Truy cập nhanh
Đóng truy cập
Lời hay ý đẹp:
Yêu 1 người không yêu mình cũng như ôm cây xương rồng vậy. Càng ôm chặt thì càng làm bản thân mình đau
Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có cả một lô bạn hời hợt.
Bạn đối xử với người khác như thế nào, họ sẽ đối xử với bạn như vậy.
Dù có điều gì xảy ra thì kiên trì và ý chí sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả.
Một người bạn dũng cảm cũng có thể trở thành một kẻ thù đáng sợ.
Chỉ có một việc quan trọng nhất là yêu nhân dân, yêu tổ quốc, dùng trí óc và linh hồn để phục vụ.
Người nào không muốn cúi xuống vì một xu lẻ thì không đáng có một đồng.
Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.
Khi trẻ đi đến quán rượu để uống rượu,về già sẽ đi đến quán rượu để ăn xin.
Bạn cười, thiên hạ sẽ cười với bạn; bạn khóc, bạn chỉ sẽ khóc 1 mình.
Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.
Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.
Khi chiến thắng được nỗi sợ cái chết bạn sẽ trở thành chủ nhân của cuộc đời mình.
Bạn đừng hỏi bất cứ ai một việc gì khi trong lòng bạn đã quyết định, hãy làm theo những gì bạn nghĩ và đừng bao giờ hối hận vì nó.
Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu.
Đạo đức cách mạng không phải là từ trên trời rơi xuống, nó được phát triển và củng cố trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì hàng ngày, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh
LOẠI GƯƠNG >> Phong trào "Dân vận khéo" giai đoạn 2016 - 2020 (36 tin)
1. Đảng bộ Công ty Điện lực Bình Thuận với mô hình “Đẩy mạnh phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, phục vụ tốt nhu cầu điện năng cho các hoạt động kinh tế - xã hội, An ninh quốc phòng; thực hiện tốt công tác xã hội, nhân đạo từ thiện”

Đảng bộ Công ty Điện lực Bình Thuận hiện có 14 chi, đảng bộ bộ phận trực thuộc, với 362 đảng viên; Đảng ủy Công ty là hạt nhân chính trị, lãnh đạo Công ty thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; trực tiếp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhiên và người lao động trong Công ty.

2. Đồng chí Võ Thị Minh Thảo với mô hình “Tuyên truyền, vận động việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác”

     Với vai trò Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Bình Thuận, Bí thư Chi bộ Hội sở, đồng chí Võ Thị Minh Thảo luôn hưởng ứng và tham gia tích cực phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020. Qua 5 năm thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng chí Võ Thị Minh Thảo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; nhất là công tác tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách. 

3. Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Thuận đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người lao động, người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính

     Bảo hiểm xã hội tỉnh (BHXH tỉnh) có 10 phòng nghiệp vụ và 09 BHXH huyện, thị xã với 220 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đảng bộ BHXH tỉnh Bình Thuận hiện có 08 chi bộ, với 64 đảng viên. 

4. Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Thuận triển khai tốt Dịch vụ công trực tuyến góp phần thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính

     Trong những năm qua, Đảng ủy Kho bạc Nhà nước Bình Thuận đã lãnh đạo xây dựng kế hoạch và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”; tham gia chăm lo, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn; kịp thời nắm bắt và giải quyết thỏa đáng những tâm tư, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội; hạn chế thấp nhất việc khiếu kiện và làm tốt công tác dân vận, nhất là công tác tiếp công dân và thực hiện tốt cơ chế “một cửa” trong việc giải quyết thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch.

5. Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm tốt công tác vận động cán bộ, đảng viên và quần chúng xây dựng chi bộ, cơ quan, đoàn thể trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền

     Hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo”, trong những năm qua Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã phối hợp với Thủ trưởng cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt các phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hàng năm, Chi bộ đều xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện công tác dân vận; trong đó, luôn xác định nhiệm vụ học tập, quán triệt các văn bản của cấp trên về công tác dân vận; xác định rõ, cụ thể những nội dung, công việc mà chi ủy phối hợp với thủ trưởng cơ quan thực hiện.

