng ủy Khối, Website Tỉnh ủy để các cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở kịp thời nắm bắt.

Thứ hai, tăng cường sự kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng cấp trên đối với tổ chức đảng cấp dưới tự kiểm tra, giám sát trong tổ chức đảng cấp mình để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót của tổ chức đảng và đảng viên; giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật đảm bảo quy định của Đảng.

Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã ban hành chương trình kiểm tra, giám sát ngay từ đầu năm, chỉ đạo Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Khối và 100% chi, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát ở cấp mình để tổ chức thực hiện. Thông qua các báo cáo, hội nghị, các cuộc họp giao ban và phân công các đồng chí cấp ủy viên dự sinh hoạt ở cơ sở, Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối giám sát thường xuyên đối với các tổ chức đảng và đảng viên thuộc phạm vi quản lý, qua đó nắm bắt và đánh giá đúng tình hình, nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời các hạn chế, thiếu sót. Trong năm, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã tổ chức 03 cuộc kiểm tra định kỳ đối với 43 tổ chức đảng và 09 đảng viên là bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; tổ chức 02 cuộc giám sát chuyên đề đối với 18 tổ chức đảng và 06 đảng viên là bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc; Văn phòng Đảng ủy Khối đã kiểm tra tài chính đảng đối với 06 tổ chức đảng; Ban Tổ chức Đảng ủy Khối đã tổ chức 01 cuộc kiểm tra 09 tổ chức đảng; Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và tài chính đảng đối với 10 tổ chức đảng, giám sát chuyên đề đối với 07 ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở và 06 đồng chí là chủ nhiệm UBKT đảng ủy cơ sở. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung theo đúng yêu cầu chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, sát hợp với thực tế công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ và hoàn thành kế hoạch đề ra. Các chi, đảng bộ cơ sở chủ yếu tổ chức kiểm tra thường xuyên thông qua sinh hoạt định kỳ, các báo cáo và đã tiến hành hơn 70 cuộc kiểm tra định kỳ đối với 111 chi bộ và 121 đảng viên thuộc phạm vi quản lý; 37 cuộc giám sát chuyên đề đối với hơn 74 chi bộ và 58 đảng viên thuộc phạm vi quản lý; đa số các chi, đảng bộ cơ sở đã hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát đề ra. Qua kiểm tra, giám sát hầu hết các tổ chức đảng và đảng viên đều thực hiện khá nghiêm túc các nội dung được kiểm tra, giám sát; những khuyết điểm, hạn chế phát hiện qua kiểm tra, giám sát đều được nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; ngăn ngừa vi phạm.

Chủ động giải quyết kịp thời những đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên theo thẩm quyền. Qua 1 năm, Đảng uỷ Khối và Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Khối đã tiếp nhận và xem xét, xử lý 22 đơn, thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo đảm bảo theo quy định, không có đơn, thư tồn đọng. Đảng ủy cơ sở đã giải quyết 01 đơn, kết quả giải quyết tố cáo đúng và đúng một phần nhưng chưa đến mức áp dụng hình thức kỷ luật, đã kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Việc thi hành kỷ luật trong Đảng bộ Khối cũng đã được thực hiện đảm bảo phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục và đúng thẩm quyền theo quy định; thể hiện được tính chủ động trong phát hiện, đấu tranh và xử lý đối với các đảng viên vi phạm; số đảng viên bị kỷ luật có giảm so với năm 2016 nhưng nổi lên một số vụ việc gây dư luận không tốt trong xã hội. Tổng số đảng viên bị thi hành kỷ luật là 10 đồng chí, chiếm 0,34% so với tổng số đảng viên; với hình thức khiển trách 07 đồng chí, cảnh cáo 03 đồng chí. Nội dung vi phạm chủ yếu: vi phạm nội quy, quy chế, quy tắc ứng xử của cơ quan; sinh con thứ 3; vi phạm các quy định về kê khai tài sản; thực hiện không đúng, không đầy đủ các quy định về xét xử, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao…

