Truy cập nhanh
Đóng truy cập
Lời hay ý đẹp:
Bạn cười, thiên hạ sẽ cười với bạn; bạn khóc, bạn chỉ sẽ khóc 1 mình.
Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.
Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu.
Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.
Dù có điều gì xảy ra thì kiên trì và ý chí sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả.
Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.
Đạo đức cách mạng không phải là từ trên trời rơi xuống, nó được phát triển và củng cố trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì hàng ngày, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh
Bạn đối xử với người khác như thế nào, họ sẽ đối xử với bạn như vậy.
Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có cả một lô bạn hời hợt.
Chỉ có một việc quan trọng nhất là yêu nhân dân, yêu tổ quốc, dùng trí óc và linh hồn để phục vụ.
Bạn đừng hỏi bất cứ ai một việc gì khi trong lòng bạn đã quyết định, hãy làm theo những gì bạn nghĩ và đừng bao giờ hối hận vì nó.
Khi trẻ đi đến quán rượu để uống rượu,về già sẽ đi đến quán rượu để ăn xin.
Yêu 1 người không yêu mình cũng như ôm cây xương rồng vậy. Càng ôm chặt thì càng làm bản thân mình đau
Khi chiến thắng được nỗi sợ cái chết bạn sẽ trở thành chủ nhân của cuộc đời mình.
Người nào không muốn cúi xuống vì một xu lẻ thì không đáng có một đồng.
Một người bạn dũng cảm cũng có thể trở thành một kẻ thù đáng sợ.

Xác định phong trào thi đua “Dân vận khéo” là một trong những phương thức quan trọng để tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt phong trào thi đua "Dân vận khéo" với những việc làm cụ thể, thiết thực góp phần quan trọng trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh, tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước. Do đó, trong giai đoạn 2021 - 2023, Đảng ủy Cục Thuế tỉnh Bình Thuận đã tập trung triển khai đăng ký và thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” mang lại những hiệu quả thiết thực.

Hình Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Bình Thuận thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 - 2023

(Hội nghị tập huấn, cập nhật những nội dung liên quan đến các khoản thu thuế về đất tại Cục Thuế tỉnh)

Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Bình Thuận hiện có 09 chi, đảng bộ bộ phận trực thuộc với 301 đảng viên. Cục Thuế tỉnh có 12 phòng chức năng và quản lý, 06 Chi cục Thuế trực thuộc (bao gồm 04 Chi cục Thuế khu vực và 02 Chi cục Thuế huyện, thành phố), 36 đội quản lý thuế theo chức năng và Đội thuế khu vực, 04 bộ phận “Một cửa”, với chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là: Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai thực hiện thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, quy trình nghiệp vụ quản lý thuế trên địa bàn tỉnh; phân tích, tổng hợp, đánh giá công tác quản lý thuế; tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về lập dự toán thu ngân sách, về công tác quản lý thuế trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và các quy định, quy trình, biện pháp nghiệp vụ của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế; tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích chính sách thuế của Nhà nước trên đại bàn tỉnh; thực hiện công tác hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật. Các tổ chức chính trị đoàn thể được sắp xếp theo hướng tập trung các đơn vị trực thuộc về Cục Thuế tỉnh quản lý, gồm: Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên và Công đoàn cơ sở.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 - 2025 và trên cơ sở hướng dẫn của Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; Đảng ủy Cục Thuế tỉnh Bình Thuận đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ bộ phận trực thuộc triển khai cho các tập thể, cá nhân đăng ký và triển khai thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” trên nhiều lĩnh vực, cụ thể như: Lĩnh vực kinh tế, quốc phòng - an ninh (mô hình “Xây dựng mô hình vận động người nộp thuế trên địa bàn tỉnh áp dụng hóa đơn điện tử nhằm góp phần cùng ngành Thuế thúc đẩy trong việc chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, chuyển đổi số đối với cơ quan tài chính cũng như trong các cơ quan nhà nước khác”; mô hình “Xây dựng hình thức khen thưởng các tổ chức, cá nhân trong công tác vận động người nộp thuế triển khai áp dụng hóa đơn điện tử”; mô hình “Đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền”; mô hình “Tuyên truyền, vận động người mua là cá nhân, hộ kinh doanh lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ”). Lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị (mô hình “Xây dựng các hình thức biểu dương khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm khích lệ tinh thần đảng viên phấn đấu thi đua học tập”; mô hình “Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”). Thực hiện tốt nội dung “04 không” (mô hình “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phong cách làm việc trong thực thi công vụ và thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”; mô hình “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện phong trào thi đua yêu nước gắn với  thực hiện tốt các nội dung “04 không”; mô hình “Toàn thể công chức, người lao động Chi cục Thuế thành phố Phan Thiết không gây phiền hà cho nhân dân và doanh nghiệp”)…

