Truy cập nhanh
Đóng truy cập
Lời hay ý đẹp:
Yêu 1 người không yêu mình cũng như ôm cây xương rồng vậy. Càng ôm chặt thì càng làm bản thân mình đau
Dù có điều gì xảy ra thì kiên trì và ý chí sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả.
Chỉ có một việc quan trọng nhất là yêu nhân dân, yêu tổ quốc, dùng trí óc và linh hồn để phục vụ.
Đạo đức cách mạng không phải là từ trên trời rơi xuống, nó được phát triển và củng cố trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì hàng ngày, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh
Bạn đừng hỏi bất cứ ai một việc gì khi trong lòng bạn đã quyết định, hãy làm theo những gì bạn nghĩ và đừng bao giờ hối hận vì nó.
Khi chiến thắng được nỗi sợ cái chết bạn sẽ trở thành chủ nhân của cuộc đời mình.
Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.
Bạn đối xử với người khác như thế nào, họ sẽ đối xử với bạn như vậy.
Khi trẻ đi đến quán rượu để uống rượu,về già sẽ đi đến quán rượu để ăn xin.
Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu.
Người nào không muốn cúi xuống vì một xu lẻ thì không đáng có một đồng.
Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có cả một lô bạn hời hợt.
Một người bạn dũng cảm cũng có thể trở thành một kẻ thù đáng sợ.
Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.
Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.
Bạn cười, thiên hạ sẽ cười với bạn; bạn khóc, bạn chỉ sẽ khóc 1 mình.

Tài liệu: Văn bản ban hành

Số/ ký hiệu Ngày văn bản Nơi ban hành Trích yếu
Số 158 - CV/TGDVĐUK

02/11/2018 Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối Công văn lấy ý kiến góp ý
89 - CV/UBKTĐUK

23/10/2018 Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối Công văn đôn đốc hoàn thành kế hoạch và gửi báo cáo, hồ sơ đề nghị khen thưởng công tác kiểm tra, giám sát năm 2018
109 -KH/ĐUK

02/10/2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 108-KH/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.
108-KH/ĐUK

13/09/2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Kế hoạch tổ chức quán triệt và thực hiện các chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII)
01 - QĐi/UBKTĐUK

05/09/2018 Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối Quy định về tổ chức và hoạt động của tổ kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh
153-CV/TGDVĐUK

29/08/2018 Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối Công văn tham gia gửi bài dự thi Giải báo chí về xây dựng Đảng năm 2018
152-CV/TGDVĐUK

29/08/2018 Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối Công văn đăng ký quần chúng ưu tú tham gia lớp BDLLCT cho đối tượng kết nạp Đảng khoá III/2018
1867-QĐ/ĐUK

31/08/2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Quyết định thành lập Tổ giám sát chuyên đề đợt II/2018
107-KH/ĐUK

31/08/2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Kế hoạch giám sát chuyên đề đợt II/ 2018
482-BC/ĐUK

29/08/2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Báo cáo kết quả tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)
481-BC/ĐUK

28/08/2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng
106-KH/ĐUK

28/08/2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 49-CTr/TU, ngày 24/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII)
105 - KH/ĐUK

21/08/2018 Đảng ủy Khối Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/ĐUK, ngày 12/7/2018 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận chính chuyền của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh trong tình hình mới
1050 - CV/ĐUK

22/08/2018 Đảng ủy Khối Công văn triển khai thực hiện Kế hoạch số 105-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
151 -CV/TGDVĐUK

21/08/2018 Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối Công văn tuyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII và Đại hội Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII
20-NQ/ĐUK

12/07/2018 Đảng ủy Khối Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận chính quyền của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh trong tình hình mới
06-HD/ĐUK

13/08/2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
1832-QĐ/ĐUK

06/08/2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Quyết định thành lập Ban Giám khảo, Tổ Thư ký Hội thi cấp ủy viên giỏi năm 2018
1018-CV/ĐUK

08/08/2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Triển khai thực hiện Công văn số 1252-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
1017-CV/ĐUK

07/08/2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Triển khai Công văn số 1240-CV/TU ngày 16/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
01-TB/BCTHT

06/08/2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thông báo số 01 của Ban Tổ chức Hội thi Cấp ủy viên giỏi năm 2018
995-CV/ĐUK

30/07/2018 Đảng ủy Khối Công văn phổ biến, truyên truyền thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW và Chỉ thị số 21 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
02-QĐ/VPĐUK

01/08/2018 Văn phòng Đảng ủy Khối Quyết định thành lập Tổ kiểm tra tài chính Đảng năm 2018
11-KH/VPĐUK

01/08/2018 Văn phòng Đảng ủy Khối Kế hoạch kiểm tra tài chính Đảng năm 2018
Đề thi

22/07/2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Đề thi cấp ủy viên giỏi năm 2018
947 - CV/ĐUK

13/06/2018 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Công văn phổ biến, quán triệt Quy định số 01-QĐi/TW
980 -CV/ĐUK

11/07/2018 Đảng ủy Khối Công văn triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
104-KH/ĐUK

10/07/2018 Đảng ủy Khối Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
148-CV/TGDVĐUK

10/07/2018 Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối Công văn đăng ký danh sách quần chúng tham gia lớp BDLLCT cho đối tượng kết nạp Đảng dành cho học sinh, sinh viên
Thể lệ Hội thi

11/07/2018 Đảng ủy khối Thể lệ Hội thi Cấp ủy viên giỏi 2018
Trang: 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12