Truy cập nhanh
Đóng truy cập
Lời hay ý đẹp:
Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu.
Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có cả một lô bạn hời hợt.
Yêu 1 người không yêu mình cũng như ôm cây xương rồng vậy. Càng ôm chặt thì càng làm bản thân mình đau
Người nào không muốn cúi xuống vì một xu lẻ thì không đáng có một đồng.
Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.
Bạn cười, thiên hạ sẽ cười với bạn; bạn khóc, bạn chỉ sẽ khóc 1 mình.
Chỉ có một việc quan trọng nhất là yêu nhân dân, yêu tổ quốc, dùng trí óc và linh hồn để phục vụ.
Bạn đừng hỏi bất cứ ai một việc gì khi trong lòng bạn đã quyết định, hãy làm theo những gì bạn nghĩ và đừng bao giờ hối hận vì nó.
Một người bạn dũng cảm cũng có thể trở thành một kẻ thù đáng sợ.
Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.
Đạo đức cách mạng không phải là từ trên trời rơi xuống, nó được phát triển và củng cố trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì hàng ngày, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh
Dù có điều gì xảy ra thì kiên trì và ý chí sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả.
Khi chiến thắng được nỗi sợ cái chết bạn sẽ trở thành chủ nhân của cuộc đời mình.
Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.
Khi trẻ đi đến quán rượu để uống rượu,về già sẽ đi đến quán rượu để ăn xin.
Bạn đối xử với người khác như thế nào, họ sẽ đối xử với bạn như vậy.

Tài liệu: Văn bản ban hành

Số/ ký hiệu Ngày văn bản Nơi ban hành Trích yếu
165-TB/ĐUK

05/12/2019 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thông báo phân công dự kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2019
05-HD/ĐUK

04/12/2019 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội Đảng ở cơ sở
436-CV/ĐUK

04/12/2019 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Mời dự Hội nghị quán triệt các văn bản chỉ đạo đại hội, nhiệm kỳ 2020-2025
433-CV/ĐUK

02/12/2019 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thu hồi văn bản theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
04-HD/ĐUK

29/11/2019 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên ở cơ sở
13-CTr/ĐUK

02/12/2019 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Chương trình công tác tháng 12 năm 2019
403-CV/ĐUK

28/11/2019 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tham gia ý kiến góp ý dự thảo Quy chế phối hợp công tác
584-QĐ/ĐUK

28/11/2019 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Quy định về quản lý hoạt động, cung cấp, cập nhật, khai thác sử dụng và bảo vệ Fanpage Đảng ủy Khối Bình Thuận trên mạng xã hội Facebook
583-QĐ/ĐUK

27/11/2019 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Quyết định Thành lập Fanpage “Đảng ủy Khối Bình Thuận” trên mạng xã hội Facebook
03-HD/ĐUK

27/11/2019 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hướng dẫn tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
91-CV/BTCĐUK

15/11/2019 Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Nhận phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú năm 2019
27-CV/UBKTĐUK

05/11/2019 Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối Đôn đốc hoàn thành kế hoạch và gửi báo cáo, hồ sơ khen thưởng công tác kiểm tra, giám sát năm 2019
11-TB/ĐUK

11/11/2019 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thông báo lịch thẩm định kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2019
23-KH/ĐUK

21/08/2019 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Kế hoạch phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Kế hoạch số 156-KH/TU, ngày 13/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị
376-CV/ĐUK

07/11/2019 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Về tăng cường công tác quản lý, sử dụng con dấu
13-CTr/ĐUK

01/11/2019 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Chương trình công tác tháng 11 năm 2019
368-CV/ĐUK

30/10/2019 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thực hiện Thông báo số 156-TB/TW của Bộ Chính trị
367-CV/ĐUK

29/10/2019 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
33-KH/ĐUK

28/10/2019 Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Kế hoạch số 33-KH/ĐUK, ngày 28/10/2019 thực hiện Kế hoạch số 166-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 50-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII)Thường vụ Tỉnh ủy
32-KH/ĐUK

28/10/2019 Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 165-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 52-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII)
TB

25/10/2019 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Kết quả thi cuối khóa lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng Đảng viên mới khóa III/2019
416-QĐ/ĐUK

25/10/2019 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Quy định về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
414-QĐ/ĐUKL

23/10/2019 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Quy định về quản lý, sử dụng chữ ký số trong việc gửi, nhận và sử dụng văn bản điện tử của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
355-CV/ĐUK

23/10/2019 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Về thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử trên môi trường internet
330-CV/ĐUK

16/10/2019 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì Cộng đồng lần thứ III”
328-CV/ĐUK

16/10/2019 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Biểu dương, khen thưởng tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến
31-KH/ĐUK

15/10/2019 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Kế hoạch tổ chức Hội nghị giao ban Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp các tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ lần thứ XIV – năm 2020 tại Bình Thuận
24-KH/ĐUK

23/08/2019 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH TW Đảng (khóa XI) và Chương trình hành động số 29-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XII) về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”
113-TB/ĐUK

30/09/2019 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thông báo kết quả Hội nghị giao ban cấp ủy cơ sở quý III/2019
30-KH/ĐUK

11/10/2019 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TWcủa Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân
Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10