Truy cập nhanh
Đóng truy cập
Lời hay ý đẹp:
Dù có điều gì xảy ra thì kiên trì và ý chí sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả.
Bạn cười, thiên hạ sẽ cười với bạn; bạn khóc, bạn chỉ sẽ khóc 1 mình.
Một người bạn dũng cảm cũng có thể trở thành một kẻ thù đáng sợ.
Khi trẻ đi đến quán rượu để uống rượu,về già sẽ đi đến quán rượu để ăn xin.
Bạn đừng hỏi bất cứ ai một việc gì khi trong lòng bạn đã quyết định, hãy làm theo những gì bạn nghĩ và đừng bao giờ hối hận vì nó.
Chỉ có một việc quan trọng nhất là yêu nhân dân, yêu tổ quốc, dùng trí óc và linh hồn để phục vụ.
Khi chiến thắng được nỗi sợ cái chết bạn sẽ trở thành chủ nhân của cuộc đời mình.
Bạn đối xử với người khác như thế nào, họ sẽ đối xử với bạn như vậy.
Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.
Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.
Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu.
Yêu 1 người không yêu mình cũng như ôm cây xương rồng vậy. Càng ôm chặt thì càng làm bản thân mình đau
Đạo đức cách mạng không phải là từ trên trời rơi xuống, nó được phát triển và củng cố trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì hàng ngày, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh
Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.
Người nào không muốn cúi xuống vì một xu lẻ thì không đáng có một đồng.
Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có cả một lô bạn hời hợt.

      Trong những năm qua, công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên trong Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận đạt được nhiều kết quả tích cực. 

Hình Một số giải pháp nâng cao chất lượng  tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận

        Hầu hết các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đồng chí bí thư cấp ủy đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị, giám đốc (chủ tịch) doanh nghiệp đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các loại hình tổ chức cơ sở đảng tiếp tục được nâng lên. Nhiều tổ chức cơ sở đảng đã giữ vững và phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh gắn với tăng cường chỉ đạo củng cố tổ chức cơ sở đảng yếu kém đạt kết quả tích cực; số tổ chức cơ sở đảng xếp loại từ "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên chiếm tỷ lệ khá cao (năm 2016 chiếm tỷ lệ 80,35%, năm 2017 là 86%, năm 2018 là 88,1%, năm 2019 là 88,6%, năm 2020 là 92,59%; trung bình 5 năm là 87,12%). Công tác đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm được thực hiện chặt chẽ, về cơ bản đảm bảo thực chất; các tiêu chí đánh giá ngày càng cụ thể hóa, phù hợp với từng loại hình tổ chức đảng và đảng viên. Các cấp ủy cơ sở kịp thời xây dựng, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc; nhiều cấp ủy cơ sở đã đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; tập trung lãnh đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy ngày càng được nâng lên, hình thức, nội dung sinh hoạt tiếp tục được đổi mới; việc tự phê bình và phê bình, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào sinh hoạt hàng tháng được thực hiện thường xuyên; tăng cường sinh hoạt chuyên đề, từng bước khắc phục tình trạng đơn điệu, hình thức trong sinh hoạt Đảng. Công tác phát triển đảng viên mới đạt chỉ tiêu đề ra, đảng viên mới kết nạp ngày càng chất lượng; quan tâm đẩy mạnh phát triển đảng viên trong lực lượng công nhân trực tiếp sản xuất, học sinh, sinh viên; việc rà soát, sàng lọc, đưa những người không đủ tiêu chuẩn ra khỏi đảng được quan tâm thực hiện.

       Tuy nhiên, bên cạnh những mặt được, vẫn còn một số hạn chế đó là: Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một vài tổ chức cơ sở đảng chưa cao, nhất là khả năng phát hiện, đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo giải quyết các vấn đề phát sinh. Một vài cấp ủy chưa làm tốt công tác xây dựng Đảng mạnh về tư tưởng chính trị và đạo đức, dẫn đến có không ít trường hợp đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng, vi phạm pháp luật Nhà nước. Sinh hoạt chi bộ có nơi chưa đảm bảo yêu cầu, quy định của cấp trên, tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình của đảng viên chưa cao; sinh hoạt chuyên đề hàng quý chưa được coi trọng đúng mức. Việc vận dụng, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở một số nơi, trong một số lĩnh vực kết quả đạt thấp. Công tác xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước còn hạn chế. Việc kết nạp đảng viên mới một vài cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đôi lúc còn chạy theo số lượng, chưa coi trọng chất lượng; động cơ vào Đảng của một số cá nhân chưa đúng đắn. Việc rà soát, sàng lọc đảng viên tuy có làm nhưng chưa thường xuyên. Tính tiên phong, gương mẫu và phẩm chất đạo đức của một số ít đảng viên giảm sút.

       Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế khuyết điểm nêu trên, đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; xin đề xuất Ban Thường vụ Đảng ủy Khối một số giải pháp sau:

       Một là, Tiếp tục lãnh chỉ đạo kiện toàn tổ chức đảng, kiện toàn cấp ủy phù hợp với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng ở cơ sở.

       Hai là, Kiến nghị cấp trên thực hiện việc rà soát, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của một số loại hình tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước để đảm bảo vừa giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức đảng, vừa tôn trọng phát huy chức năng quản lý Nhà nước của chính quyền, hoạt động theo điều lệ của các tổ chức khác trong hệ thống chính trị ở cơ sở và điều lệ của doanh nghiệp.

       Ba là, Chỉ đạo các cấp ủy thường xuyên quan tâm kiện toàn cấp ủy cơ sở đủ số lượng và chất lượng; kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng cấp ủy với cán bộ chủ chốt, xây dựng đội ngũ cán bộ với đội ngũ đảng viên; coi trọng việc bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, kỹ năng và nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở, nhất là bí thư cấp ủy.

       Bốn là, Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ; thực hiện có hiệu quả việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách đức Hồ Chí Minh; tăng cường các biện pháp quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên về chấp hành Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết và nguyên tắc sinh hoạt Đảng, về giữ gìn tư cách, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng của người đảng viên; thực hiện dân chủ trong Đảng, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; chú trọng củng cố tổ chức cơ sở đảng yếu kém.

       Năm là, Tiếp tục cụ thể hóa các tiêu chí, quy trình, phương pháp đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đảm bảo đánh giá sát thực hơn. Đánh giá chất lượng tổ chức đảng phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, hiệu quả sản xuất kinh doanh, hoạt động của các tổ chức đoàn thể và chất lượng đội ngũ đảng viên. Thực hiện tốt công tác biểu dương, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên có thành tích xuất sắc, đồng thời nhân rộng điển hình tiên tiến trong công tác xây dựng Đảng.

       Sáu là, Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác phát triển đảng; chủ động làm tốt công tác phát hiện, tạo nguồn phát triển đảng; thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy trình phát triển đảng; chú trọng hơn nữa việc phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng những đoàn viên ưu tú, trưởng thành trong lao động, học tập, nghiên cứu khoa học, những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng. Tăng cường kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm và những lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực; thường xuyên rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng./.

Tác giả: Võ Duy Dương - BTC ĐUK