Truy cập nhanh
Đóng truy cập
Lời hay ý đẹp:
Người nào không muốn cúi xuống vì một xu lẻ thì không đáng có một đồng.
Đạo đức cách mạng không phải là từ trên trời rơi xuống, nó được phát triển và củng cố trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì hàng ngày, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh
Bạn đừng hỏi bất cứ ai một việc gì khi trong lòng bạn đã quyết định, hãy làm theo những gì bạn nghĩ và đừng bao giờ hối hận vì nó.
Chỉ có một việc quan trọng nhất là yêu nhân dân, yêu tổ quốc, dùng trí óc và linh hồn để phục vụ.
Bạn đối xử với người khác như thế nào, họ sẽ đối xử với bạn như vậy.
Khi trẻ đi đến quán rượu để uống rượu,về già sẽ đi đến quán rượu để ăn xin.
Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.
Bạn cười, thiên hạ sẽ cười với bạn; bạn khóc, bạn chỉ sẽ khóc 1 mình.
Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu.
Khi chiến thắng được nỗi sợ cái chết bạn sẽ trở thành chủ nhân của cuộc đời mình.
Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có cả một lô bạn hời hợt.
Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.
Yêu 1 người không yêu mình cũng như ôm cây xương rồng vậy. Càng ôm chặt thì càng làm bản thân mình đau
Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.
Dù có điều gì xảy ra thì kiên trì và ý chí sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả.
Một người bạn dũng cảm cũng có thể trở thành một kẻ thù đáng sợ.

Tài liệu: Văn bản ban hành >> Kế hoạch

Số/ ký hiệu Ngày văn bản Nơi ban hành Trích yếu
87-KH/ĐUK

07/03/2018 Đảng ủy khối Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 82-KH/TU, ngày 30/01/2018 và Chương trình hành động số 43-CTr/TU, ngày 30/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
84-KH/ĐUK

02/03/2018 Đảng ủy khối KẾ HOẠCH triển khai thực hiện Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) và Kế hoạch số 76-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của ban Bí thư (khóa X) “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới
86-KH/ĐUK

06/03/2018 Đảng ủy Khối Kế hoạch sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
85-KH/ĐUK

02/03/2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Kế hoạch kiểm tra công tác xây dựng Đảng đợt I/2018
84-KH/ĐUK

02/03/2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) và Kế hoạch số 76-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của ban Bí thư (khóa X) “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới
82 -KH/ĐUK

22/02/2018 Đảng ủy Khối Kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về “Công tác dân số trong tình hình mới” và “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”
76-KH/ĐUK

15/01/2018 Đảng ủy Khối Kế hoạch triển khai Chuyên đề năm 2018: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
74-KH/ĐUK

30/11/2017 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Kế hoạch kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với đánh giá chất lượng, khen thưởng đảng viên và tổ chức đảng năm 2017
73-KH/ĐUK

24/11/2017 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Kế hoạch sơ kết 02 năm thực hiện Đề án “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở”
72 - KH/ĐUK

22/11/2017 Đảng ủy Khối Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)
Số 70-KH/ĐUK

03/11/2017 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp công tác xây dựng Đảng ở cơ sở
Số 68 -KH/ĐUK

17/10/2017 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII)
Số 08-KH/VPĐUK

20/10/2017 Văn phòng Đảng ủy Khối Kế hoạch của Văn phòng Đảng ủy Khối thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ngày 07/9/2017
Số 67-KH/ĐUK

03/10/2017 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Kế hoạch thực hiện Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Đảng uỷ Khối về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ trong thời gian tới
65- KH/ĐUK

26/09/2017 Đảng ủy Khối Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt các Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XII
60-KH/ĐUK

23/05/2017 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 15-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XI) về thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”
08-KH/VPĐUK

05/07/2017 Văn phòng Đảng ủy Khối Kế hoạch kiểm tra tài chính đảng của cấp ủy cấp dưới
63 - KH/ĐUK

07/07/2017 Đảng ủy Khối Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, về công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới
62 - KH/ĐUK

07/07/2017 Đảng ủy Khối Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII)
57-KH/ĐUK

19/04/2017 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bình Thuận Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chương trình hành động số 16-NQ/TU và Chương trình hành động số 17-NQ/TU, ngày 23/3/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII)
58-KH/ĐUK

24/04/2017 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bình Thuận Kế hoạch tuyên dương gương điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2016 - 2020
05-KH/UBKTĐUK

16/01/2017 Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh năm 2017
55-KH/ĐUK

13/04/2017 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bình Thuận Kế hoạch kiểm tra chuyên đề đợt II năm 2017
51-KH/ĐUK

27/03/2017 Đảng ủy Khối Kế hoạch tổ chức giải Quần vợt Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh lần II năm 2017
Mẫu KH cá nhân 2017

27/03/2017 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Mẫu kế hoạch cá nhân thực hiện chuyên đề năm 2017 để thực hiện theo Kế hoạch 50-KH/ĐUK, ngày 22/3/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
50-KH/ĐUK

22/03/2017 Đảng ủy Khối Kế hoạch triển khai Chuyên đề năm 2017: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”
44 - KH/ĐUK

07/02/2017 Đảng ủy Khối Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, gương người tốt việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
43 -KH/ĐUK

07/02/2017 Đảng ủy Khối Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ
42 - KH/ĐUK

05/01/2017 Đảng ủy Khối Kế hoạch lãnh đạo công tác quân sự, quốc phòng năm 2017
41- KH/ĐUK

15/12/2016 Đảng ủy Khối Kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần th Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
Trang: 1 | 2 | 3 | 4