Truy cập nhanh
Đóng truy cập
Lời hay ý đẹp:
Yêu 1 người không yêu mình cũng như ôm cây xương rồng vậy. Càng ôm chặt thì càng làm bản thân mình đau
Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.
Dù có điều gì xảy ra thì kiên trì và ý chí sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả.
Bạn đối xử với người khác như thế nào, họ sẽ đối xử với bạn như vậy.
Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.
Bạn đừng hỏi bất cứ ai một việc gì khi trong lòng bạn đã quyết định, hãy làm theo những gì bạn nghĩ và đừng bao giờ hối hận vì nó.
Một người bạn dũng cảm cũng có thể trở thành một kẻ thù đáng sợ.
Khi chiến thắng được nỗi sợ cái chết bạn sẽ trở thành chủ nhân của cuộc đời mình.
Đạo đức cách mạng không phải là từ trên trời rơi xuống, nó được phát triển và củng cố trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì hàng ngày, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh
Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có cả một lô bạn hời hợt.
Chỉ có một việc quan trọng nhất là yêu nhân dân, yêu tổ quốc, dùng trí óc và linh hồn để phục vụ.
Người nào không muốn cúi xuống vì một xu lẻ thì không đáng có một đồng.
Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu.
Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.
Bạn cười, thiên hạ sẽ cười với bạn; bạn khóc, bạn chỉ sẽ khóc 1 mình.
Khi trẻ đi đến quán rượu để uống rượu,về già sẽ đi đến quán rượu để ăn xin.

     Đảng viên về sinh hoạt nơi cư trú nhằm tạo mối quan hệ mật thiết giữa cán bộ, đảng viên với Nhân dân, góp phần củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và Nhân dân; khắc phục những biểu hiện xa dân, thiếu trách nhiệm trong công việc của cấp ủy nơi cư trú. Đó là mục tiêu của Quy định 76-QĐ/TW trước đây và Quy định số 213-QĐ/TW hiện nay.

Hình Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh thực hiện công tác giới thiệu đảng viên đang công tác về sinh hoạt nơi cư trú

     Đảng viên đang công tác ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vừa thực hiện quy định của Điều lệ Đảng về sinh hoạt đảng tại nơi làm việc, vừa có trách nhiệm thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú; gần gũi, gắn bó với Nhân dân; củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đảng viên trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở.

    Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hiện có 82 tổ chức cơ sở đảng với hơn 5.400 đảng viên. Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 01-HD/TU, ngày 29/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú. Hàng năm Đảng ủy Khối thực hiện công tác này rất nghiêm túc.

     Xác định việc đảng viên về sinh hoạt nơi cư trú là trách nhiệm và nghĩa vụ của đảng viên trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ở cơ sở. Do đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối rất quan tâm triển khai thực hiện ngay từ đầu năm, đã chỉ đạo cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn của cấp trên về việc giới thiệu đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú. Quá trình đảng viên về sinh hoạt nơi cư trú, cấp ủy các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả mối quan hệ phối hợp trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện nhiệm vụ đảng viên, thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; thường xuyên trao đổi với cấp ủy nơi cư trú có đảng viên của đơn vị mình, kịp thời nhắc nhở đảng viên trong việc thực hiện trách nhiệm đối với địa phương. Đa số các đảng viên đều thực hiện đúng quy định của Điều lệ Đảng về sinh hoạt đảng tại nơi làm việc, đồng thời phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của người đảng viên tại nơi cư trú. Hầu hết đảng viên trong Đảng bộ Khối đã xác định đúng trách nhiệm của mình trong việc tham gia sinh hoạt đảng tại nơi cư trú và giữ mối liên hệ tốt với chi ủy nơi cư trú góp phần tăng cường mối đoàn kết trong việc xây dựng khu phố, thôn đạt chuẩn văn hóa, tạo sự gắn kết, khắc phục tình trạng xa dân, thiếu trách nhiệm trong mọi hoạt động của địa phương.

