Truy cập nhanh
Đóng truy cập
Lời hay ý đẹp:
Bạn đừng hỏi bất cứ ai một việc gì khi trong lòng bạn đã quyết định, hãy làm theo những gì bạn nghĩ và đừng bao giờ hối hận vì nó.
Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.
Một người bạn dũng cảm cũng có thể trở thành một kẻ thù đáng sợ.
Yêu 1 người không yêu mình cũng như ôm cây xương rồng vậy. Càng ôm chặt thì càng làm bản thân mình đau
Chỉ có một việc quan trọng nhất là yêu nhân dân, yêu tổ quốc, dùng trí óc và linh hồn để phục vụ.
Bạn cười, thiên hạ sẽ cười với bạn; bạn khóc, bạn chỉ sẽ khóc 1 mình.
Khi trẻ đi đến quán rượu để uống rượu,về già sẽ đi đến quán rượu để ăn xin.
Đạo đức cách mạng không phải là từ trên trời rơi xuống, nó được phát triển và củng cố trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì hàng ngày, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh
Người nào không muốn cúi xuống vì một xu lẻ thì không đáng có một đồng.
Khi chiến thắng được nỗi sợ cái chết bạn sẽ trở thành chủ nhân của cuộc đời mình.
Bạn đối xử với người khác như thế nào, họ sẽ đối xử với bạn như vậy.
Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.
Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.
Dù có điều gì xảy ra thì kiên trì và ý chí sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả.
Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu.
Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có cả một lô bạn hời hợt.

     Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển nhanh, tạo ra những thay đổi lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, đặt ra nhiều thách thức lớn cho các ngành, các cấp từ trung ương đến địa phương. Công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác tổ chức xây dựng Đảng nói riêng từ đó cũng nảy sinh nhiều vấn đề mới, những đòi hỏi mới cần sớm được cải tiến, hoàn thiện cho phù hợp với thực tiễn.

 

Hình Công tác tổ chức xây dựng Đảng thời 4.0

    

     Đổi mới trong công tác cán bộ

     Một trong những yếu tố tiên quyết để đất nước ta tiến bước vào cách mạng công nghiệp 4.0 là nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhân lực chất lượng cao phải hội đủ 3 yếu tố: (1) Được hình thành từ chiến lược đầu tư con người và trọng dụng nhân tài (Bằng cấp, học vụ, trình độ học vấn cao không phải là tố chất làm nên nhân tài); (2) Phải có kỹ năng thực hành và chịu áp lực công việc; (3) Biết sống và cống hiến tài năng vì lợi ích của cộng đồng. Yêu cầu về công tác cán bộ trong thời kỳ mới đòi hỏi những người làm công tác tổ chức phải đổi mới tư duy trong việc tuyển dụng, trọng dụng, đào tạo, bồi dưỡng, phân công và bổ nhiệm cán bộ.

     Nâng cao khả năng lưu trữ, xử lý dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên

     Một vấn đề khác mà ngành tổ chức xây dựng Đảng cần tiếp cận sớm nhất từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là khả năng lưu trữ, xử lý và sử dụng dữ liệu lớn (Big data). Hiện nay, công tác quản lý cán bộ, đảng viên, hồ sơ đảng viên và các thông tin cơ bản của tổ chức đảng vẫn là khâu yếu, chưa đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở. Do đó, đòi hỏi những người làm nghề tổ chức phải có kiến thức, đủ am hiểu và kỹ năng cần thiết để thực hiện quy trình lưu trữ, thống kê, phân tích dữ liệu phục vụ cho công tác tổ chức xây dựng Đảng.

     Vai trò của người lãnh đạo

     Vai trò của các nhà lãnh đạo, quản lý cũng ngày càng trở nên quan trọng trong kỷ nguyên 4.0. Mặc dù các hệ thống thông minh sẽ đóng góp nhiều hơn trong quá trình đưa ra quyết định của một người lãnh đạo nhưng cũng đòi hỏi người lãnh đạo phải có quyết định nhanh hơn, kịp thời hơn với mức độ quyết đoán cao hơn. Thời đại 4.0 không những yêu cầu người lãnh đạo, quản lý phải vững về kiến thức chuyên môn, có năng lực tư duy, sáng tạo, đổi mới mà còn phải có kỹ năng phân tích, tổng hợp thông tin, có khả năng làm việc độc lập và ra quyết định dựa trên cơ sở phân tích dữ liệu.

     Vấn đề cải cách thủ tục hành chính trong Đảng

     Cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động của các cơ quan Đảng là nội dung quan trọng, là quá trình liên tục, đặt trong tổng thể cải cách hành chính của hệ thống chính trị. Trong thời đại 4.0 việc này càng phải thực hiện mạnh mẽ hơn.

     Thực tế, trong những năm qua, công tác cải cách thủ tục hành chính trong Đảng đã được các cấp ủy tổ chức thực hiện và đạt được một số kết quả nhất định. Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, cần thực hiện đồng bộ các biện pháp sau: (1) Tăng cường công tác rà soát và hoàn thiện các văn bản quy định về thủ tục hành chính; hệ thống hóa các thủ tục hành chính Đảng đang nằm rải rác để đưa vào một văn bản thống nhất; (2) Cắt bỏ, lược bớt những khâu, những thủ tục, quy trình phức tạp, rườm rà, không cần thiết đi đôi với bổ sung, phát triển, hoàn thiện những quy chế, quy định, quy trình làm việc; (3) Tiếp tục đầu tư, nâng cấp trang thiết bị làm việc của các cơ quan Đảng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng./.

 

Tác giả: Nguyễn Anh Trung-BTC