Truy cập nhanh
Đóng truy cập
Lời hay ý đẹp:
Bạn đừng hỏi bất cứ ai một việc gì khi trong lòng bạn đã quyết định, hãy làm theo những gì bạn nghĩ và đừng bao giờ hối hận vì nó.
Khi trẻ đi đến quán rượu để uống rượu,về già sẽ đi đến quán rượu để ăn xin.
Đạo đức cách mạng không phải là từ trên trời rơi xuống, nó được phát triển và củng cố trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì hàng ngày, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh
Chỉ có một việc quan trọng nhất là yêu nhân dân, yêu tổ quốc, dùng trí óc và linh hồn để phục vụ.
Dù có điều gì xảy ra thì kiên trì và ý chí sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả.
Một người bạn dũng cảm cũng có thể trở thành một kẻ thù đáng sợ.
Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có cả một lô bạn hời hợt.
Người nào không muốn cúi xuống vì một xu lẻ thì không đáng có một đồng.
Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu.
Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.
Bạn cười, thiên hạ sẽ cười với bạn; bạn khóc, bạn chỉ sẽ khóc 1 mình.
Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.
Khi chiến thắng được nỗi sợ cái chết bạn sẽ trở thành chủ nhân của cuộc đời mình.
Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.
Bạn đối xử với người khác như thế nào, họ sẽ đối xử với bạn như vậy.
Yêu 1 người không yêu mình cũng như ôm cây xương rồng vậy. Càng ôm chặt thì càng làm bản thân mình đau

Trên cơ sở Hướng dẫn 07-HD/ĐUK, ngày 28/11/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên ở cơ sở; Công văn số 1180-CV/ĐUK, ngày 13/12/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về Một số nội dung cụ thể thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/ĐUK của BTV Đảng ủy Khối và Công văn số 2731-CV/BTCTU, ngày 07/12/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về một số nội dung cụ thể thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin tổng hợp những điểm lưu ý cốt lõi trong việc hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên ở cơ sở như sau:

Hình Tổng hợp những điểm lưu ý thực hiện theo Hướng dẫn 07-HD/ĐUK, ngày 28/11/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên ở cơ sở

KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

*Đối tượng; Tất cả đảng viên (trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng).

*Nơi kiểm điểm:

Đảng viên kiểm điểm ở chi bộ nơi sinh hoạt (những chi bộ có từ 12 đảng viên trở lên, có các tổ đảng thì đảng viên kiểm điểm ở tổ đảng, sau đó tổ đảng báo cáo kết quả kiểm điểm với chi bộ).

Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ở nơi nào thực hiện kiểm điểm sâu về chức trách, nhiệm vụ được giao ở nơi đó, ở chi bộ tập trung kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

Đảng ủy viên thì ngoài kiểm điểm trước chi bộ còn kiểm điểm trước tập thể đảng ủy và tập thể lãnh đạo nơi mình là thành viên.

Chi ủy viên, bí thư, phó bí thư chi bộ thì ngoài kiểm điểm tại chi bộ, còn kiểm điểm trước tập thể lãnh đạo nơi mình là thành viên.

*Trách nhiệm, thẩm quyền

Đảng viên tự đánh giá, xếp loại chất lượng. (theo Mẫu 05 (2 loại), 02-BS)

Cấp ủy cơ sở (Bí thư chi bộ cơ sở nơi không có chi ủy) xem xét, quyết định mức xếp loại chất lượng đảng viên.

*Chủ thể tham gia đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên:

(1) Chi ủy (chi bộ) nơi đảng viên sinh hoạt;

(2) Ban Chấp hành các đoàn thể mà đảng viên là thành viên lãnh đạo;

(3) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng công chức, viên chức;

(4) Nhận xét của Chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi đảng viên cư trú;

(5) Đảng viên trong chi bộ.