6. Đồng chí Nguyễn Hữu Danh với mô hình “Tuyên truyền, vận động công chức, viên chức và người lao động thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; công tác phát triển đảng viên”

     Là Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh Bình Thuận, trong những năm qua đồng chí Nguyễn Hữu Danh đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các văn bản chỉ đạo của Công đoàn cấp trên đến tất cả công nhân lao động, đoàn viên tại các doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp Bình Thuận; đã tuyên truyền giáo dục Luật lao động, Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được 43 lớp với hơn 9.000 lượt công nhân lao động tham gia. 

7. Đồng chí Trần Xuân Lành với mô hình “Vận động đảng viên, công chức trong đơn vị tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh; thực hiện cải cách thủ tục hành chính”

     Với vai trò là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Thuận, đồng chí Trần Xuân Lành luôn quan tâm, sâu sát và nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan và trong hệ thống Kho bạc toàn tỉnh. Bản thân đồng chí có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh; gương mẫu thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nắm vững và thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. 

8. Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển cộng đồng Thiện Chí thuộc Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh với các mô hình hoạt động vì cộng đồng

     Trung tâm hỗ trợ và phát triển cộng đồng Thiện Chí (gọi tắt là Trung tâm Thiện Chí) được thành lập theo Quyết định số 165-QĐ/LHH, ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận, với mục đích giúp cộng đồng, những người khó khăn tại nông thôn tỉnh Bình Thuận có một tương lai tốt đẹp hơn bằng cách cung cấp các hỗ trợ cần thiết để nâng cao năng lực của họ.

9. Đảng bộ bộ phận Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận với mô hình “Vận động người dân tham gia vào quản lý rừng, tạo nguồn sinh kế thay thế cho những hoạt động khai thác tài nguyên rừng trái pháp luật”

     Đảng bộ bộ phận Chi cục Kiểm lâm thuộc Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tình Bình Thuận; Đảng bộ bộ phận có 02 chi bộ trực thuộc với 60 đảng viên.

10. Đồng chí Hồ Thị Sen với mô hình “Xử lý rác thải hữu cơ làm phân bón phục vụ cho công tác trồng trọt tại Cơ sở nuôi dưỡng Tân Hà”

     Là một đảng viên công tác tại Cơ sở nuôi dưỡng Tân Hà - Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp thuộc Đảng bộ Sở Lao động Thương binh và xã hội Bình Thuận, đồng chí Hồ Thị Sen đã triển khai thực hiện đề tài sáng kiến “Xử lý rác thải hữu cơ làm phân bón phục vụ cho công tác trồng trọt tại Cơ sở nuôi dưỡng Tân Hà” phục vụ sản xuất để nâng cao đời sống vật chất cho các đối tượng nuôi dưỡng tại đơn vị. 

11. Chi bộ Trung tâm Khuyến nông thuộc vận động cán bộ, đảng viên và quần chúng tham gia xây dựng cơ quan, đoàn thể trong sạch vững mạnh, tận tình phục vụ nhân dân

     Với chức năng thực hiện các hoạt động khuyến nông, khuyến ngư, khuyến lâm, khuyến diêm theo các chương trình, dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt nhằm hướng dẫn, giúp đỡ nông, ngư dân, diêm dân nâng cao hiểu biết về chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước; nắm bắt và áp dụng các kiến thức, kỹ năng, khoa học kỹ thuật, quản lý mới trong sản xuất để góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh.

12. Chi bộ Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ Bình Thuận triển khai tốt công tác dân vận trong xây dựng các mô hình trong lĩnh vực ứng dụng khoa học công nghệ

     Chi bộ Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ thuộc Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận, hiện nay có 13 đảng viên.

