Truy cập nhanh
Đóng truy cập
Lời hay ý đẹp:
Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.
Bạn đừng hỏi bất cứ ai một việc gì khi trong lòng bạn đã quyết định, hãy làm theo những gì bạn nghĩ và đừng bao giờ hối hận vì nó.
Khi chiến thắng được nỗi sợ cái chết bạn sẽ trở thành chủ nhân của cuộc đời mình.
Người nào không muốn cúi xuống vì một xu lẻ thì không đáng có một đồng.
Bạn đối xử với người khác như thế nào, họ sẽ đối xử với bạn như vậy.
Khi trẻ đi đến quán rượu để uống rượu,về già sẽ đi đến quán rượu để ăn xin.
Chỉ có một việc quan trọng nhất là yêu nhân dân, yêu tổ quốc, dùng trí óc và linh hồn để phục vụ.
Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.
Đạo đức cách mạng không phải là từ trên trời rơi xuống, nó được phát triển và củng cố trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì hàng ngày, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh
Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.
Dù có điều gì xảy ra thì kiên trì và ý chí sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả.
Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu.
Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có cả một lô bạn hời hợt.
Bạn cười, thiên hạ sẽ cười với bạn; bạn khóc, bạn chỉ sẽ khóc 1 mình.
Một người bạn dũng cảm cũng có thể trở thành một kẻ thù đáng sợ.
Yêu 1 người không yêu mình cũng như ôm cây xương rồng vậy. Càng ôm chặt thì càng làm bản thân mình đau

      Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hiện nay có 83 cơ sở đảng trực thuộc (41 đảng bộ cơ sở và 42 chi bộ cơ sở), có 321 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ cơ sở với 5.415 đảng viên. Nhìn lại năm 2020, cho thấy Đảng ủy Khối đã đạt được những kết quả nổi bật. Cùng với đó là sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thể hiện quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối năm 2020 đã đạt được một số kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, ghi nhiều dấu ấn.

Hình Một năm nhìn lại đối với công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

       Năm 2020, mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng Đảng uỷ Khối đã lãnh đạo cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở phối hợp với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, người quản lý doanh nghiệp lãnh đạo thực hiện hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy; UBND, HĐND tỉnh và các bộ, ngành giao; hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh do hội đồng quản trị, hội đồng thành viên đề ra, góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế, tạo chuyển biến tích cực và khá toàn diện trên các mặt đời sống, kinh tế - xã hội của tỉnh.

       Đảng uỷ Khối đã triển khai hoàn thành đạt và vượt 12/12 nhiệm vụ trọng tâm do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao và các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu do Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đề ra. Trong đó, tập trung tuyên truyền đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; công tác phòng, chống dịch Covid-19; tập trung lãnh đạo tổ chức đại hội cơ sở và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025; sau Đại hội, công tác sưu tra hồ sơ được tập trung thực hiện, giải quyết được nhiều hồ sơ tồn đọng; công tác bảo vệ chính trị nội bộ tiếp tục được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chú trọng thực hiện đảm bảo; Chương trình kiểm tra, giám sát năm được triển khai đảm bảo nội dung, tiến độ đề ra; quan tâm lãnh, chỉ đạo sát hơn công tác dân vận - đoàn thể. Cấp uỷ cơ sở đã chủ động xây dựng nghị quyết, kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Trung ương, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng uỷ Khối và các phong trào thi đua do cấp trên phát động; phối hợp với Thủ trưởng Cơ quan, đơn vị, người quản lý doanh nghiệp lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện hoàn thành, hoàn thành vượt mức nhiệm vụ được giao, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh. Các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng được giữ vững và thực hiện nghiêm túc; nội bộ đoàn kết, thống nhất. Công tác Bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo quy định của Đảng. Kết nạp được 302/300 đảng viên mới, vượt 0,67% chỉ tiêu Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao. Xây dựng và thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Công tác dân vận có chuyển biến tích cực. Các đoàn thể Khối hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, điều lệ quy định. Đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên thực chất hơn. Việc ứng dụng Công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành đạt nhiều kết quả tích cực.

      Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, năm 2020 là năm mà Đảng ủy Khối có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở phối hợp với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, người quản lý doanh nghiệp theo hướng rõ việc, thiết thực và hiệu quả. Cụ thể cấp uỷ các cấp đã tăng cường đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, người quản lý doanh nghiệp với cán bộ, công nhân viên chức, người lao động…. Cùng với đó, các đồng chí cấp ủy viên các cấp duy trì thường xuyên việc đi dự sinh hoạt chi bộ tại cơ sở để nắm bắt, xử lý kịp thời kiến nghị của cán bộ, đảng viên và quần chúng. Trong công tác xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đảng viên, Thường trực, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối luôn quan tâm, chỉ đạo phát triển ở các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Việc đổi mới trong sinh hoạt chi bộ và nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng được chú trọng. Trong đó, hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở Đảng củng cố về tổ chức, nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung sinh hoạt chi uỷ, chi bộ, thực hiện đúng và đầy đủ quy trình sinh hoạt đảng; đồng thời nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề với những nội dung trọng tâm, trọng điểm, các vấn đề mà cán bộ, đảng viên quan tâm. Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng được Đảng bộ Khối tập trung thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng, bám sát với tình hình thực tế tại từng cơ quan, đơn vị....

       Đối với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được triển khai nghiêm túc, có thể thấy vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của nhiều tổ chức cơ sở đảng được nâng lên, thể hiện rõ vị trí hạt nhân chính trị tại cơ sở. Qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nhiều cấp ủy có cách làm sáng tạo, cụ thể, quyết liệt đã có tác dụng tích cực, bước đầu đem lại niềm tin cho cán bộ, đảng viên và quần chúng về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Hầu hết các tổ chức đảng đều giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, gắn sinh hoạt Đảng với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục rèn luyện đảng viên, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

       Đến cuối năm 2020, Đảng bộ Khối có 84/84 cơ sở được phân loại, trong đó có 16/84 chi, đảng bộ cơ sở được xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"; 62/84 chi, đảng bộ cơ sở được xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" và 06/84 chi, đảng bộ cơ sở xếp loại "Hoàn thành nhiệm vụ"; 618/5172 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 4401/5172 đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, 133/5172 đảng viên “Hoàn thành nhiệm vụ”, 20/5172 đảng viên “Không hoàn thành nhiệm vụ". Đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tặng Giấy khen cho 16 chi, đảng bộ cơ sở đạt “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”; 04 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đạt “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” và 11 đồng chí đảng viên "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 05 năm liền (2016 - 2020) và 06 tập thể, 05 cá nhân có thành tích trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2020.

      Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên một số nhiệm vụ chưa thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra; tình hình sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp gặp khó khăn ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động. Việc xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn Đảng bộ Khối có lúc, có nơi còn hạn chế. Việc chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở vẫn còn một số nơi trong thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát chưa đảm bảo quy trình, quy định, chưa bám sát kế hoạch để thực hiện; một số cơ sở xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát chưa đạt yêu cầu...

      Nhìn lại kết quả đạt được trong năm qua, có thể thấy công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã thực hiện hoàn thành tốt những nhiệm vụ trọng tâm do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đề ra. Đây là nền tảng quan trọng tạo đà để Đảng bộ Khối thực hiện thành công các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025./. 

Tác giả: Anh Phương - Văn phòng Đảng ủy Khối