Truy cập nhanh
Đóng truy cập
Lời hay ý đẹp:
Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu.
Người nào không muốn cúi xuống vì một xu lẻ thì không đáng có một đồng.
Đạo đức cách mạng không phải là từ trên trời rơi xuống, nó được phát triển và củng cố trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì hàng ngày, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh
Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.
Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.
Chỉ có một việc quan trọng nhất là yêu nhân dân, yêu tổ quốc, dùng trí óc và linh hồn để phục vụ.
Bạn đừng hỏi bất cứ ai một việc gì khi trong lòng bạn đã quyết định, hãy làm theo những gì bạn nghĩ và đừng bao giờ hối hận vì nó.
Bạn đối xử với người khác như thế nào, họ sẽ đối xử với bạn như vậy.
Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.
Một người bạn dũng cảm cũng có thể trở thành một kẻ thù đáng sợ.
Bạn cười, thiên hạ sẽ cười với bạn; bạn khóc, bạn chỉ sẽ khóc 1 mình.
Yêu 1 người không yêu mình cũng như ôm cây xương rồng vậy. Càng ôm chặt thì càng làm bản thân mình đau
Khi trẻ đi đến quán rượu để uống rượu,về già sẽ đi đến quán rượu để ăn xin.
Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có cả một lô bạn hời hợt.
Khi chiến thắng được nỗi sợ cái chết bạn sẽ trở thành chủ nhân của cuộc đời mình.
Dù có điều gì xảy ra thì kiên trì và ý chí sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả.

Thực hiện Quyết định số 86-QĐ/TU, ngày 28/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2016; căn cứ Chương trình hành động số 31-NQ/TU, ngày 18/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Kế hoạch số 06-KH/BCĐ, ngày 07/01/2016 của Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin Khối Đảng tỉnh về phát triển ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016; Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh (gọi tắt là Đảng ủy Khối) xây dựng Chương trình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2016 như sau:

Hình Chương trình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2016 của Đảng ủy Khối

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          - Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và các cấp ủy cơ sở trực thuộc.

          - Năng cao nhận thức, phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp ủy, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, ban, các đoàn thể, tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối và đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong chỉ đạo, triển khai thực hiện việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; chấp hành nghiêm túc các quy định, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về đảm bảo an toàn an ninh thông tin mạng.

          - Sử dụng, khai thác hiệu quả tiện ích của các thiết bị, hệ thống mạng thông tin hiện có, nhất là mạng dùng riêng giữa Đảng ủy Khối và các cơ sở đảng trực thuộc đảng bộ. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Đảng ủy Khối đã ban hành về đấu nối, quản lý, sử dụng, bảo đảm an toàn an ninh mạng tại cơ sở; khắc phục kịp thời các sự cố xảy ra.

          II. NHIỆM VỤ

          1. Phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin Khối Đảng tỉnh và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng…cho đảng viên, cán bộ, công chức.

          - Thực hiện đầy đủ, kịp thời các báo cáo, thống kê về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin theo định kỳ 6 tháng, cuối năm và khi có yêu cầu.

          + Thời gian thực hiện: Thường xuyên và khi tiếp nhận chỉ đạo của cấp trên.

          + Người thực hiện: Tổ Công nghệ thông tin và Đ/c Lê Duy Khánh, cán bộ Quản trị mạng.

           2. Theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở việc viết tin, bài; kịp thời đăng lên trang tin điện tử của Tỉnh ủy các tin, bài viết của cán bộ, công chức thuộc các ban, đoàn thể thuộc Đảng ủy Khối; phấn đấu hoàn thành có chất lượng, đạt chỉ tiêu về viết tin, bài năm 2016 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao.

          + Thời gian thực hiện: Hàng tuần và cuối tháng.

          + Người thực hiện: Tổ Công nghệ thông tin và Đ/c Lê Duy Khánh.

          3. Tạo ổ đĩa mạng trên hệ thống máy chủ và hướng dẫn cán bộ công chức sử dụng và sao chép dữ liệu định kỳ lên ổ đĩa mạng phòng ngừa mất dữ liệu khi có sự cố xảy ra (Triển khai và thực hiện trong tuần 02 của tháng 3/2016).

          + Thời gian thực hiện: Từ ngày 21/3 đến 8/4/2016.

          + Người thực hiện: Đ/c Lê Duy Khánh

          4. Tham mưu cài đặt tích hợp chức năng Hỏi - Đáp trực tuyến vào Lotus notes trên hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng giữa Đảng ủy Khối với các   cơ sở đảng trực thuộc để khai thác tốt hơn tiện ích của hệ thống, giúp cho việc nắm bắt, hướng dẫn và cung cấp thông tin phong phú, kịp thời.

          + Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/3 đến 27/5/2016; tập huấn và triển khai sử dụng: Trong tháng 6/2016.

          + Người thực hiện: Tổ Công nghệ thông tin và Đ/c Lê Duy Khánh.

          5. Tổ chức 2 đợt tập huấn sử dụng hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp hàng ngày, trong đó trọng tâm là việc thực hiện đồng bộ, khép kín quy trình xử lý văn bản khép kín trên mạng từ chuyên viên tới lãnh đạo và văn thư.

          + Đối tượng tập huấn: Lãnh đạo và chuyên viên.

          + Thời gian thực hiện: Trong tháng 6/2016.

          + Người thực hiện: Tổ Công nghệ thông tin và Đ/c Lê Duy Khánh.

          6. Thường xuyên theo dõi hoạt động mạng truyền số liệu chuyên dùng giữa Đảng ủy Khối với các cơ sở đảng, thực hiện việc kiểm tra ít nhất 01 cơ sở/01 lần/01 năm, tổ chức thành 03 đợt (Có thông báo sau).

          - Chỉ đạo cơ sở cài đặt, cập nhật chương trình diệt virus mới.

          + Thời gian thực hiện: Thường xuyên. Riêng công tác kiểm tra tiến hành trong quý II, III và IV (sẽ có thông báo cụ thể từng đợt kiểm tra).

          + Người thực hiện: Đ/c Lê Duy Khánh.

          7. Lựa chọn cán bộ, công chức để luyện tập, tham gia Hội thi tác nghiệp trên mạng máy tính lần thứ III, năm 2016 do Ban Chỉ đạo CNTT Khối Đảng tỉnh tổ chức (dự kiến tháng 10/2016).

          - Cử cán bộ, công chức tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng về công nghệ thông tin do cấp trên tổ chức.

          + Thời gian thực hiện: Khi có thông báo của cấp trên .

          + Người thực hiện: Đ/c Lê Duy Khánh và các cán bộ, công chức được chọn cử tham gia hội thi, tập huấn.

          8. Thực hiện các hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên liên quan đến cài đặt, nâng cấp, cập nhật dữ liệu các phần mềm nghiệp vụ về Tổ chức xây dựng Đảng, Kiểm tra Đảng, Tuyên giáo - Dân vận; việc triển khai chữ ký số,…

          + Thời gian thực hiện: Khi có thông báo của cấp trên.

          + Người thực hiện: Tổ Công nghệ thông tin, Đ/c Lê Duy Khánh và các cán bộ, công chức có liên quan.

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          Căn cứ nội dung Chương trình này, Văn phòng, Tổ Công nghệ thông tin, các ban, các đoàn thể, các cấp ủy cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối triển khai thực hiện./.

Tác giả:
Tin này bạn xem chưa?