Truy cập nhanh
Đóng truy cập
Lời hay ý đẹp:
Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.
Đạo đức cách mạng không phải là từ trên trời rơi xuống, nó được phát triển và củng cố trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì hàng ngày, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh
Khi trẻ đi đến quán rượu để uống rượu,về già sẽ đi đến quán rượu để ăn xin.
Bạn cười, thiên hạ sẽ cười với bạn; bạn khóc, bạn chỉ sẽ khóc 1 mình.
Khi chiến thắng được nỗi sợ cái chết bạn sẽ trở thành chủ nhân của cuộc đời mình.
Người nào không muốn cúi xuống vì một xu lẻ thì không đáng có một đồng.
Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu.
Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có cả một lô bạn hời hợt.
Yêu 1 người không yêu mình cũng như ôm cây xương rồng vậy. Càng ôm chặt thì càng làm bản thân mình đau
Bạn đối xử với người khác như thế nào, họ sẽ đối xử với bạn như vậy.
Chỉ có một việc quan trọng nhất là yêu nhân dân, yêu tổ quốc, dùng trí óc và linh hồn để phục vụ.
Dù có điều gì xảy ra thì kiên trì và ý chí sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả.
Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.
Bạn đừng hỏi bất cứ ai một việc gì khi trong lòng bạn đã quyết định, hãy làm theo những gì bạn nghĩ và đừng bao giờ hối hận vì nó.
Một người bạn dũng cảm cũng có thể trở thành một kẻ thù đáng sợ.
Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.

     Sáng ngày 13/02/2020, tại Hội trường B, Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Thuận, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019. Tham dự Hội nghị có đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Văn phòng, các Ban Đảng của Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối; lãnh đạo Văn phòng, các ban, đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối; các đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; đại diện các tổ chức đảng và các đồng chí đảng viên được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khen thưởng; phóng viên Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận. Đồng chí Lê Đức Hùng, Bí thư Đảng ủy Khối Chủ trì Hội nghị.

Hình Đảng ủy Khối tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

     Hội nghị đã thảo luận cho ý kiến về kết quả đạt được năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Năm 2019, Đảng uỷ Khối đã hoàn thành 11/11 nhiệm vụ trọng tâm do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao và các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu do Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đề ra. Cấp uỷ cơ sở đã chủ động xây dựng nghị quyết, kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Trung ương, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng uỷ Khối và các phong trào thi đua do cấp trên phát động; phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người quản lý doanh nghiệp lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện hoàn thành, hoàn thành vượt mức nhiệm vụ được giao, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh. Các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng được giữ vững, thực hiện nghiêm túc. Nội bộ đoàn kết, thống nhất. Công tác Bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo quy định của Đảng. Kết nạp 244 đảng viên mới, vượt 29% chỉ tiêu Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao. Xây dựng và thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Công tác dân vận có chuyển biến tích cực. Hoạt động của các đoàn thể theo đúng chức năng, nhiệm vụ, điều lệ quy định. Đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên thực chất hơn. Việc ứng dụng Công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành đạt nhiều kết quả tích cực.

    Hội nghị, đã thống nhất cao Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, về nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2020, trong đó, lãnh, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025; tổ chức tốt Hội nghị giao ban Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp các tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ lần thứ XIV – năm 2020 tại Bình Thuận; tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc học tập và triển khai Chuyên đề năm 2020. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; chủ động nắm bắt diễn biến tâm trạng, tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, CNVC, người lao động thuộc Đảng bộ Khối. Tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phản bác thông tin xấu, độc trên mạng xã hội. Lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cấp ủy; tăng cường tham dự sinh hoạt chi bộ, cấp ủy. Tổ chức Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ tiêu biểu giai đoạn 2017 – 2020. Triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới, hoàn thiện mô hình tổ chức đảng trong các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập để tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng và quản lý chặt chẽ đội ngũ đảng viên. Đẩy mạnh xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài nhà nước”. Phát triển 200 đảng viên mới bảo đảm chất lượng; chú ý đẩy mạnh xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chủ động nắm chắc tình hình đảng viên, tổ chức đảng trực thuộc trước hết là cán bộ chủ chốt, đảng viên được quy hoạch nguồn nhân sự tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và đại biểu dự đại hội đảng cấp trên. Kiểm tra công tác quán triệt, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Chỉ thị của Trung ương, kế hoạch của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối về tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Giải quyết kịp thời, đúng thời hạn, không để tồn đọng các đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể Khối đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ quy định; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, quản lý, điều hành hoạt động của Đảng bộ Khối.

     Phát biểu kết luận Hội nghị, Đồng chí Lê Đức Hùng - Bí thư Đảng ủy Khối tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Văn An, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng thời nhấn mạnh việc thực hiện tốt 12 nhiệm vụ và giải pháp trong báo cáo đã nêu, trong đó cấp ủy các tổ chức đảng cần quan tâm công tác xây dựng Đảng và triển khai thực hiện việc tổ chức Đại hội Đảng chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm được giao; triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chuyên đề năm 2020.

    Kết quả xếp loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2019: Có 84/84 cơ sở được phân loại, trong đó có 15/84 chi, đảng bộ cơ sở được xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"; 49/84 chi, đảng bộ cơ sở được xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" và 06/84 chi, đảng bộ cơ sở xếp loại "Hoàn thành nhiệm vụ"; 04/84 chi bộ xếp loại "Không hoàn thành nhiệm vụ"; 595/5135 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 4367/5138 đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, 140/5138 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, 33/5138 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

     Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tặng Giấy khen cho 15 chi, đảng bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2019; 01 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền; 07 đồng chí đảng viên xuất sắc tiêu biểu cấp trên cơ sở; 05 tập thể và 03 cá nhân có thành tích trong công tác kiểm tra, giám sát; 08 tập thể và 14 cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tác giả: Hòa Trung - Văn phòng