*Cách thức thực hiện

Bước 1: Tự đánh giá, xếp loại chất lượng

Căn cứ các tiêu chí đánh giá, tiêu chuẩn mức chất lượng được quy định cụ thể cho từng đối tượng, đảng viên tự đánh giá chất lượng, xác định cấp độ ("Xuất sắc", "Tốt", "Trung bình", "Kém") cho từng tiêu chí và xem xét, tự nhận mức chất lượng theo Mẫu 5. Sau đó, báo cáo trước chi bộ trong cuộc họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên cuối năm. (Đảng viên trình bày bản tự kiểm điểm; các thành viên tham gia dự họp góp ý, phê bình; người chủ trì kết luận những ưu, khuyết điểm của từng cá nhân; cá nhân tiếp thu, hoàn thiện bản tự kiểm điểm.)

Bước 2: Các chủ thể tham gia đánh giá, xếp loại chất lượng

Chi ủy (bí thư nơi không có chi ủy) tổ chức để các chủ thể tham gia đánh giá thực hiện việc phân tích chất lượng từng tiêu chí đánh giá, đề xuất mức xếp loại từng đảng viên. Cụ thể:

1. Chi ủy nơi đảng viên sinh hoạt; tập thể lãnh đạo đoàn thể mà đảng viên là thành viên lãnh đạo: Đánh giá, xếp loại từng đảng viên theo Mẫu 5 nói trên.

2. Chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi đảng viên cư trú: Thực hiện việc xác nhận phiếu nhận xét đảng viên theo Quy định số 76-QĐ/TW và Hướng dẫn số 34-HD/BTCTU, ngày 05/9/2012 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về thực hiện việc đảng viên đang công tác về giữ mối liên hệ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

3. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng công chức, viên chức: Đánh giá, xếp loại công chức, viên chức theo quy định của Chính phủ và Hướng dẫn của Uỷ ban Nhân dân tỉnh.

4.Đảng viên trong chi bộ: Xem xét, bỏ phiếu kín mức chất lượng đối với từng đảng viên.

Bước 3: Quyết định mức xếp loại chất lượng

- Đối với đảng bộ cơ sở: Chi ủy (bí thư nơi không có chi ủy) đề xuất nội dung nhận xét đánh giá, tổng hợp kết quả xếp loại chất lượng cho từng đảng viên và báo cáo cấp ủy cấp trên theo Mẫu 6 (đối với chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở thì báo cáo cho đảng ủy; đối với chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận thì báo cáo đảng ủy bộ phận để đảng ủy bộ phận tổng hợp báo cáo đảng ủy cơ sở).

Đảng ủy cơ sở thẩm định báo cáo của chi bộ, của đảng ủy bộ phận để xem xét, bỏ phiếu kín quyết định xếp loại chất lượng đảng viên.

- Đối với chi bộ cơ sở: Trên cơ sở kết quả biểu quyết bằng phiếu kín của chi bộ thì chi ủy (bí thư nơi không có chi ủy) quyết định xếp loại chất lượng đảng viên.

*Tiêu chuẩn các mức chất lượng

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Là đảng viên thực sự tiêu biểu về năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống, luôn đi đầu về đổi mới sáng tạo, có sản phẩm cụ thể được lượng hóa, có nhiều thành tích nổi bật trong công tác được các đảng viên khác học tập, noi theo.

- Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao đều đánh giá đạt  "Xuất sắc"; những tiêu chí còn lại được đánh giá đạt "Tốt" trở lên.

- Đảng viên là công chức, viên chức phải được xếp loại cán bộ, công chức, viên chức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Cấp ủy có thẩm quyền xem xét, quyết định số lượng đảng viên được xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" không vượt quá 20% số đảng viên được xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trong từng chi bộ, đảng bộ.

b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ

- Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao đều đánh giá đạt "Tốt" trở lên; những tiêu chí còn lại được đánh giá đạt "Trung bình" trở lên.

- Đảng viên là công chức, viên chức phải được xếp loại cán bộ, công chức, viên chức "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên.

c) Hoàn thành nhiệm vụ

- Các tiêu chí được đánh giá đạt "Trung bình" trở lên.