13. Đồng chí Nguyễn Văn Thành với mô hình “Đảm bảo an toàn thực phẩm kinh doanh thức ăn đường phố”

      Với vai trò Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Chi Cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Đảng bộ Sở Y tế Bình Thuận. Xuất phát từ thực tiễn và tầm quan trọng của công tác bảo vệ an toàn thực phẩm đối với loại hình kinh doanh thức ăn đường phố, đồng chí Nguyễn Văn Thành đã lãnh đạo đơn vị triển khai mô hình điểm về “Đảm bảo an toàn thực phẩm kinh doanh thức ăn đường phố trên tuyến đường Lý Thái Tổ, xã Tân Tiến, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận”.

14. Đồng chí Nguyễn Thị Thọ với mô hình “Đoàn kết, quyết tâm làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ”

Với vai trò Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận, Bí thư Chi bộ 1, Trưởng Khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thuộc Đảng bộ Sở Y tế Bình Thuận. Đồng chí Nguyễn Thị Thọ luôn tích cực, chủ động nghiên cứu, học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nắm chắc các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và nắm chắc vị trí, vai trò, yêu cầu nhiệm vụ của ngành để tham mưu cho lãnh đạo Đảng ủy,          Thủ trưởng đơn vị, lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh. Nhờ vậy trong những năm qua, tình hình dịch bệnh tương đối ổn định, không có dịch bệnh lớn xảy ra; các bệnh truyền nhiễm như Sốt xuất huyết, Sốt rét, Sởi, Tay - Chân - Miệng… được kiểm soát, khống chế kịp thời không để lan rộng ra cộng đồng, nhất là trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 hiện nay.

15. Đồng chí Lê Văn Quân với mô hình “Xanh, sạch, đẹp nơi làm việc” và “Sẵn sàng trong hoạt động phòng, chống dịch”.

     Với vai trò là Bí thư Chi bộ 5 - Trưởng Khoa Xét nghiệm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thuộc Đảng bộ Sở Y tế Bình Thuận, là thành viên Ủy viên Ủy Ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đồng chí Lê Văn Quân đã lãnh đạo đơn vị triển khai mô hình “Xanh, sạch, đẹp nơi làm việc”  “Sẵn sàng trong hoạt động phòng, chống dịch”.

16. Đồng chí Trần Văn Hòa với mô hình “Xử lý nước nhiễm phèn phục vụ sinh hoạt quy mô 3m3/ngày”

     Là đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ  Khoa học kỹ thuật - Tổ trưởng Khu thực nghiệm Ứng dụng cấp nước sinh hoạt (CNSH) thuộc Đảng bộ Sở Khoa học và Công Nghệ tỉnh Bình Thuận. Trong giai đoạn từ năm 2016 đến 2020, đồng chí Trần Văn Hòa đã cùng với Chi bộ tổ chức và xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình “Dân vận khéo” trong lĩnh vực ứng dụng Khoa học công nghệ. Năm 2019, đồng chí Trần Văn Hòa đã chủ động tổ chức triển khai mô hình “Xử lý nước nhiễm phèn phục vụ sinh hoạt quy mô 3m3/ngày tại 01 hộ gia đình ở xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc”.

17. Đồng chí Bùi Thị Kim Huệ với mô hình “Tổ cộng tác viên dư luận xã hội của Đoàn”

     Với vai trò là Phó Ban Thanh thiếu nhi trường học thuộc Tỉnh đoàn Bình Thuận. Nhằm đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong đoàn viên thanh niên, đồng chí Bùi Thị Kim Huệ đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xây dựng mô hình “Tổ cộng tác viên dư luận xã hội của Đoàn”.

18. Đồng chí Nguyễn Tấn Hải Long với 2 mô hình “Cột điện nở hoa” và “Tuyến đường hoa thanh niên”

     Là Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Phong trào Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Thuận, đồng chí Nguyễn Tấn Hải Long đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn triển khai xây dựng trên địa bàn tỉnh 02 mô hình “Cột điện nở hoa” tại các Phường Đoàn, Đoàn Thị trấn và “Tuyến đường hoa thanh niên” tại các Xã đoàn.

