Truy cập nhanh
Đóng truy cập
Lời hay ý đẹp:
Chỉ có một việc quan trọng nhất là yêu nhân dân, yêu tổ quốc, dùng trí óc và linh hồn để phục vụ.
Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.
Khi chiến thắng được nỗi sợ cái chết bạn sẽ trở thành chủ nhân của cuộc đời mình.
Đạo đức cách mạng không phải là từ trên trời rơi xuống, nó được phát triển và củng cố trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì hàng ngày, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh
Yêu 1 người không yêu mình cũng như ôm cây xương rồng vậy. Càng ôm chặt thì càng làm bản thân mình đau
Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu.
Khi trẻ đi đến quán rượu để uống rượu,về già sẽ đi đến quán rượu để ăn xin.
Bạn đừng hỏi bất cứ ai một việc gì khi trong lòng bạn đã quyết định, hãy làm theo những gì bạn nghĩ và đừng bao giờ hối hận vì nó.
Bạn đối xử với người khác như thế nào, họ sẽ đối xử với bạn như vậy.
Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.
Bạn cười, thiên hạ sẽ cười với bạn; bạn khóc, bạn chỉ sẽ khóc 1 mình.
Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.
Dù có điều gì xảy ra thì kiên trì và ý chí sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả.
Người nào không muốn cúi xuống vì một xu lẻ thì không đáng có một đồng.
Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có cả một lô bạn hời hợt.
Một người bạn dũng cảm cũng có thể trở thành một kẻ thù đáng sợ.

Sáng ngày 25/3/2015, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI cho cán bộ chủ chốt của Đảng bộ Khối. Đồng chí Huỳnh Đa Trung, Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì. 

Hình Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

        Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Huỳnh Đa Trung, Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy Khối báo cáo nhanh các nội dung mà Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) đã thảo luận, thông qua: Tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng (khóa XI) và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI và một số vấn đề quan trọng khác.

        Tại Hội nghị này, đồng chí Huỳnh Đa Trung, Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc cần chủ động tổ chức triển khai, tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 10 cho cán bộ, đảng viên trong từng cơ quan, đơn vị. Qua đó tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, tạo ra khí thế mới, sinh lực mới  góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VII đã đề ra; đồng thời tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 66 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Hướng dẫn số 30 và Hướng dẫn số 32 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII./

Tác giả: