Truy cập nhanh
Đóng truy cập
Lời hay ý đẹp:
Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.
Bạn đối xử với người khác như thế nào, họ sẽ đối xử với bạn như vậy.
Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.
Khi chiến thắng được nỗi sợ cái chết bạn sẽ trở thành chủ nhân của cuộc đời mình.
Dù có điều gì xảy ra thì kiên trì và ý chí sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả.
Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.
Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu.
Đạo đức cách mạng không phải là từ trên trời rơi xuống, nó được phát triển và củng cố trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì hàng ngày, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh
Chỉ có một việc quan trọng nhất là yêu nhân dân, yêu tổ quốc, dùng trí óc và linh hồn để phục vụ.
Bạn đừng hỏi bất cứ ai một việc gì khi trong lòng bạn đã quyết định, hãy làm theo những gì bạn nghĩ và đừng bao giờ hối hận vì nó.
Bạn cười, thiên hạ sẽ cười với bạn; bạn khóc, bạn chỉ sẽ khóc 1 mình.
Một người bạn dũng cảm cũng có thể trở thành một kẻ thù đáng sợ.
Yêu 1 người không yêu mình cũng như ôm cây xương rồng vậy. Càng ôm chặt thì càng làm bản thân mình đau
Khi trẻ đi đến quán rượu để uống rượu,về già sẽ đi đến quán rượu để ăn xin.
Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có cả một lô bạn hời hợt.
Người nào không muốn cúi xuống vì một xu lẻ thì không đáng có một đồng.

Tài liệu: Văn bản ban hành

Số/ ký hiệu Ngày văn bản Nơi ban hành Trích yếu
1238-CV/ĐUK

22/01/2019 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Triển khai Quy định số 19-QĐU/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên
1235-CV/ĐUK

18/01/2019 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
1223 - CV/ĐUK

14/01/2019 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Phổ biến, quán triệt Hướng dẫn số 06-HD/UBKTTW
1233 -CV/ĐUK

18/01/2019 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018
1230-CV/ĐUK

16/01/2019 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 50-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII)
1226-CV/ĐUK

15/01/2019 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận
241-CV/BTCĐUK

27/12/2018 Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Triển khai công tác đảng viên năm 2019 (bổ sung) và đánh giá, xếp loại (ngang cấp) đối với cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng
1214-CV/ĐUK

07/01/2019 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 8
1213-CV/ĐUK

07/01/2019 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 8
1223-CV/ĐUK

14/01/2019 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Phổ biến, quán triệt Hướng dẫn số 06-HD/UBKTTW
113-KH/ĐUK

27/12/2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Kế hoạch số 113-KH/ĐUK, ngày 27/12/2018 triển khai Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
166-CV/TGDVĐUK

24/12/2018 Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối Công văn tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019
P

26/12/2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Phiếu biểu quyết xếp loại đảng viên dành cho Đảng ủy cơ sở
166 - CV/TGDVĐUK

24/11/2018 Ban Tuyên giáo - Dân vận Tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019
2050-QĐ/ĐUK

20/12/2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Quyết định về việc phân chia cụm đánh giá chất lượng, xếp loại tổ chức đảng
12-TB/TGDVĐUK

20/12/2018 Ban Tuyên giáo - Dân vận Thông báo về việc đăng ký mua tài liệu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (chuyên đề năm 2019)
1180-CV/ĐUK

13/12/2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Một số nội dung cụ thể thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/ĐUK của BTV Đảng ủy Khối
696-TB/ĐUK

05/12/2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thông báo phân công dự kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018
697-TB/ĐUK

11/12/2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thông báo về việc thẩm định chất lượng tổ chức cơ sở đảng năm 2018
232-CV/BTCĐUK

07/12/2018 Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Triển khai công tác đảng viên năm 2019
1171-CV/ĐUK

10/12/2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Phổ biến, quán triệt Quy định số 07-QĐi/TW
11-TB/TGDVĐUK

06/12/2018 Ban Tuyên giáo - Dân vận Thông báo về việc đăng ký mua tài liệu học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII
164 - CV/TGDVĐUK

03/12/2018 Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối Công văn tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII và Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VI
1162-CV/ĐUK

28/11/2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Phổ biến, quán triệt Quy định số 08-QĐi/TW
1151-CV/ĐUK

19/11/2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến những điển hình tiên tiến thực hiện Kế hoạch số 108-KH/TU của Tỉnh ủy
1161-CVĐUK

27/11/2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 8
112-KH/ĐUK

29/11/2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên ở cơ sở
07-HD/ĐUK

28/11/2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên ở cơ sở
110-KH/ĐUK

21/11/2018 Đảng ủy Khối Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các nội dung của Hội nghị lần thứ 8 (khóa XII)
218 - CV/BTCĐUK

12/11/2018 Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Nhận phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú năm 2018
Trang: 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13