Truy cập nhanh
Đóng truy cập
Lời hay ý đẹp:
Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có cả một lô bạn hời hợt.
Bạn đừng hỏi bất cứ ai một việc gì khi trong lòng bạn đã quyết định, hãy làm theo những gì bạn nghĩ và đừng bao giờ hối hận vì nó.
Khi chiến thắng được nỗi sợ cái chết bạn sẽ trở thành chủ nhân của cuộc đời mình.
Bạn đối xử với người khác như thế nào, họ sẽ đối xử với bạn như vậy.
Đạo đức cách mạng không phải là từ trên trời rơi xuống, nó được phát triển và củng cố trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì hàng ngày, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh
Chỉ có một việc quan trọng nhất là yêu nhân dân, yêu tổ quốc, dùng trí óc và linh hồn để phục vụ.
Bạn cười, thiên hạ sẽ cười với bạn; bạn khóc, bạn chỉ sẽ khóc 1 mình.
Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.
Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.
Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu.
Yêu 1 người không yêu mình cũng như ôm cây xương rồng vậy. Càng ôm chặt thì càng làm bản thân mình đau
Người nào không muốn cúi xuống vì một xu lẻ thì không đáng có một đồng.
Khi trẻ đi đến quán rượu để uống rượu,về già sẽ đi đến quán rượu để ăn xin.
Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.
Dù có điều gì xảy ra thì kiên trì và ý chí sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả.
Một người bạn dũng cảm cũng có thể trở thành một kẻ thù đáng sợ.

Tài liệu: Văn bản ban hành >> Báo cáo

Số/ ký hiệu Ngày văn bản Nơi ban hành Trích yếu
198-BC/ĐUK

09/11/2016 Đảng ủy Khối Báo cáo kết quả kiểm tra nội bộ về công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2016
197-BC/ĐUK

08/11/2016 Đảng ủy Khối Báo cáo tình hình kết quả triển khai Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 26/11/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
183-BC/ĐUK

03/11/2016 Đảng ủy Khối Báo cáo tình hình công tác tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2016 của Đảng ủy Khối
190-BC/ĐUK

17/10/2016 Đảng ủy Khối Báo cáo kết quả triển khai thực hiện “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa” 02 năm 2015 - 2016
188-BC/ĐUK

07/10/2016 Đảng ủy Khối Báo cáo kết quả lãnh đạo nghiên cứu, quán triệt, triển khai tổ chức thực hiệnNghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020, gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính
187-BC/ĐUK

07/10/2016 Đảng ủy Khối Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020
185-BC/ĐUK

05/10/2016 Đảng ủy Khối Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 53-CT/TU ngày 05/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong 9 tháng đầu năm 2016
184-BC/ĐUK

05/10/2016 Đảng ủy Khối Báo cáo sơ kết 03 năm (2013 - 2016) triển khai thực hiện Đề án “Các giải pháp tăng cường cung cấp thông tin, nắm bắt và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội của Đảng bộ Khối”
183-BC/ĐUK

05/10/2016 Đảng ủy Khối Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2016
182-BC/ĐUK

30/09/2016 Đảng ủy Khối Báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2015 (phục vụ đoàn kiểm tra của UBKT Tỉnh ủy)
181-BC/ĐUK

30/09/2016 Đảng ủy Khối Báo cáo tình hình thực hiện Công nghệ thông tin quý III năm 2016
179-BC/ĐUK

28/09/2016 Đảng ủy Khối Báo cáo tình hình công tác tháng 9 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2016 của Đảng ủy Khối
177-BC/ĐUK

21/09/2016 Đảng ủy Khối Báo cáo sơ kết triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về "công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"
176-BC/ĐUK

21/09/2016 Đảng ủy Khối Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí quý III/2016
175-BC/ĐUK

20/09/2016 Đảng ủy Khối Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III và những nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2016
173-BC/ĐUK

14/09/2016 Đảng ủy Khối Báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 47/2016/NĐ-CP, ngày 26/5/2016 của Chính phủ
172-BC/ĐUK

12/09/2016 Đảng ủy Khối Báo cáo kết quả việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) gắn với thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), Kết luận số 37-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và Kết luận số 64-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương
171-BC/ĐUK

09/09/2016 Đảng ủy Khối Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020"
170-BC/ĐUK

08/09/2016 Đảng ủy Khối Báo cáo kết quả kiểm tra công tác xây dựng Đảng đợt IV/2016
168-BC/ĐUK

05/09/2016 Đảng ủy Khối Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2016
167-BC/ĐUK

01/09/2016 Đảng ủy Khối Báo cáo tình hình công tác tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2016 của Đảng ủy Khối
165-BC/ĐUK

30/08/2016 Đảng ủy Khối Báo cáo về tình hình hoạt động của Văn phòng cấp ủy 02 năm 2014 -2015
163-BC/ĐUK

24/08/2016 Đảng ủy Khối Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015 và 6 tháng đầu năm 2016 (Phục vụ Đoàn kiểm tra của Ủy ban kiểm tra Trung ương)
162-BC/ĐUK

24/08/2016 Đảng ủy Khối Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đĩa khóa cơ sở dữ liệu đảng viên
160-BC/ĐUK

19/08/2016 Đảng ủy Khối Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XI) về xây dựng đội ngũ cán bộ giai đoạn 2007 - 2010, định hướng đến năm 2015 gắn với thực hiện Đề án về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ khối vận toàn tỉnh và Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giai đoạn 2010 - 2015
Trang: 1 | 2