Truy cập nhanh
Đóng truy cập
Lời hay ý đẹp:
Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu.
Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.
Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có cả một lô bạn hời hợt.
Bạn cười, thiên hạ sẽ cười với bạn; bạn khóc, bạn chỉ sẽ khóc 1 mình.
Bạn đối xử với người khác như thế nào, họ sẽ đối xử với bạn như vậy.
Yêu 1 người không yêu mình cũng như ôm cây xương rồng vậy. Càng ôm chặt thì càng làm bản thân mình đau
Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.
Chỉ có một việc quan trọng nhất là yêu nhân dân, yêu tổ quốc, dùng trí óc và linh hồn để phục vụ.
Đạo đức cách mạng không phải là từ trên trời rơi xuống, nó được phát triển và củng cố trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì hàng ngày, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh
Bạn đừng hỏi bất cứ ai một việc gì khi trong lòng bạn đã quyết định, hãy làm theo những gì bạn nghĩ và đừng bao giờ hối hận vì nó.
Người nào không muốn cúi xuống vì một xu lẻ thì không đáng có một đồng.
Khi trẻ đi đến quán rượu để uống rượu,về già sẽ đi đến quán rượu để ăn xin.
Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.
Một người bạn dũng cảm cũng có thể trở thành một kẻ thù đáng sợ.
Khi chiến thắng được nỗi sợ cái chết bạn sẽ trở thành chủ nhân của cuộc đời mình.
Dù có điều gì xảy ra thì kiên trì và ý chí sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả.

Tài liệu: Văn bản ban hành

Số/ ký hiệu Ngày văn bản Nơi ban hành Trích yếu
166-CV/TGDVĐUK

24/12/2018 Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối Công văn tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019
P

26/12/2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Phiếu biểu quyết xếp loại đảng viên dành cho Đảng ủy cơ sở
166 - CV/TGDVĐUK

24/11/2018 Ban Tuyên giáo - Dân vận Tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019
2050-QĐ/ĐUK

20/12/2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Quyết định về việc phân chia cụm đánh giá chất lượng, xếp loại tổ chức đảng
12-TB/TGDVĐUK

20/12/2018 Ban Tuyên giáo - Dân vận Thông báo về việc đăng ký mua tài liệu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (chuyên đề năm 2019)
1180-CV/ĐUK

13/12/2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Một số nội dung cụ thể thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/ĐUK của BTV Đảng ủy Khối
696-TB/ĐUK

05/12/2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thông báo phân công dự kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018
697-TB/ĐUK

11/12/2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thông báo về việc thẩm định chất lượng tổ chức cơ sở đảng năm 2018
232-CV/BTCĐUK

07/12/2018 Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Triển khai công tác đảng viên năm 2019
1171-CV/ĐUK

10/12/2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Phổ biến, quán triệt Quy định số 07-QĐi/TW
11-TB/TGDVĐUK

06/12/2018 Ban Tuyên giáo - Dân vận Thông báo về việc đăng ký mua tài liệu học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII
164 - CV/TGDVĐUK

03/12/2018 Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối Công văn tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII và Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VI
1162-CV/ĐUK

28/11/2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Phổ biến, quán triệt Quy định số 08-QĐi/TW
1151-CV/ĐUK

19/11/2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến những điển hình tiên tiến thực hiện Kế hoạch số 108-KH/TU của Tỉnh ủy
1161-CVĐUK

27/11/2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 8
112-KH/ĐUK

29/11/2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên ở cơ sở
07-HD/ĐUK

28/11/2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên ở cơ sở
110-KH/ĐUK

21/11/2018 Đảng ủy Khối Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các nội dung của Hội nghị lần thứ 8 (khóa XII)
218 - CV/BTCĐUK

12/11/2018 Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Nhận phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú năm 2018
160-CV/TGDVĐUK

02/11/2018 Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối Công văn về báo cáo việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng
Số 158 - CV/TGDVĐUK

02/11/2018 Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối Công văn lấy ý kiến góp ý
89 - CV/UBKTĐUK

23/10/2018 Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối Công văn đôn đốc hoàn thành kế hoạch và gửi báo cáo, hồ sơ đề nghị khen thưởng công tác kiểm tra, giám sát năm 2018
109 -KH/ĐUK

02/10/2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 108-KH/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.
108-KH/ĐUK

13/09/2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Kế hoạch tổ chức quán triệt và thực hiện các chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII)
01 - QĐi/UBKTĐUK

05/09/2018 Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối Quy định về tổ chức và hoạt động của tổ kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh
153-CV/TGDVĐUK

29/08/2018 Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối Công văn tham gia gửi bài dự thi Giải báo chí về xây dựng Đảng năm 2018
152-CV/TGDVĐUK

29/08/2018 Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối Công văn đăng ký quần chúng ưu tú tham gia lớp BDLLCT cho đối tượng kết nạp Đảng khoá III/2018
1867-QĐ/ĐUK

31/08/2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Quyết định thành lập Tổ giám sát chuyên đề đợt II/2018
107-KH/ĐUK

31/08/2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Kế hoạch giám sát chuyên đề đợt II/ 2018
482-BC/ĐUK

29/08/2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Báo cáo kết quả tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)
Trang: 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14