Truy cập nhanh
Đóng truy cập
Lời hay ý đẹp:
Bạn đối xử với người khác như thế nào, họ sẽ đối xử với bạn như vậy.
Một người bạn dũng cảm cũng có thể trở thành một kẻ thù đáng sợ.
Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.
Đạo đức cách mạng không phải là từ trên trời rơi xuống, nó được phát triển và củng cố trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì hàng ngày, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh
Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có cả một lô bạn hời hợt.
Người nào không muốn cúi xuống vì một xu lẻ thì không đáng có một đồng.
Khi chiến thắng được nỗi sợ cái chết bạn sẽ trở thành chủ nhân của cuộc đời mình.
Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.
Bạn đừng hỏi bất cứ ai một việc gì khi trong lòng bạn đã quyết định, hãy làm theo những gì bạn nghĩ và đừng bao giờ hối hận vì nó.
Khi trẻ đi đến quán rượu để uống rượu,về già sẽ đi đến quán rượu để ăn xin.
Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu.
Bạn cười, thiên hạ sẽ cười với bạn; bạn khóc, bạn chỉ sẽ khóc 1 mình.
Chỉ có một việc quan trọng nhất là yêu nhân dân, yêu tổ quốc, dùng trí óc và linh hồn để phục vụ.
Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.
Dù có điều gì xảy ra thì kiên trì và ý chí sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả.
Yêu 1 người không yêu mình cũng như ôm cây xương rồng vậy. Càng ôm chặt thì càng làm bản thân mình đau

Tài liệu: Văn bản ban hành

Số/ ký hiệu Ngày văn bản Nơi ban hành Trích yếu
481-BC/ĐUK

28/08/2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng
106-KH/ĐUK

28/08/2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 49-CTr/TU, ngày 24/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII)
105 - KH/ĐUK

21/08/2018 Đảng ủy Khối Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/ĐUK, ngày 12/7/2018 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận chính chuyền của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh trong tình hình mới
1050 - CV/ĐUK

22/08/2018 Đảng ủy Khối Công văn triển khai thực hiện Kế hoạch số 105-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
151 -CV/TGDVĐUK

21/08/2018 Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối Công văn tuyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII và Đại hội Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII
20-NQ/ĐUK

12/07/2018 Đảng ủy Khối Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận chính quyền của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh trong tình hình mới
06-HD/ĐUK

13/08/2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
1832-QĐ/ĐUK

06/08/2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Quyết định thành lập Ban Giám khảo, Tổ Thư ký Hội thi cấp ủy viên giỏi năm 2018
1018-CV/ĐUK

08/08/2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Triển khai thực hiện Công văn số 1252-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
1017-CV/ĐUK

07/08/2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Triển khai Công văn số 1240-CV/TU ngày 16/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
01-TB/BCTHT

06/08/2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thông báo số 01 của Ban Tổ chức Hội thi Cấp ủy viên giỏi năm 2018
995-CV/ĐUK

30/07/2018 Đảng ủy Khối Công văn phổ biến, truyên truyền thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW và Chỉ thị số 21 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
02-QĐ/VPĐUK

01/08/2018 Văn phòng Đảng ủy Khối Quyết định thành lập Tổ kiểm tra tài chính Đảng năm 2018
11-KH/VPĐUK

01/08/2018 Văn phòng Đảng ủy Khối Kế hoạch kiểm tra tài chính Đảng năm 2018
Đề thi

22/07/2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Đề thi cấp ủy viên giỏi năm 2018
947 - CV/ĐUK

13/06/2018 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Công văn phổ biến, quán triệt Quy định số 01-QĐi/TW
980 -CV/ĐUK

11/07/2018 Đảng ủy Khối Công văn triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
104-KH/ĐUK

10/07/2018 Đảng ủy Khối Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
148-CV/TGDVĐUK

10/07/2018 Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối Công văn đăng ký danh sách quần chúng tham gia lớp BDLLCT cho đối tượng kết nạp Đảng dành cho học sinh, sinh viên
Thể lệ Hội thi

11/07/2018 Đảng ủy khối Thể lệ Hội thi Cấp ủy viên giỏi 2018
971- CV/ĐUK

05/07/2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII (Lớp ngày 17/7/2018)
969- CV/ĐUK

05/07/2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII (Lớp ngày 13/7/2018)
970- CV/ĐUK

05/07/2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII (Lớp ngày 16/7/2018)
147 - CV/TGDVĐUK

05/07/2018 Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối Công văn tuyên truyền một số nội dung về công tác dân vận
968-CV/ĐUK

05/07/2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Gửi, nhận văn bản điện tử, văn bản giấy
1780-QĐ/ĐUK

02/07/2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Quyết định thành lập các Tổ giám sát chuyên đề đợt I/2018
103-KH/ĐUK

02/07/2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Kế hoạch giám sát chuyên đề đợt I/ 2018
961-CV/ĐUK

02/07/2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Tổ chức quán triệt Kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII)
101-KH/ĐUK

29/06/2018 Đảng ủy Khối Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 (khóa XII)
Số 1763-QĐ/ĐUK

25/05/2018 Đảng Ủy khối Quyết định thành lập Ban tổ chức Hội thi cấp ủy viên giỏi
Trang: 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15