Thứ ba, Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở đã chủ động và thực hiện tốt hơn vai trò tham mưu cho cấp ủy xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm của cấp ủy và thực hiện tốt các nhiệm vụ do cấp ủy giao. Đồng thời, đã xây dựng kế hoạch và thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 32 Điều lệ Đảng. Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 đồng chí là đảng ủy viên cơ sở, bí thư chi bộ, đã đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm. Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở chủ yếu thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên; một số ủy ban kiểm tra đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, việc thi hành kỷ luật trong Đảng và tài chính đảng đối với 60 chi bộ trực thuộc, giám sát chuyên đề đối với 26 chi bộ và 16 đảng viên. Các đảng uỷ cơ sở cũng đã kịp thời củng cố, kiện toàn nhân sự uỷ ban kiểm tra đảng ủy cơ sở khi có sự thay đổi. Trong năm qua, các cấp ủy cơ sở đã đề nghị và được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chuẩn y việc bổ sung 02 chủ nhiệm, 01 phó chủ nhiệm và 01 ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở.

Thứ tư, gắn việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát với đánh giá, phân loại chất lượng và khen thưởng tổ chức đảng. Hàng năm, khi xây dựng tiêu chí đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và bảng chấm điểm kèm theo, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã từng bước cụ thể hóa kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thành một trong những tiêu chí phân loại, khen thưởng tổ chức đảng. Đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thường xuyên quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng các tổ chức đảng và đảng viên trong công tác kiểm tra, giám sát; năm 2017 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã khen thưởng đối với 04 tập thể đã thực hiện tốt về công tác kiểm tra, giám sát.

Nhờ bám sát các nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện nên các chỉ tiêu Nghị quyết 11 đề ra trong năm qua hầu hết đều đạt như: 100% đảng viên được nghiên cứu, quán triệt các văn bản của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; 100% tổ chức đảng ở cơ sở xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát; 100% tổ chức đảng cấp dưới được tổ chức đảng cấp trên kiểm tra hoặc giám sát; giải quyết 100% đơn thư, khiếu nại tố cáo trong Đảng; xử lý kỷ luật kịp thời, nghiêm minh đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng; các ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở vẫn còn một số hạn chế: việc tự phát hiện, kiểm tra dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ còn ít; một vài chi bộ, đảng ủy cơ sở xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát chưa đảm bảo về chủ thể, đối tượng, nội dung còn chung chung, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát còn chậm so với kế hoạch đề ra, giám sát chuyên đề chưa nhiều; khi tiến hành kiểm tra, giám sát vẫn có nơi chưa bám sát quy trình; các đảng ủy cơ sở kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với đảng viên còn ít, nhất là đảng viên giữ cương vị chủ chốt hoặc được giao nhiệm vụ quan trọng; một số ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở chỉ mới thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát nhưng chưa thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo điều 32 của Điều lệ Đảng (đây là chỉ tiêu của Nghị quyết 11 chưa đạt); một số nơi chấp hành chế độ thông tin báo cáo lên cấp trên chưa kịp thời. Mối quan hệ phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với thanh tra sở, ngành trong việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với đảng viên có nơi chưa chặt chẽ. Việc quy hoạch nhân sự ủy ban kiểm tra của các đảng ủy cơ sở chưa được thực hiện.

 Nguyên nhân những khuyết điểm, hạn chế nêu trên là do một số cấp ủy chưa dành thời gian đúng mức để nghiên cứu và thực hiện đúng các quy định về công tác kiểm tra, giám sát; chưa chú trọng chỉ đạo tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với thanh tra của chính quyền cùng cấp trong việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với đảng viên; một số thành viên ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở ít kinh nghiệm, chưa nắm rõ các quy định nên cũng ảnh hưởng đến chất lượng tham mưu và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; Trung ương chưa có hướng dẫn việc quy hoạch nhân sự ủy ban kiểm tra các cấp.

Trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 11 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; tập trung kiểm tra việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Đảng, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên; trong đó chú trọng kiểm tra, giám sát đảng viên là cấp ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, các tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở. Hàng năm, các cấp ủy, tổ chức đảng đều phải xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ kiểm tra đảng viên kể cả cấp ủy viên cùng cấp, tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. Giải quyết kịp thời các vụ việc tồn đọng, phát sinh ở cơ sở; xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật đảng./.

Tác giả: Phượng Uyên - UBKT