Truy cập nhanh
Đóng truy cập
Lời hay ý đẹp:
Một người bạn dũng cảm cũng có thể trở thành một kẻ thù đáng sợ.
Yêu 1 người không yêu mình cũng như ôm cây xương rồng vậy. Càng ôm chặt thì càng làm bản thân mình đau
Người nào không muốn cúi xuống vì một xu lẻ thì không đáng có một đồng.
Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.
Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu.
Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.
Dù có điều gì xảy ra thì kiên trì và ý chí sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả.
Khi trẻ đi đến quán rượu để uống rượu,về già sẽ đi đến quán rượu để ăn xin.
Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có cả một lô bạn hời hợt.
Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.
Bạn đừng hỏi bất cứ ai một việc gì khi trong lòng bạn đã quyết định, hãy làm theo những gì bạn nghĩ và đừng bao giờ hối hận vì nó.
Bạn cười, thiên hạ sẽ cười với bạn; bạn khóc, bạn chỉ sẽ khóc 1 mình.
Bạn đối xử với người khác như thế nào, họ sẽ đối xử với bạn như vậy.
Đạo đức cách mạng không phải là từ trên trời rơi xuống, nó được phát triển và củng cố trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì hàng ngày, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh
Chỉ có một việc quan trọng nhất là yêu nhân dân, yêu tổ quốc, dùng trí óc và linh hồn để phục vụ.
Khi chiến thắng được nỗi sợ cái chết bạn sẽ trở thành chủ nhân của cuộc đời mình.

Tăng cường và nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin trong đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị, trong đó có các cơ quan, tổ chức đảng đã góp phần cải cách thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta trong thời gian qua, nhất là trong giai đoạn công nghiệp 4.0. Do đó cần quan tâm đẩy mạnh hơn nửa trong thời gian tới.

Hình Cần có cách nhìn đúng về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan khối đảng trong thời đại công nghiệp 4.0.

Xem xét và đánh giá ở một góc độ chủ quan từ bản thân thì việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan đảng nói chung và Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bình Thuận nói riêng trong những năm qua tuy đã đạt được một số kết quả khả quan nhưng nhìn chung vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra, trong đó có yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính trong Đảng.

Bài viết này với suy nghỉ của cá nhân mang tính chủ quan, tôi xin đưa ra những kết quả đạt được, những vướng mắc, khó khăn, hạn chế trong các cơ quan đảng nói chung và Đảng ủy Khối nói riêng, đồng thời đưa ra một số giải pháp để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Nhìn tổng quan, Bình Thuận là một trong những địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cải cách thủ tục hành chính, nhất là các cơ quan nhà nước. Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, công nghệ thông tin liên tục được đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực phục vụ cải cách thủ tục hành chính, giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức và kinh phí khi giao dịch: Các cơ quan, đơn vị thực hiện việc giao dịch một cửa, một cửa liên thông và chính quyền điện tử  ở mức độ 3, 4; xây dựng và đưa vào hoạt động Trung tâm Hành chính công của tỉnh; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (tập huấn công nghệ thông tin, bảo mật an ninh thông tin, tổ chức cuộc thi tin học trẻ,…); ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất, học tập, khám chữa bệnh… đó là những kết quả nổi bật bước đầu mà các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước đạt được.

Trong các cơ quan, tổ chức đảng việc ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh từng bước được nâng lên so với trước. Tuy nhiên, nhìn tổng thể thì việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, tổ chức đảng còn hạn chế so với các cơ quan nhà nước. Vậy đâu là những hạn chế, đâu là những nguyên nhân? Trước hết xin điểm lại những kết quả nổi bật mà các cơ quan, tổ chức đảng nói chung đạt được trong thời gian qua: Đẩy mạnh kết nối mạng truyền số liệu xuyên suốt từ cấp tỉnh tới cấp huyện và cấp xã, tỷ lệ số hóa văn bản được nâng lên, hệ thống thông tin phục vụ lãnh đạo, văn bản điện tử và ký số điện tử, sử dụng một số phần mềm nghiệp vụ vào công tác được triển khai, thường xuyên đào tạo, tập huấn nghiệp vụ và nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, người lao động trong khối.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém như: Vai trò và nhận thức của một số người đứng đầu về tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác xây dựng Đảng chưa cao; còn một số ít cán bộ, công chức ngại thay đổi, đổi mới và lười học tập nâng cao trình độ để ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc; chưa thực hiện quy trình xử lý khép kín trên môi trường mạng; việc số hóa hệ thống  văn bản, ký số điện tử có lúc chưa đúng quy trình; việc sử dụng và khai thác một số phần mềm nghiệp trong công tác chuyên môn chưa hiệu quả; chưa vận dụng và khai thác ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác nắm bắt tư tưởng và định hướng dư luận xã hội; trình độ ứng dụng công nghệ thông tin của đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động vẫn còn những mặt hạn chế; kinh phí trang bị công nghệ thông tin còn hạn hẹp; hệ thống trang thiết bị công nghệ thông tin còn hạn chế; trình độ đội ngũ làm công tác chuyên môn công nghệ thông tin không đồng đều, kiêm nhiều công việc…

Với những kết quả đạt được và những hạn chế trên theo tôi các cơ quan, tổ chức đảng nói chung và Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bình Thuận nói riêng cần có những giải pháp thiết thực tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

Một là, nâng cao nhận thức đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong việc ứng dụng công nghệ thông tin nhất là người đứng đầu.

Hai là, quan tâm, tạo điều kiện cho người có năng lực làm công tác chuyên môn công nghệ thông tin phát huy trong công việc; có chế độ, chính sách cho đi học nâng cao nghiệp vụ chuyên sâu để đáp ứng yêu cầu trong việc xây dựng, triển khai hệ thống và bảo đảm an toàn an ninh thông tin mạng.

Ba là, quan tâm bố trí nguồn kinh phí đáp ứng việc đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin và hệ thống phần mềm đáp ứng 100% công việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin.

Bốn là, xây dựng một “Hệ thống Đảng vụ điện tử” liên thông, xuyên suốt từ cấp tỉnh tới cấp huyện và các cơ sở đảng trực thuộc trên môi trường internet. Với “Đảng vụ điện tử”, tất cả việc chỉ đạo, triển khai và kết quả thực thực hiện được thực hiện trực tuyến, tương tác đa chiều, đa nhiệm tương xứng mức độ 3, 4 của Chính quyền điện tử.

Năm là, thường xuyên tổ chức các hội thi, tập huấn về công nghệ thông tin cho toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong khối; ban hành tiêu chí cứng trong việc đánh giá, xếp loại ứng dụng công nghệ thông tin hằng năm đối với các cá nhân và các cơ quan, đơn vị.

Thiết nghĩ, nếu được quan tâm cụ thể hóa và triển khai quyết liệt các giải pháp trên một cách đồng bộ thì kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong các tổ chức, cơ quan Đảng sẽ bắt nhịp kịp với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước, đồng thời tiếp cận, hội nhập dần với nền công nghiệp 4.0./.

Tác giả: Lê Duy Khánh - Quản trị mạng
Tin này bạn xem chưa?