Truy cập nhanh
Đóng truy cập
Lời hay ý đẹp:
Bạn đừng hỏi bất cứ ai một việc gì khi trong lòng bạn đã quyết định, hãy làm theo những gì bạn nghĩ và đừng bao giờ hối hận vì nó.
Một người bạn dũng cảm cũng có thể trở thành một kẻ thù đáng sợ.
Khi chiến thắng được nỗi sợ cái chết bạn sẽ trở thành chủ nhân của cuộc đời mình.
Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.
Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu.
Người nào không muốn cúi xuống vì một xu lẻ thì không đáng có một đồng.
Bạn cười, thiên hạ sẽ cười với bạn; bạn khóc, bạn chỉ sẽ khóc 1 mình.
Dù có điều gì xảy ra thì kiên trì và ý chí sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả.
Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có cả một lô bạn hời hợt.
Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.
Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.
Đạo đức cách mạng không phải là từ trên trời rơi xuống, nó được phát triển và củng cố trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì hàng ngày, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh
Bạn đối xử với người khác như thế nào, họ sẽ đối xử với bạn như vậy.
Chỉ có một việc quan trọng nhất là yêu nhân dân, yêu tổ quốc, dùng trí óc và linh hồn để phục vụ.
Khi trẻ đi đến quán rượu để uống rượu,về già sẽ đi đến quán rượu để ăn xin.
Yêu 1 người không yêu mình cũng như ôm cây xương rồng vậy. Càng ôm chặt thì càng làm bản thân mình đau

       Chiều ngày 14/7/2021, tại Hội trường Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 6. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, các đồng chí Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối, lãnh đạo Văn phòng Đảng ủy Khối. Đồng chí Lê Thị Hải Duyên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị. 

Hình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

      Tại Hội nghị các đồng chí Đảng ủy viên đã thảo luận, góp ý dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nhiệm vụ trọng tâm quý III/2021; thống nhất cho 02 đồng chí thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối theo nguyện vọng cá nhân; bổ sung, sửa đổi Quy chế làm việc và Thông báo phân công nhiệm vụ Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Thị Hải Duyên tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí dự họp; đồng thời đề nghị các ban của Đảng ủy Khối theo chức năng, nhiệm vụ được giao hoàn chỉnh các văn bản đã tham mưu tại Hội nghị này để triển khai thực hiện. Về Nghị quyết các nhiệm vụ trọng tâm quý III/2021, thống nhất tập trung thực hiện 09 nhiệm vụ như sau:

       Một là, lãnh, chỉ đạo các cấp ủy phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, các đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước năm 2021, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Hai là, lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; kịp thời nắm bắt, định hướng dư luận trong cán bộ, đảng viên, quần chúng; tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên mạng xã hội. Tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19; quán triệt đầy đủ và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện chính trị trong quý; Ba là, rà soát kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh để bổ sung, điều chỉnh theo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Bốn là, tiếp tục lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; xây dựng kế hoạch thực hiện Chuyên đề toàn khóa và năm 2021 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Năm là, tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng khóa II/2021. Tăng cường lãnh đạo thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới (trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác sưu tra hồ sơ); Sáu là, lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở; lãnh đạo các đoàn thể Khối đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ quy định; Bảy là, tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với các tổ chức đảng và đảng viên theo kế hoạch. Lãnh đạo cấp ủy chi, đảng bộ cơ sở tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra và thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Tám là, tổ chức Tọa đàm giữa Thường trực Đảng ủy Khối với lãnh đạo các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước ở các khu công nghiệp để thành lập tổ chức đảng và phát triển đảng viên; Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi triển khai quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 (nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát); Chín là, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, quản lý, điều hành hoạt động của Đảng bộ Khối và xây dựng chương trình “Văn phòng Đảng vụ điện tử”./.

Tác giả: Phạm Thị An