Truy cập nhanh
Đóng truy cập
Lời hay ý đẹp:
Đạo đức cách mạng không phải là từ trên trời rơi xuống, nó được phát triển và củng cố trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì hàng ngày, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh
Dù có điều gì xảy ra thì kiên trì và ý chí sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả.
Bạn đừng hỏi bất cứ ai một việc gì khi trong lòng bạn đã quyết định, hãy làm theo những gì bạn nghĩ và đừng bao giờ hối hận vì nó.
Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có cả một lô bạn hời hợt.
Yêu 1 người không yêu mình cũng như ôm cây xương rồng vậy. Càng ôm chặt thì càng làm bản thân mình đau
Bạn đối xử với người khác như thế nào, họ sẽ đối xử với bạn như vậy.
Chỉ có một việc quan trọng nhất là yêu nhân dân, yêu tổ quốc, dùng trí óc và linh hồn để phục vụ.
Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.
Bạn cười, thiên hạ sẽ cười với bạn; bạn khóc, bạn chỉ sẽ khóc 1 mình.
Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.
Người nào không muốn cúi xuống vì một xu lẻ thì không đáng có một đồng.
Khi chiến thắng được nỗi sợ cái chết bạn sẽ trở thành chủ nhân của cuộc đời mình.
Một người bạn dũng cảm cũng có thể trở thành một kẻ thù đáng sợ.
Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu.
Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.
Khi trẻ đi đến quán rượu để uống rượu,về già sẽ đi đến quán rượu để ăn xin.

Tài liệu: Tài liệu tuyên truyền

Số/ ký hiệu Ngày văn bản Nơi ban hành Trích yếu
146-QĐ/TW

14/05/2024 Ban Bí thư TW Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh
Tuyen truyen

04/07/2024 Cục Chính trị Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Chiến thắng trận đầu của quân và dân miền Bắc
Dinh huong tuyen truyen

27/06/2024 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Định hướng tuyên truyền tháng 7/2024
Tuyen truyen

20/06/2024 Ban Tuyên giáo Trung ương - Tổng LĐLĐVN Tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)
Dinh huong tuyen truyen

27/05/2024 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Định hướng tuyên truyền tháng 6/2024
395-TB/TU

13/05/2024 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khoá XIV) tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới
Tuyen truyen

22/04/2024 Ban Tuyên giáo Trung ương Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2024)
Tuyen truyen

02/05/2024 Trung ương Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong - Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (01/6/1904-01/6/2024)
Tuyen truyen

02/05/2024 Trung ương Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024)
69-KL/TW

20/02/2024 Bộ Chính trị Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI
70-KL/TW

20/02/2024 Bộ Chính trị Kết luận số 70-KL/TW, ngày 31/1/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới
Dinh huong tuyen truyen

22/04/2024 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 5/2024
08/QĐ-BTC

22/03/2024 Trung ương Hội Thể lệ Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân
TAC PHAM

17/04/2024 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
BAI VIET

17/04/2024 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tuyen truyen

18/03/2024 Trung ương Đề cƣơng tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954-21/7/2024)
Tuyen truyen

21/03/2024 Trung ương Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904- 01/5/2024)
1957-CV/BTGTU

09/04/2024 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thông tin, tuyên truyền và tham gia Giải thưởng toàn quốc về TTĐN lần thứ X
Dinh huong tuyen truyen

27/03/2024 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 4/2024
Tuyen truyen

26/02/2024 Trung ương Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng
Dinh huong tuyen truyen

23/02/2024 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 3/2024
976-KL/TU

01/02/2024 Tỉnh ủy Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh (Khóa XIV) về sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh (khóa XIV) về phát triển công nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Tai lieu

05/02/2024 Tỉnh ủy, UBND tỉnh Một số văn bản về tuyên truyền biển, đảo
10/2022/QH15

10/11/2022 Trung ương Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở
Tuyen truyen

30/11/2023 Trung ương Tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029
số 30-CT/TU

17/07/2023 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Chỉ thị về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029
Chỉ thị số 22-CT/TW

25/05/2023 Ban Bí thư TW Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029
362-TB/TU

29/12/2023 Ban Thuường vụ Tỉnh uỷ THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY (KHÓA XIV) tại Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội
107-HD/BTGTU

16/01/2024 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên truyền về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường
106-HD/BTGTU

16/01/2024 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024
Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8