Truy cập nhanh
Đóng truy cập
Lời hay ý đẹp:
Bạn cười, thiên hạ sẽ cười với bạn; bạn khóc, bạn chỉ sẽ khóc 1 mình.
Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.
Bạn đừng hỏi bất cứ ai một việc gì khi trong lòng bạn đã quyết định, hãy làm theo những gì bạn nghĩ và đừng bao giờ hối hận vì nó.
Yêu 1 người không yêu mình cũng như ôm cây xương rồng vậy. Càng ôm chặt thì càng làm bản thân mình đau
Chỉ có một việc quan trọng nhất là yêu nhân dân, yêu tổ quốc, dùng trí óc và linh hồn để phục vụ.
Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu.
Đạo đức cách mạng không phải là từ trên trời rơi xuống, nó được phát triển và củng cố trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì hàng ngày, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh
Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có cả một lô bạn hời hợt.
Bạn đối xử với người khác như thế nào, họ sẽ đối xử với bạn như vậy.
Người nào không muốn cúi xuống vì một xu lẻ thì không đáng có một đồng.
Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.
Khi chiến thắng được nỗi sợ cái chết bạn sẽ trở thành chủ nhân của cuộc đời mình.
Khi trẻ đi đến quán rượu để uống rượu,về già sẽ đi đến quán rượu để ăn xin.
Một người bạn dũng cảm cũng có thể trở thành một kẻ thù đáng sợ.
Dù có điều gì xảy ra thì kiên trì và ý chí sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả.
Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.

      Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh được thành lập trên cơ sở hợp nhất từ Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh, chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/4/2019. Hiện nay, toàn Đảng bộ Khối có 82 tổ chức cơ sở Đảng (41 đảng bộ cơ sở và 41 chi bộ cơ sở), với 5.440 đảng viên, trong đó: tổ chức đảng trong các cơ quan hành chính 24 cơ sở; khối nội chính, tư pháp 5 cơ sở; đơn vị sự nghiệp 7 cơ sở; khối Đảng, đoàn thể và các hội 21 cơ sở; các loại hình doanh nghiệp 25 cơ sở (doanh nghiệp nhà nước 16, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước 9).

Hình Kết quả thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối kiểm tra cơ sở (trước thời điểm dịch Covid-19 bùng phát)

       Thời gian qua, việc thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm trong Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã góp phần nâng cao trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng; từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh.

       Sau khi Ban Chấp hành Trung ương khóa XI ban hành Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011; thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xác định đây là quy định rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Quy định số 47-QĐ/TW đến 350 cấp ủy cơ sở, cán bộ chủ chốt của Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; đồng thời sao lục Quy định số 47-QĐ/TW gửi đến các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức quán triệt cho đảng viên và chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối thường xuyên theo dõi, hướng dẫn thực hiện Quy định này đến cấp ủy cơ sở và ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở. Qua học tập, quán triệt giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của Quy định số 47-QĐ/TW, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động.

       9 năm qua (2012 - 2020), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở quan tâm quán triệt, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của mỗi đảng viên đối với việc chấp hành những quy định của Đảng, gắn việc chấp hành những điều đảng viên không được làm với tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời, đã tổ chức 05 cuộc kiểm tra đối với 35 tổ chức đảng và 01 cuộc giám sát đối với 05 tổ chức đảng về việc triển khai, thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW nhằm xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.

       Ủy ban kiểm tra các cấp đã bám sát chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, chủ động tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quy định của Ban Chấp hành Trung ương, kịp thời xem xét, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Từ năm 2012 đến 2020, các tổ chức đảng có thẩm quyền đã tiến hành xem xét, xử lý kỷ luật đối với 30 đảng viên vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, trong đó: Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét xử lý kỷ luật 02 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối xem xét xử lý kỷ luật 05 đảng viên; Đảng ủy cơ sở xem xét xử lý kỷ luật 12 đảng viên; Chi bộ cơ sở xem xét xử lý kỷ luật 01 đảng viên; Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở xem xét xử lý kỷ luật 10 đảng viên. Nội dung vi phạm: Để lộ đề thi; làm trái quy định trong việc quản lý đất đai, tài chính; tham gia đánh bạc; kê khai lý lịch bản thân không trung thực; tham nhũng, lãng phí, thất thoát tài sản; đi du lịch nước ngoài không báo cáo. Nguyên nhân vi phạm: Công tác quản lý đảng viên của một số tổ chức đảng còn lỏng lẻo, chậm phát hiện đảng viên vi phạm; một bộ phận đảng viên thiếu tinh thần tự giác rèn luyện, ý thức chấp hành chưa nghiêm hoặc vì động cơ, lợi ích cá nhân.

       Có thể nói việc triển khai thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không làm được các cấp ủy đảng tiến hành thường xuyên, chặt chẽ; nhận thức của đảng viên đối với Quy định có bước chuyển biến tích cực, đa số đảng viên có ý thức chấp hành và tự giác tu dưỡng, rèn luyện tốt; nội dung Quy định số 47-QĐ/TW sát với thực tế cuộc sống, công tác hằng ngày của mỗi đảng viên, là cơ sở để đảng viên tu dưỡng, rèn luyện; là nội dung để các cấp ủy có thẩm quyền quản lý, giám sát, giáo dục đảng viên, từ đó đã phát huy tác dụng trong công tác xây dựng Đảng, trong giáo dục và nâng cao chất lượng đảng viên, răn đe, ngăn ngừa sai phạm. Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương ở một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa được thường xuyên; đảng viên vi phạm những điều đảng viên không được làm vẫn còn xảy ra.

       Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt hơn Quy định số 47-QĐ/TW, của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm các cấp ủy, tổ chức đảng cần quan tâm thực hiện tốt một số giải pháp sau:

       Một là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cấp ủy, của mỗi đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc chấp hành Quy định số 47-QĐ/TW nhằm xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ, đảng viên góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.

       Hai là, Ủy ban kiểm tra các cấp cần bám sát chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, chủ động tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện nghiêm túc Quy định của Ban Chấp hành Trung ương để kịp thời xem xét, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

      Ba là, thường xuyên tuyên truyền, quán triệt cho đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của Quy định số 47-QĐ/TW, qua đó nâng cao ý thức chấp hành, tự giác tu dưỡng, rèn luyện trong sinh hoạt, trong thực hiện nhiệm vụ được giao; chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

      Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và từng đảng viên nhận thức đầy đủ, trách nhiệm trong thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh./.

Tác giả: Phạm Thị An