Truy cập nhanh
Đóng truy cập
Lời hay ý đẹp:
Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu.
Yêu 1 người không yêu mình cũng như ôm cây xương rồng vậy. Càng ôm chặt thì càng làm bản thân mình đau
Khi chiến thắng được nỗi sợ cái chết bạn sẽ trở thành chủ nhân của cuộc đời mình.
Chỉ có một việc quan trọng nhất là yêu nhân dân, yêu tổ quốc, dùng trí óc và linh hồn để phục vụ.
Dù có điều gì xảy ra thì kiên trì và ý chí sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả.
Khi trẻ đi đến quán rượu để uống rượu,về già sẽ đi đến quán rượu để ăn xin.
Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.
Bạn cười, thiên hạ sẽ cười với bạn; bạn khóc, bạn chỉ sẽ khóc 1 mình.
Đạo đức cách mạng không phải là từ trên trời rơi xuống, nó được phát triển và củng cố trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì hàng ngày, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh
Một người bạn dũng cảm cũng có thể trở thành một kẻ thù đáng sợ.
Bạn đừng hỏi bất cứ ai một việc gì khi trong lòng bạn đã quyết định, hãy làm theo những gì bạn nghĩ và đừng bao giờ hối hận vì nó.
Người nào không muốn cúi xuống vì một xu lẻ thì không đáng có một đồng.
Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.
Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.
Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có cả một lô bạn hời hợt.
Bạn đối xử với người khác như thế nào, họ sẽ đối xử với bạn như vậy.

Tài liệu: Văn bản ban hành

Số/ ký hiệu Ngày văn bản Nơi ban hành Trích yếu
03-KH/BCĐ

10/06/2019 Ban Chỉ đạo thực hiện QCDCCS Đảng ủy Khối Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019
22-CV/TGDVĐUK

18/06/2019 Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối Công văn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi; tuyên truyền bầu cử Trưởng và Phó Trưởng thôn, khu phố (nhiệm kỳ 2019 - 2024)
20 - CV/TGDVĐUK

14/06/2019 Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối Công văn về báo cáo thực hiện Quy chế phối hợp với các huyện, thị ủy về công tác tư tưởng, giáo dục lý luận chính trị
153-QĐ/ĐUK

13/06/2019 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Quyết định về việc ban hành quy định xử lý và gửi, nhận văn bản giữa Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh với các chi, đảng bộ cơ sở
95-CV/VPĐUK

03/06/2019 Văn phòng Đảng ủy Khối Bồi dưỡng Lý luận Chính trị cho Đảng viên mới khóa II/2019 (dành cho đối tượng đảng viên mới khối Doanh nghiệp học thứ 7 - chủ nhật)
94-CV/VPĐUK

03/06/2019 Văn phòng Đảng ủy Khối Bồi dưỡng Lý luận Chính trị cho Đảng viên mới khóa I/2019 (dành cho đối tượng đảng viên mới khối cơ quan học tập trung)
Số 89 - CV/ĐUK

27/05/2019 Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Quy hoạch nhân sự cấp ủy cơ sở
Số 07 - Ctr/ĐUK

30/05/2019 Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Chương trình công tác tháng 6 năm 2019
Số 13- KH/ĐUK

30/05/2019 Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Kế hoạch thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Số 90 - CV/ĐUK

31/05/2019 Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Xây dựng kế hoạch khắc phục khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018
Số 99-CV/ĐUK

04/06/2019 Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Mời dự Hội nghị cán bộ chủ chốt Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.
14-KH/ĐUK

04/06/2019 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết về 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
18-CV/TGDVĐUK

30/05/2019 Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối Công văn tuyên truyền, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và gửi bài nói của Giáo sư Hoàng Chí Bảo
95-QĐ/ĐUK

13/05/2019 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Quy định về quy tắc ứng xử của CBCC, người lao động Cơ quan Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
96-QĐ/ĐUK

13/05/2019 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Quyết định ban hành Quy định về việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, nhân viên hợp đồng lao động Cơ quan Đảng ủy Khối
97-QĐ/ĐUK

13/05/2019 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Quyết định về việc ban hành Quy chế xét sáng kiến và Thi đua - Khen thưởng của Cơ quan Đảng uỷ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
98-QĐ/ĐUK

13/05/2019 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Quyết định về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Đảng uỷ Khối
02-NQ/ĐUK

10/04/2019 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nghị quyết Hội nghị ban chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về các nhiệm vụ quý II/ 2019
01-NQ/ĐUK

10/04/2019 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nghị quyết Hội nghị ban chấp hành đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ nhất
84-QĐ/ĐUK

07/05/2019 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
36-QĐ/ĐUK

23/04/2019 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
11-KH/ĐUK

22/05/2019 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019)
88-CV/ĐUK

27/05/2019 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Công văn tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em
16-CV/TGDVĐUK

27/05/2019 Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối Công văn tuyên truyền Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị và đề cương kỷ niệm
Số 01-QĐ/UBKTĐUK

08/05/2019 Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Quy định về tổ chức và hoạt động của tổ kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Số 92 - QĐ/ĐUK

08/05/2019 Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối.
Số 91 - QĐ/ĐUK

08/05/2019 Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối.
Số 90 - QĐ/ĐUK

08/05/2019 Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Tổ chức Đảng ủy Khối.
Số 89 - QĐ/ĐUK

08/05/2019 Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Văn phòng Đảng ủy Khối.
Số 105 - QĐ/ĐUK

17/05/2019 Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Quy định về tổ chức, hoạt động tổ kiển tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10