- Đảng viên là công chức, viên chức phải được xếp loại cán bộ, công chức, viên chức "Hoàn thành nhiệm vụ" trở lên.

d) Không hoàn thành nhiệm vụ

Là đảng viên không đạt mức "Hoàn thành nhiệm vụ" hoặc thuộc một trong các trường hợp sau:

- Chi bộ kết luận đánh giá có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

- Chỉ hoàn thành dưới 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao trong năm.

- Đảng viên là công chức, viên chức xếp loại ở mức "Không hoàn thành nhiệm vụ".

- Đảng viên bị thi hành kỷ luật trong năm (vi phạm bị xử lý kỷ luật chỉ tính một lần khi xếp loại).

* Lưu ý: Đảng viên nghỉ ốm từ 03 tháng trở lên không xếp loại đạt mức "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên; đảng viên nghỉ thai sản thì kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế của năm đó.

 

KIỂM ĐIỂM CẤP ỦY

*Nơi kiểm điểm:

Đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận kiểm điểm tại đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận. Chi ủy kiểm điểm tại chi bộ.

Bí thư chi bộ, đảng ủy trực tiếp chỉ đạo chuẩn bị báo cáo kiểm điểm của tập thể cấp ủy theo Mẫu 01 và lấy ý kiến đóng góp của tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và các tổ chức đoàn thể. Dự thảo báo cáo kiểm điểm gửi trước cho các thành viên tham gia hội nghị kiểm điểm ít nhất 3 ngày làm việc.

Cấp ủy kiểm điểm sau khi các tập thể lãnh đạo, quản lý của chuyên môn, đoàn thể đã hoàn thành kiểm điểm. Bí thư cấp ủy tổng hợp, kết luận từng nội dung tiếp thu để hoàn thiện báo cáo.

Kiểm điểm tập thể cấp ủy trước, kiểm điểm bí thư, phó bí, cấp ủy viên sau. Lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân, lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể cấp ủy.

Kiểm điểm tập thể cấp ủy, bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ cơ sở: Mời Tổ được phân công dự kiểm điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối phụ trách chi bộ, đảng bộ tham dự.

Kiểm điểm tập thể cấp ủy, bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở mời đồng chí cấp ủy viên phụ trách tham dự.

 *Thẩm quyền xem xét, quyết định xếp loại chất lượng:

Tập thể cấp ủy tự đánh giá xếp loại chất lượng của tập thể mình.

Các chủ thể tham gia đánh giá, xếp loại chất lượng

- Cấp trên: Tổ thẩm định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

- Cùng cấp: Các cấp ủy cơ sở trong Đảng bộ Khối. (theo khối thi đua)

- Ở cấp dưới: Các tổ chức đảng trực thuộc.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét, quyết định xếp loại chất lượng cấp ủy cơ sở.

*Cách thức thực hiện

Bước 1: Tự đánh giá, xếp loại chất lượng

Căn cứ các tiêu chí đánh giá, tiêu chuẩn mức chất lượng được quy định cụ thể, tập thể cấp ủy tự phân tích chất lượng (xác định các cấp độ ("Xuất sắc", "Tốt", "Trung bình", "Kém") cho từng tiêu chí; xem xét, tự nhận mức chất lượng theo Mẫu 4 và báo cáo kết quả về Đảng ủy Khối.

Bước 2: Các chủ thể tham gia đánh giá, xếp loại chất lượng

 Tổ thẩm định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiến hành thẩm định và tổ chức để các chủ thể tham gia đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể cấp ủy theo Mẫu 4 và tổng hợp, gửi kết quả về Ban Tổ chức Đảng ủy Khối.

Bước 3: Quyết định mức xếp loại chất lượng

- Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tổng hợp kết quả và báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét, bỏ phiếu kín quyết định.

*Tiêu chuẩn các mức chất lượng cấp ủy cơ sở

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Là tập thể đoàn kết, có phẩm chất, năng lực, uy tín, khẳng định rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động đối với tổ chức đảng trong cơ quan, đơn vị; có đổi mới sáng tạo, có sản phẩm cụ thể; tích cực cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác; cơ quan, đơn vị phát triển toàn diện, giữ vị trí hàng đầu trong ngành, lĩnh vực.

- Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao đều đạt "Xuất sắc"; những tiêu chí còn lại được đánh giá "Tốt" trở lên.

- Không có cấp ủy viên bị kỷ luật.

* Số lượng cấp ủy cơ sở được xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" không vượt quá 20% số cấp ủy cơ sở được xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ". Mức xếp loại chất lượng của cấp ủy không được cao hơn mức xếp loại của tổ chức đảng, của cơ quan, đơn vị.

b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ

- Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao đều đạt "Tốt" trở lên; những tiêu chí còn lại được đánh giá đạt "Trung bình" trở lên.

- Không có cấp ủy viên nào bị kỷ luật (trừ trường hợp tự phát hiện và khắc phục xong hậu quả).

c) Hoàn thành nhiệm vụ

- Các tiêu chí được đánh giá đạt cấp độ "Trung bình" trở lên.

- Không có cấp ủy viên nào bị kỷ luật (trừ trường hợp tự phát hiện và khắc phục xong hậu quả).

d) Không hoàn thành nhiệm vụ

Là tập thể không đạt mức "Hoàn thành nhiệm vụ" hoặc thuộc một trong các trường hợp sau:

- Cấp có thẩm quyền kết luận mất đoàn kết nội bộ hoặc có thành viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

- Tổ chức, cơ quan, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, quản lý chỉ hoàn thành dưới 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt trong năm, các chỉ tiêu chủ yếu không đạt 100% (trừ trường hợp do nguyên nhân khách quan và phải được cấp có thẩm quyền xác nhận).

- Bị xử lý kỷ luật hoặc có thành viên bị kỷ luật trong năm (một vi phạm bị xử lý kỷ luật chỉ tính một lần khi xếp loại).

 

PHÂN LOẠI TỔ CHỨC ĐẢNG

*Đối tượng:

Đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở; đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận (không đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng mới thành lập chưa đủ 06 tháng).

*Trách nhiệm, thẩm quyền

Đối với đánh giá, xếp loại chi, đảng bộ cơ sở

- Cấp ủy (đối với chi bộ không có cấp ủy thì do đồng chí bí thư, phó bí thư thực hiện) tự đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ, đảng bộ.

- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng chi, đảng bộ cơ sở.

- Các chủ thể tham gia đánh giá:

+ Cấp trên: Tổ thẩm định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối;

+ Cùng cấp: Các cấp ủy cơ sở trong Đảng bộ Khối (theo Khối thi đua);

+ Cấp dưới: các tổ chức đoàn thể trong phạm vi lãnh đạo của chi, đảng bộ; Các cấp ủy trực thuộc (đối với đảng bộ cơ sở); các tổ đảng (đối với chi bộ).

Đối với đánh giá, xếp loại đảng bộ bộ phận; chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận.

- Cấp ủy (đối với chi bộ không có cấp ủy thì do đồng chí bí thư và phó bí thư thực hiện) tự đánh giá, xếp loại chất lượng đảng bộ, chi bộ.

- Đảng ủy cơ sở xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận.

- Chủ thể tham gia đánh giá:

+ Cấp trên: Bộ phận thẩm định của đảng ủy cơ sở; các đoàn thể chính trị - xã hội cấp trên cùng cấp thuộc phạm vị lãnh đạo của Đảng ủy cơ sở:

+ Cùng cấp: Các cấp ủy trực thuộc đảng ủy cơ sở (Chia theo nhóm đối với trên 10 tổ chức Đảng).

+ Cấp dưới: Các chi bộ trực thuộc (đối với đảng bộ bộ phận), tổ đảng (đối với chi bộ).