19. Đồng chí Ngô Minh Uyên Thảo với mô hình “Cải cách hành chính, tận tình phục vụ nhân dân”

     Với vai trò Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Bí thư Chi bộ, Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm và thủy sản thuộc Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận. Xuất phát từ thực tiễn và tầm quan trọng của việc cải cách thủ tục hành chính, tận tình phục vụ nhân dân; đồng chí Ngô Minh Uyên Thảo đã chủ động tham mưu xây dựng mô hình “Thực hiện cải cách hành chính, tận tình phục vụ nhân dân” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

20. Đồng chí Hồ Thiện Đang với mô hình “Vận động những hoạt động khai thác tài nguyên rừng trái phép”

     Với vai trò Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ bộ phận, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Kiểm lâm thuộc Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận. Đồng chí Hồ Thiện Đang đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan thực hiện tốt Đề tài nghiên cứu khoa học, đã chủ động xây dựng mô hìnhVận động người dân tham gia vào quản lý rừng, tọa nguồn sinh kế thay thế cho những hoạt động khai thác tài nguyên rừng trái phép

21. Đồng chí Nguyễn Tám với mô hình “Phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật”

     Với vai trò là Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông thuộc Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận. Đồng chí Nguyễn Tám đã đã xây dựng mô hình “Phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật” tại Trung tâm Khuyến nông Bình Thuận.

22. Đồng chí Huỳnh Ngọc Châu với mô hình “Vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia xây dựng cơ quan, đoàn thể trong sạch vững mạnh; thực hiện cải cách hành chính, tận tình phục vụ nhân dân”

     Với vai trò là Chi ủy viên, Phó Trưởng Phòng Hành chính - Tổ chức Trung tâm Khuyến nông thuộc Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận. Xuất phát từ thực tiễn công tác, đồng chí Huỳnh Ngọc Châu đã xây dựng mô hình “Vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia xây dựng cơ quan, đoàn thể trong sạch vững mạnh; thực hiện cải cách hành chính, tận tình phục vụ nhân dân” tại Trung tâm Khuyến nông Bình Thuận.

23. Đồng chí Đặng Tiến Dũng với mô hình “Triển khai thực hiện, hướng dẫn kê khai, nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trong năm 2019”

     Với vai trò Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế thuộc Cục Thuế tỉnh Bình Thuận. Đồng chí Đặng Tiến Dũng đã chủ động tham mưu cơ quan Cục Thuế tỉnh xây dựng mô hình “Triển khai thực hiện, hướng dẫn kê khai, nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trong năm 2019”.

24. Đồng chí Nguyễn Thị Thiên Lý với mô hình “Công tác kiểm tra hoàn thuế kết hợp tuyên truyền, vận động các chủ đầu tư là doanh nghiệp trong tỉnh phối hợp đôn đốc các doanh nghiệp ngoài tỉnh kê khai nộp thuế giá trị gia tăng vãng lai tại địa phương”

     Với vai trò Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ 1, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Thanh tra - Kiểm tra 1 thuộc Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Bình Thuận. Đồng chí Nguyễn Thị Thiên Lý đã tham mưu cơ quan Cục Thuế tỉnh xây dựng mô hình “Công tác kiểm tra hoàn thuế kết hợp tuyên truyền, vận động các chủ đầu tư là doanh nghiệp trong tỉnh phối hợp đôn đốc các doanh nghiệp ngoài tỉnh kê khai nộp thuế giá trị gia tăng vãng lai tại địa phương”.

25. Đồng chí Đặng Thị Kiều Loan với mô hình “Tham mưu thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế tại Cục Thuế tỉnh Bình Thuận”

     Với vai trò Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ thuộc Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Bình Thuận. Đồng chí Đặng Thị Kiều Loan đã chủ động tham mưu cơ quan Cục Thuế tỉnh xây dựng mô hình “Tham mưu thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế tại Cục Thuế tỉnh Bình Thuận”.

Trang: 1 | 2