Truy cập nhanh
Đóng truy cập
Lời hay ý đẹp:
Người nào không muốn cúi xuống vì một xu lẻ thì không đáng có một đồng.
Đạo đức cách mạng không phải là từ trên trời rơi xuống, nó được phát triển và củng cố trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì hàng ngày, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh
Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.
Yêu 1 người không yêu mình cũng như ôm cây xương rồng vậy. Càng ôm chặt thì càng làm bản thân mình đau
Một người bạn dũng cảm cũng có thể trở thành một kẻ thù đáng sợ.
Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có cả một lô bạn hời hợt.
Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.
Bạn đối xử với người khác như thế nào, họ sẽ đối xử với bạn như vậy.
Khi trẻ đi đến quán rượu để uống rượu,về già sẽ đi đến quán rượu để ăn xin.
Dù có điều gì xảy ra thì kiên trì và ý chí sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả.
Bạn đừng hỏi bất cứ ai một việc gì khi trong lòng bạn đã quyết định, hãy làm theo những gì bạn nghĩ và đừng bao giờ hối hận vì nó.
Bạn cười, thiên hạ sẽ cười với bạn; bạn khóc, bạn chỉ sẽ khóc 1 mình.
Chỉ có một việc quan trọng nhất là yêu nhân dân, yêu tổ quốc, dùng trí óc và linh hồn để phục vụ.
Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu.
Khi chiến thắng được nỗi sợ cái chết bạn sẽ trở thành chủ nhân của cuộc đời mình.
Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.

Tài liệu: Văn bản khác

Số/ ký hiệu Ngày văn bản Nơi ban hành Trích yếu
55-KL/TW

15/08/2019 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng
TB

08/10/2019 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Số Báo danh và thông tin học viên dự thi lớp BD LLCT dành cho Đảng viên mới Khóa III/2019
TL

02/10/2019 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên Lớp Đảng viên mới khóa III/2019
QC

16/08/2019 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Quy chế thi cuối khóa lớp BD LLCT cho Đối tượng kết nạp Đảng khóa III/2019
SBD

16/08/2019 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Số báo danh và thông tin học viên tham gia dự thi lớp BD LLCT cho Đối tượng kết nạp Đảng khóa III/2019
BCH

12/08/2019 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bộ câu hỏi ôn tập lớp Đối tượng kết nạp Đảng, khóa III/2019
195-QĐ/TW

18/06/2019 Ban Chấp hành Trung ương Quy định số 195-QĐ/TW, ngày 18/6/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về chỉ đạo của Ủy ban kiểm tra cấp trên đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hà
45-KL/TW

01/02/2019 Ban Chấp hành Trung ương Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông
18-CT/TW

04/09/2012 Ban Chấp hành Trung ương Chỉ thị Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông
BCH

24/06/2019 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bộ câu hỏi ôn tập lớp đảng viên mới, khóa 2/2019
TL

20/06/2019 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Tài liệu tập huấn Hướng dẫn 01-HD/ĐUK ngày 10/5/2019, của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về nội dung, quy trình sinh hoạt chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng thuộc đảng bộ khối
BCH

14/06/2019 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bộ câu hỏi ôn tập lớp Đảng viên mới, khóa 1/2019
TL

11/06/2019 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tài liệu tập huấn Chương trình gửi nhận văn bản trên môi trường Internet
Số 02 - SL/ĐUK

06/06/2019 Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Sao lục số 179-QĐ/TW, ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị Quy định về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ.
Số 01 - SL/ĐUK

06/06/2019 Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Sao lục số 49-KL/TW, ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
BCH

17/05/2019 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bộ câu hỏi ôn tập lớp Đối tượng kết nạp Đảng, khóa 2/2019
BCH

17/05/2019 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bộ câu hỏi ôn tập lớp Đối tượng kết nạp Đảng, khóa I/2019
1473-QĐ/TU

29/03/2019 Tỉnh ủy Bình Thuận Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
53-TB/TW

30/03/2019 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về tình hình thưc hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020
14-KH/TW

25/03/2019 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Kế hoạch của Ban Bí thư thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới
11-QĐi/TW

18/02/2019 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân
27-CT/TW

10/01/2019 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
165-QĐ/TĐTN-XDĐ

05/04/2019 Tỉnh đoàn Thanh niên Quyết định thành lập Đoàn Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trên cơ sở hợp nhất Đoàn khối các cơ quan tỉnh và Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh.
1416-QĐ/TU

06/03/2019 Tỉnh ủy Bình Thuận Quyết định số 1416-QĐ/TU, ngày 06/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh
39-NQ/TW

15/01/2019 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nghị quyết của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế
60-CTr/TU

18/01/2019 Tỉnh ủy Bình Thuận Chương trình hành động số 60-CTr/TU, ngày 18/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến n
19-QĐi/TU

22/01/2019 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Quy định về việc khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên
8540-CV/VPTW

30/01/2019 Văn phòng Trung ương Đảng V/v gửi bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị toàn quốc ngày 28/12/2018
06-HD/UBKTTW

18/01/2019 Ủy ban kiểm tra Trung ương Hướng dẩn một số điều trong Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm
65-HD/BTGTU

12/12/2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hướng dẫn tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trang: 1 | 2 | 3 | 4