*Cách thức thực hiện

Bước 1: Tự đánh giá, xếp loại chất lượng

 Đối với đảng bộ tổ chức hội nghị đảng ủy (đối với chi bộ thì tổ chức hội nghị chi bộ) để phân tích kết quả đạt được và tự đánh giá xếp loại từng tiêu chí theo 04 cấp độ (“Xuất sắc", "Tốt", "Trung bình", "Kém") vào cột tương ứng theo Mẫu 3 (Mẫu 3.1 đối với loại hình tổ chức đảng ở cơ quan hành chính; Mẫu 3.2 đối với loại hình tổ chức đảng ở đơn vị sự nghiệp; Mẫu 3.3 đối với loại hình tổ chức đảng ở trường học). Căn cứ kết quả tự đánh giá theo Mẫu 3, thảo luận và biểu quyết bằng phiếu kín xác định mức xếp loại chất lượng của đảng bộ, chi bộ vào 1 trong 4 mức (hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ), báo cáo kết quả cho cấp ủy cấp trên trực tiếp.

Bước 2: Chủ thể tham gia đánh giá, xếp loại chất lượng

- Đối với các chi, đảng bộ cơ sở: Các chủ thể tham gia đánh giá tham gia phân tích, đánh giá từng tiêu chí tự đánh giá (bước 1) và đề xuất mức chất lượng của chi, đảng bộ. Tổ thẩm định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổng hợp kết quả tham gia và gửi về Ban Tổ chức Đảng ủy Khối.

- Đối với các chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng bộ cơ sở: Các chủ thể tham gia đánh giá phân tích, đánh giá từng tiêu chí tự đánh giá và đề xuất mức chất lượng của chi bộ. Bộ phận thẩm định của cấp ủy cấp trên tổng hợp kết quả và báo cáo kết quả về cấp ủy cấp trên.

 Chủ thể cùng cấp tham gia đánh giá, xếp loại chất lượng đối với các chi, đảng bộ cơ sở được thực hiện theo Khối thi đua. Chủ thể là các tổ chức đảng cùng cấptrực thuộc Đảng bộ cơ sở có trên 10 tổ chức Đảng trực thuộc có thể chia thành các nhóm thích hợp.

Bước 3: Quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng

- Đối với chi, đảng bộ cơ sở: Ban Tổ chức Đảng ủy có trách nhiệm tổng hợp kết quả tự xếp loại của các chi, đảng bộ cơ sở và kết quả tổng hợp của các Tổ thẩm định để báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét, quyết định.

- Đối với đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận,chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở: Đảng ủy cơ sở tổ chức thẩm định kết quả tự đánh giá của các tổ chức đảng trực thuộc và kết quả tổng hợp của bộ phận thẩm định để xem xét, quyết định kết quả xếp loại.

*Tiêu chuẩn các mức chất lượng

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Là đảng bộ (chi bộ) có nhiều thành tích nổi bật, có đổi mới sáng tạo; khẳng định vị thế, vai trò hàng đầu, điển hình để các tổ chức đảng khác học tập, noi theo.

- Kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị và các đoàn thể; kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ được cấp có thẩm quyền giao đều đánh giá đạt cấp độ “xuất sắc”, những tiêu chí còn lại được đánh giá đạt cấp độ "tốt" trở lên.

- Đối với đảng bộ phải có 100% số tổ chức đảng trực thuộc được xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên. Đối với chi bộ phải có 100% đảng viên được xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

- Các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp được xếp loại chất lượng "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên([1]).

- Không có cấp ủy viên (kể cả cấp ủy viên các tổ chức đảng trực thuộc) bị xử lý kỷ luật.

- Tổ chức đảng được công nhận xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" không vượt quá 20% số tổ chức đảng cùng cấp được xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ".(tính theo chi bộ)

Hoàn tốt thành nhiệm vụ

- Kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác xây dựng Đảng, xây dựng các đoàn thể; kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ được cấp có thẩm quyền giao đánh giá đạt cấp độ “Tốt” trở lên, những tiêu chí còn lại được đánh giá đạt cấp độ "Trung bình" trở lên.

- Đối với đảng bộ phải có 100% số tổ chức đảng trực thuộc được xếp loại chất lượng “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên. Đối với chi bộ phải có 100% đảng viên được xếp loại chất lượng "Hoàn thành nhiệm vụ" trở lên.

- Các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp được xếp loại chất lượng "Hoàn thành nhiệm vụ" trở lên.

