Truy cập nhanh
Đóng truy cập
Lời hay ý đẹp:
Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.
Chỉ có một việc quan trọng nhất là yêu nhân dân, yêu tổ quốc, dùng trí óc và linh hồn để phục vụ.
Đạo đức cách mạng không phải là từ trên trời rơi xuống, nó được phát triển và củng cố trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì hàng ngày, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh
Dù có điều gì xảy ra thì kiên trì và ý chí sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả.
Một người bạn dũng cảm cũng có thể trở thành một kẻ thù đáng sợ.
Khi chiến thắng được nỗi sợ cái chết bạn sẽ trở thành chủ nhân của cuộc đời mình.
Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có cả một lô bạn hời hợt.
Bạn đối xử với người khác như thế nào, họ sẽ đối xử với bạn như vậy.
Khi trẻ đi đến quán rượu để uống rượu,về già sẽ đi đến quán rượu để ăn xin.
Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.
Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.
Bạn đừng hỏi bất cứ ai một việc gì khi trong lòng bạn đã quyết định, hãy làm theo những gì bạn nghĩ và đừng bao giờ hối hận vì nó.
Bạn cười, thiên hạ sẽ cười với bạn; bạn khóc, bạn chỉ sẽ khóc 1 mình.
Yêu 1 người không yêu mình cũng như ôm cây xương rồng vậy. Càng ôm chặt thì càng làm bản thân mình đau
Người nào không muốn cúi xuống vì một xu lẻ thì không đáng có một đồng.
Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu.

     Chiều ngày 25/9/2019, tại Hội trường Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 17 đường Thủ Khoa Huân, thành phố Phan Thiết, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 3. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; các Ủy viên UBKT Đảng bộ Khối (nhiệm kỳ 2015 - 2020); đại diện lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ 3 - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đồng chí Lê Đức Hùng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Hình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ 3

     Tại Hội nghị các đồng chí Đảng ủy viên đã nghe đồng chí Lê Đức Hùng, Bí thư Đảng ủy Khối thông qua các nội dung cuộc họp: Thông qua dự thảo báo cáo sơ kết công tác quý III và Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2019; thông qua Quyết định thành lập các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025; một số nội dung, công việc khác.

      Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Đức Hùng - Bí thư Đảng ủy Khối tiếp thu ý kiến của các đồng chí dự họp và đề nghị Văn phòng Đảng ủy Khối hoàn chỉnh báo cáo quý III và Nghị quyết của Ban Chấp hành. Trong đó chú trọng một số nhiệm vụ cần tập trung trong quý IV, đó là: Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, các đoàn thể đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước năm 2019 phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp năm 2019; lãnh đạo thực hiện tốt công tác đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2019; lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh thực hiện việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; lãnh đạo làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; kịp thời nắm bắt, định hướng dư luận cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ Khối; tích cực đấu tranh chống các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; tăng cường đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc. Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo 94 của Đảng ủy Khối trong nắm bắt, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội; lãnh đạo triển khai có hiệu quả công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền; lãnh đạo Đoàn Khối tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2019-2022; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới bảo đảm chất lượng và đạt chỉ tiêu Tỉnh ủy giao; thực hiện hoàn thành tốt Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong toàn Đảng bộ. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, quản lý, điều hành hoạt động của Đảng bộ Khối. 

Tác giả: Hòa Trung - Văn phòng