     Hầu hết đảng viên đều tham dự đầy đủ các cuộc họp do cấp ủy khu phố (thôn) triệu tập, khi vắng mặt đều có báo cáo rõ lý do. Tại các địa phương nơi cư trú, đa số đảng viên đã gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; tuyên truyền vận động gia đình, người thân và Nhân dân thực hiện, chấp hành các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời thông qua sinh hoạt tại nơi cư trú, các đảng viên nắm bắt các chủ trương, chính sách tại địa phương, hưởng ứng các phong trào do địa phương phát động, tham gia đóng góp ý kiến, kể cả bằng những việc làm cụ thể thiết thực, góp phần xây dựng khu phố (thôn) nơi mình cư trú vững mạnh. Nhiều đồng chí thể hiện khá tốt vai trò tiên phong gương mẫu và có nhiều đóng góp tính cực trong các phong trào thi đua như: Phong trào xây dựng đô thị văn minh, thôn, khu phố văn hóa; xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, ánh sáng an ninh, phong trào đền ơn đáp nghĩa, thi đua làm nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, phong trào xây dựng cuộc sống mới - nếp sống văn hóa trên địa bàn... Qua tổng kết hàng năm, cho thấy đảng viên được giới thiệu về sinh hoạt nơi cư trú đều được công nhận gia đình đạt tiêu chuẩn "Gia đình văn hóa". Số đảng viên được cấp ủy nơi cư trú đề nghị biểu dương hàng năm đạt tỷ lệ cao (trên 10%); số đảng viên đề nghị nhắc nhở chiếm tỷ lệ rất thấp (chỉ 0,04%) được cấp ủy nơi đảng viên công tác kiểm điểm làm rõ để chấn chỉnh khắc phục kịp thời.

     Đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú nơi cư trú là trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp của cấp uỷ nơi đảng viên đang công tác với cấp uỷ nơi đảng viên cư trú; việc quản lý, kiểm tra đảng viên thực hiện nhiệm vụ đảng viên, nghĩa vụ công dân nơi cư trú ngày càng chặt chẽ và đi vào nề nếp. Mối quan hệ của đảng viên đang công tác đối với cấp ủy, Nhân dân nơi cư trú ngày càng thêm gần gũi, gắn bó, nhiều đảng viên đã tham gia đóng góp tích cực trong xây dựng cơ sở vật chất như: các công trình phúc lợi xã hội, đền ơn, đáp nghĩa, hỗ trợ hộ nghèo, học sinh nghèo hiếu học... Bên cạnh đó, việc lấy ý kiến nhận xét đảng viên về sinh hoạt nơi cư trú, đã có tác dụng thiết thực góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đảng viên và công tác quản lý, đánh giá chất lượng đảng viên, đánh giá cán bộ, đảng viên. Đây cũng là cơ sở để đảng viên tự đánh giá, là căn cứ để tổ chức đảng đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm, là một trong những tiêu chí để xét khen thưởng, kỷ luật, bố trí, sử dụng cán bộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

     Trong thời gian tới, cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tiếp tục quán triệt sâu kỹ về mục đích, yêu cầu, nội dung của Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 01-HD/TU, ngày 29/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; đồng thời thực hiện tốt một số giải pháp sau:

     Một là, đảng viên khi được giới thiệu về sinh hoạt nơi cư trú phải thật sự nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và vai trò tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên trước Nhân dân nơi cư trú.

     Hai là, cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở cần có sự phối hợp tốt với cấp ủy nơi đảng viên cư trú trong việc quản lý, kiểm tra, đánh giá đảng viên về tham gia sinh hoạt nơi cư trú, kịp thời biểu dương những đảng viên tốt, chấn chỉnh, nhắc nhở kịp thời những đảng viên thực hiện chưa tốt, đồng thời làm căn cứ để kiểm điểm và đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm.

     Ba là, hàng năm các chi, đảng bộ lập hồ sơ theo dõi việc giới thiệu, tiếp nhận phiếu; kịp thời thông báo cho cấp uỷ nơi đảng viên cư trú những trường hợp đảng viên thay đổi chổ ở, chuyển công tác đi nơi khác, bị khai trừ, xóa tên, xin ra khỏi Đảng và giới thiệu bổ sung những trường hợp đảng viên mới chuyển công tác đến, mới kết nạp.

     Bốn là, sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy nơi công tác và cấp ủy nơi cư trú được thực hiện nghiêm túc sẽ góp phần thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục giúp đảng viên rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, nâng cao vai trò tiên phong gương mẫu và thực hiện tốt trách nhiệm, nghĩa vụ của người đảng viên./.

Tác giả: Phạm Thị An