- Không có cấp ủy viên (kể cả cấp ủy viên các tổ chức đảng trực thuộc) bị xử lý kỷ luật (trừ trường hợp tự phát hiện và khắc phục xong hậu quả).

Hoàn thành nhiệm vụ

- Các tiêu chí đều đánh giá đạt cấp độ "Trung bình" trở lên.

- Không có cấp ủy viên bị xử lý kỷ luật (trừ trường hợp tự phát hiện và khắc phục xong hậu quả).

Không hoàn thành nhiệm vụ

Là chi bộ, đảng bộ không đạt mức "Hoàn thành nhiệm vụ" hoặc thuộc một trong các trường hợp sau:

- Có tập thể cấp ủy trực thuộc để xảy ra các vụ, việc tham ô, tham nhũng và các vi phạm khác bị xử lý theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Chỉ hoàn thành dưới 50% số chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao (trừ trường hợp do nguyên nhân khách quan và phải được cấp có thẩm quyền xác nhận) hoặc các chương trình, kế hoạch về xây dựng Đảng ở mức kém.

- Có tổ chức đoàn thể chính trị - xã hộ cùng cấp xếp loại chất lượng “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

- Đối với đảng bộ: Tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ bị xử lý kỷ luật hoặc có trên 20% số tập thể cấp ủy trực thuộc xếp loại chất lượng “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

- Đối với chi bộ: Tập thể chi ủy bị xử lý kỷ luật hoặc có trên 20% số đảng viên xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

5. Một số điểm lưu ý trong đánh giá, xếp loại chất lượng

- Hàng năm, người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể đối với từng tập thể, cá nhân thuộc quyền quản lý để làm căn cứ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng.

- Tập thể, cá nhân phải hoàn thành việc kiểm điểm mới được đánh giá, xếp loại. Cá nhân vắng mặt hoặc chưa được đánh giá, xếp loại thì phải tổ chức đánh giá, xếp loại trong thời gian sớm nhất.

- Đánh giá, xếp loại tập thể cấp dưới trước, cấp trên sau; tập thể cấp ủy trước, cá nhân cấp ủy viên sau. Đảng viên là công chức, viên chức thực hiện đánh giá chất lượng sau khi có kết quả đánh giá công chức, viên chức. Những người đảm nhiệm nhiều chức vụ công tác, phải kiểm điểm ở nhiều nơi mà có sự khác nhau khi biểu quyết mức chất lượng ở mỗi nơi thì xem xét, lấy mức chất lượng ở các chức vụ đảm nhiệm chính và cao nhất làm cơ sở.

- Cấp có thẩm quyền thông báo kết quả đánh giá, xếp loại tới đối tượng đánh giá và tập thể, cá nhân trực tiếp quản lý, sử dụng đối tượng đánh giá.

- Tập thể, cá nhân đã được xếp loại chất lượng, nhưng sau đó phát hiện có khuyết điểm hoặc không đảm bảo điều kiện của mức chất lượng đã xếp loại thì hủy bỏ kết quả và xếp loại lại.

- Việc đánh giá xếp loại chất lượng từng loại hình được thực hiện theo 2 mẫu:

+ Mẫu 3 (gồm có Mẫu 3.1, Mẫu 3.2 và Mẫu 3.3): Phiếu phân tích chất lượng và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng.

+ Mẫu 7: Căn cứ xếp loại cấp độ thực hiện các tiêu chí xuất sắc, tốt, trung bình và kém.

- Việc biểu quyết bằng phiếu kín để xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên được tính kết quả như sau:

+ Có trên 50% chủ thể tham gia đánh giá bỏ phiếu xếp loại cùng cấp độ.

+ Trường hợp không có cấp độ nào có trên 50% số phiếu thì được tỉnh cộng dồn theo cấp độ từ cao xuống thấp.

- Việc đánh giá, xếp loại được tiến hành ngay sau khi kết thúc kiểm điểm.

 

 

 

 


([1]) Nếu các đoàn thể không có mức xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” thì vận dụng ở mức tương đương là mức xếp loại cao thứ hai trở lên.

 

Tác giả: Lê Duy Khánh - Quản trị mạng