Truy cập nhanh
Đóng truy cập
Lời hay ý đẹp:
Đạo đức cách mạng không phải là từ trên trời rơi xuống, nó được phát triển và củng cố trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì hàng ngày, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh
Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.
Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có cả một lô bạn hời hợt.
Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.
Dù có điều gì xảy ra thì kiên trì và ý chí sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả.
Khi trẻ đi đến quán rượu để uống rượu,về già sẽ đi đến quán rượu để ăn xin.
Yêu 1 người không yêu mình cũng như ôm cây xương rồng vậy. Càng ôm chặt thì càng làm bản thân mình đau
Khi chiến thắng được nỗi sợ cái chết bạn sẽ trở thành chủ nhân của cuộc đời mình.
Bạn đối xử với người khác như thế nào, họ sẽ đối xử với bạn như vậy.
Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.
Một người bạn dũng cảm cũng có thể trở thành một kẻ thù đáng sợ.
Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu.
Bạn đừng hỏi bất cứ ai một việc gì khi trong lòng bạn đã quyết định, hãy làm theo những gì bạn nghĩ và đừng bao giờ hối hận vì nó.
Chỉ có một việc quan trọng nhất là yêu nhân dân, yêu tổ quốc, dùng trí óc và linh hồn để phục vụ.
Người nào không muốn cúi xuống vì một xu lẻ thì không đáng có một đồng.
Bạn cười, thiên hạ sẽ cười với bạn; bạn khóc, bạn chỉ sẽ khóc 1 mình.

Việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh 6 tháng đầu năm 2022 đã được triển khai kịp thời và đạt được một số kết quả tích cực.

Hình Một số kết quả đạt được trong triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2022

Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hiện có 81 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó loại hình: cơ quan hành chính 25 cơ sở; đơn vị sự nghiệp 07 cơ sở; khối nội chính, tư pháp 05 cơ sở; khối đảng, đoàn thể và các hội 21 cơ sở; doanh nghiệp nhà nước 15 cơ sở và doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước 08 cơ sở, với tổng số hơn 5.500 đảng viên.  

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo, đôn đốc các cấp ủy cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 51- KH/ĐUK, ngày 07/10/2021 về Thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; ban hành Kế hoạch số 85-KH/ĐUK, ngày 10/3/2022 về xây dựng, tuyên dương, nhân rộng và khen thưởng những gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu và Kế hoạch số 93-KH/ĐUK, ngày 05/4/2022 về học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”. Theo đó, đề nghị các cấp ủy cơ sở tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của cấp ủy, chi bộ hàng tháng và sinh hoạt chuyên đề quý; thực hiện việc phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến kịp thời; đồng thời, sau học tập, quán triệt tổ chức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng xây dựng bản đăng ký tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2022 phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao. 

Đến nay, 100% cơ sở đã hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2022 cũng như xây dựng kế hoạch triển khai Chuyên đề. Qua học tập, quán triệt, cán bộ, đảng viên và quần chúng cơ bản nắm, hiểu được các nội dung Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đối với việc xây dựng kế hoạch triển khai Chuyên đề các cấp ủy cơ sở đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh để thực hiện phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đồng thời đổi mới phương thức lãnh đạo và phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.  

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện các Nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương được các cấp ủy quan quan tâm chỉ đạo triển khai. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành văn bản chỉ đạo về Tăng cường giám sát người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên đề nghị các cấp ủy cơ sở phát huy trách nhiệm, vai trò của các đoàn thể trong giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Theo đó, Đảng ủy Khối đã tổ chức 02 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 14 tổ chức đảng và người đứng đầu. Thông qua việc kiểm tra, giám sát Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy cơ sở phát huy những ưu điểm, chỉ ra những hạn chế, lưu ý để khắc phục trong thời gian tới. Đối với các đảng ủy cơ sở, Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở đã tổ chức 08 cuộc kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên trực thuộc trong thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhằm đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, Ban Tuyên giáo - Dân vận đã tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Kế hoạch số 87-KH/ĐUK, ngày 15/3/2022 về tổ chức Cuộc thi sáng tác video clip tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”, phát động các cấp ủy cơ sở, các cá nhân tham gia sáng tác video clip để giới thiệu cách làm hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực; giới thiệu những tấm gương tiêu biểu, những việc làm tốt, hành động đẹp của tập thể, cá nhân; ghi lại các hoạt động của tập thể, của cá nhân trong quá trình triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở cấp ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; dự kiến sẽ tổng kết trao giải Cuộc thi trong tháng 10/2022.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Khối vẫn còn một số hạn chế đó là: một số nơi tổ chức học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2022 chưa sâu kỹ; việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chuyên đề của một số cấp ủy chưa cụ thể, chưa sát với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; một số bản đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đảng viên năm 2022 có nội dung còn chung chung, đăng ký việc làm theo chưa chưa sát với nhiệm vụ được giao...

Thời gian tới, để thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy, tổ chức đảng cần thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau đây: (1) Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”. (2) Chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc việc đánh giá kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII) góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; đấu tranh khắc phục các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên hiện nay. (3) Tiếp tục chỉ đạo cấp ủy cơ sở nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, tổ chức các buổi sinh hoạt, thảo luận chuyên đề đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả. (4) Tăng cường nâng cao chất lượng tuyên truyền về những nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chuyên đề năm 2022 cách làm hay, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác; đồng thời chú trọng xây dựng các mô hình, gương điển hình, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW. (5) Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chuyên đề năm 2022 gắn với thực hiện các Nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đảm bảo tiến độ đã đề ra./.

Tác giả: Lê Văn Khai - TGDV