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, nhằm góp phần ngăn chặn tình trạng gian lận thuế, trọng tâm là công tác chống thất thu trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh, trong năm 2022 và 2023, Đảng ủy Cục Thuế tỉnh đã đăng ký và triển khai xây dựng mô hình “Vận động người nộp thuế kê khai trung thực giá giao dịch chuyển nhượng bất động sản nhằm chống thất thu ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”. Theo đó, Cục Thuế tỉnh đã chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan, các sở, ngành trong tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện hiệu quả công tác chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản theo đúng chỉ đạo của Bộ Tài chính, UBND tỉnh; hỗ trợ người nộp thuế nắm bắt kịp thời và thực hiện kê khai đúng giá thực tế chuyển nhượng bất động sản trên hợp đồng chuyển nhượng cũng như kê khai đúng các nghĩa vụ thuế phát sinh để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, tránh vi phạm pháp luật.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình trên, Đảng ủy Cục Thuế tỉnh đã đề ra các giải pháp cụ thể như: Tập trung chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tiếp tục tổ chức rà soát, đánh giá phân loại các hồ sơ chuyển nhượng bất động sản có dấu hiệu rủi ro thông qua các dấu hiệu nghi vấn; phối hợp với cơ quan chức năng trên địa bàn thực hiện các biện pháp quản lý, chống thất thu trong lĩnh vực kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án; đề nghị Sở Tư pháp tỉnh chỉ đạo, quán triệt đến các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện nghiêm túc các quy định về trình tự, thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật nói chung và pháp luật về thuế nói riêng, tập trung nhấn mạnh các quy định về quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế, chế tài xử phạt về thuế, hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm trong lĩnh vực thuế; xây dựng nội dung tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về kê khai, nộp thuế khi có giao dịch chuyển nhượng bất động sản, nghĩa vụ, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, các hình thức xử lý liên quan trong việc kê khai giá chuyển nhượng không đúng với thực tế mua bán trên thị trường; tập huấn nâng cao kỹ năng trong xử lý dịch vụ công, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ; đa dạng các hình thức tuyên truyền qua các kênh thông tin như: báo chí, đài phát thanh truyền hình, website, mạng xã hội, youtube...; ban hành văn bản hoặc thư ngỏ gửi các tổ chức, cá nhân hoạt động môi giới, có hoạt động chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận nhằm khuyến nghị người nộp thuế khi có phát sinh các giao dịch mua bán, chuyển nhượng bất động sản cần nghiêm túc kê khai trung thực, chính xác giá chuyển nhượng bất động sản trên hợp đồng mua bán, chuyển nhượng đúng theo giá thực tế giao dịch để bảo vệ quyền lợi của người mua và người bán; tránh những rủi ro pháp lý với cơ quan thuế, cơ quan chức năng cũng như khi phát sinh các tranh chấp, khiếu kiện do nguyên nhân từ việc kê khai giá chuyển nhượng bất động sản không chính xác, trung thực...

Kết quả triển khai thực hiện mô hình: Tổng số hồ sơ chuyển nhượng bất động sản đã giải quyết năm 2022 là 2.163 hồ sơ; số tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp là 20.297.778.000 đồng; đến tháng 9/2023, tổng số hồ sơ chuyển nhượng bất động sản đã giải quyết là 35.114 hồ sơ; số tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp là 170.771.863.467 đồng. Qua 02 năm thực hiện đã tăng 32.951 hồ sơ tương ứng số tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp là 150.474.085.467 đồng. Qua đó đã góp phần giúp cho việc thực thi pháp luật thuế trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh dần đi vào nề nếp, đảm bảo công bằng, quyền, lợi ích của người nộp thuế, chống thất thu thuế; đảm bảo thu đúng, thu đủ các khoản thu ngân sách Nhà nước; đồng thời nâng cao nhận thức, đạo đức kinh doanh, trong đó có trách nhiệm thực hiện chính sách, pháp luật thuế; giúp cho người nộp thuế thực hiện đúng quy định của pháp luật trong chấp hành Luật Quản lý thuế.

Với những nỗ lực, tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện mô hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 - 2023; năm 2022, Đảng ủy Cục Thuế tỉnh đã công nhận 06 mô hình “Dân vận khéo” cấp cơ sở (05 tập thể, 01 cá nhân), mô hình của Đảng bộ Cục Thuế tỉnh được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối công nhận mô hình “Dân vận khéo” cấp Đảng bộ Khối và được Ban Dân vận Tỉnh ủy công nhận mô hình “Dân vận khéo” cấp tỉnh. Năm 2023, Đảng ủy Cục Thuế Bình Thuận đã công nhận 09 mô hình "Dân vận khéo” cấp cơ sở (07 tập thể, 02 cá nhân), mô hình của Đảng bộ Cục Thuế tỉnh tiếp tục được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối công nhận mô hình “Dân vận khéo” cấp Đảng bộ Khối và Ban Dân vận Tỉnh ủy công nhận mô hình “Dân vận khéo” cấp tỉnh. Đồng thời, để ghi nhận những kết quả đã đạt được, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xét khen thưởng Đảng bộ Cục Thuế Bình Thuận vì đã thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 - 2023./.

Tác giả: Nguyễn Thẩm - Ban TGDV