Truy cập nhanh
Đóng truy cập
Lời hay ý đẹp:
Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.
Bạn đối xử với người khác như thế nào, họ sẽ đối xử với bạn như vậy.
Khi chiến thắng được nỗi sợ cái chết bạn sẽ trở thành chủ nhân của cuộc đời mình.
Một người bạn dũng cảm cũng có thể trở thành một kẻ thù đáng sợ.
Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.
Dù có điều gì xảy ra thì kiên trì và ý chí sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả.
Yêu 1 người không yêu mình cũng như ôm cây xương rồng vậy. Càng ôm chặt thì càng làm bản thân mình đau
Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.
Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có cả một lô bạn hời hợt.
Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu.
Bạn cười, thiên hạ sẽ cười với bạn; bạn khóc, bạn chỉ sẽ khóc 1 mình.
Khi trẻ đi đến quán rượu để uống rượu,về già sẽ đi đến quán rượu để ăn xin.
Chỉ có một việc quan trọng nhất là yêu nhân dân, yêu tổ quốc, dùng trí óc và linh hồn để phục vụ.
Bạn đừng hỏi bất cứ ai một việc gì khi trong lòng bạn đã quyết định, hãy làm theo những gì bạn nghĩ và đừng bao giờ hối hận vì nó.
Người nào không muốn cúi xuống vì một xu lẻ thì không đáng có một đồng.
Đạo đức cách mạng không phải là từ trên trời rơi xuống, nó được phát triển và củng cố trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì hàng ngày, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh

Giới thiệu

ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH BÌNH THUẬN
***
SỔ TAY ĐIỆN TỬ 
NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG Ở CƠ SỞ

           Trên cơ sở Điều lệ Đảng, các văn bản quy định và hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, các văn bản của Trung ương cũng như của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối  cơ quan và doanh nghiệp tỉnh liên quan đến công tác xây dựng Đảng; Ban Thường vụ Đảng ủy tiến hành tổng hợp, mẫu hóa các mẫu văn bản để xây dựng "Sổ tay điện tử nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng ở cơ sở"  với mong muốn  giúp cho cấp ủy trực thuộc tra cứu, nắm bắt những nghiệp vụ cần thiết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, đồng thời qua đó cũng  từng bước nâng cao về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

           Sổ tay điện tử hướng dẫn cụ thể những nội dung công việc, nghiệp vụ mà cấp ủy cơ sở phải nắm bắt trong quá trình thực hiện công tác xây dựng Đảng ở cơ sở:

          - Công tác Tổ chức xây dựng Đảng.

          - Công tác Văn phòng cấp ủy.

          - Công tác Kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

          - Công tác Tuyên giáo - Dân vận.

          - Công tác tổ chức đại hội Đảng ở cơ sở.

          - Một số tình huống nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng.

           Quá trình xây dựng cũng sẽ không tránh khỏi những thiếu sót nhất định, rất mong trong quá trình sử dụng nếu phát hiệṇ có sự thiếu sót hoặc cần bổ sung nội dung, đề nghị các cấp ủy cơ sở thông báo trực tiếp cho đồng chí Lê Duy Khánh - Chuyên viên tổng hợp kiêm quản trị mạng Đảng ủy Khối (ĐT: 0907851855 - Email: ldkhanhitm@gmail.com) để điều chỉnh kịp thời.

          Xin cảm ơn!