Truy cập nhanh
Đóng truy cập
Lời hay ý đẹp:
Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu.
Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.
Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có cả một lô bạn hời hợt.
Đạo đức cách mạng không phải là từ trên trời rơi xuống, nó được phát triển và củng cố trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì hàng ngày, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh
Khi chiến thắng được nỗi sợ cái chết bạn sẽ trở thành chủ nhân của cuộc đời mình.
Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.
Bạn đối xử với người khác như thế nào, họ sẽ đối xử với bạn như vậy.
Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.
Người nào không muốn cúi xuống vì một xu lẻ thì không đáng có một đồng.
Dù có điều gì xảy ra thì kiên trì và ý chí sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả.
Khi trẻ đi đến quán rượu để uống rượu,về già sẽ đi đến quán rượu để ăn xin.
Bạn cười, thiên hạ sẽ cười với bạn; bạn khóc, bạn chỉ sẽ khóc 1 mình.
Yêu 1 người không yêu mình cũng như ôm cây xương rồng vậy. Càng ôm chặt thì càng làm bản thân mình đau
Một người bạn dũng cảm cũng có thể trở thành một kẻ thù đáng sợ.
Bạn đừng hỏi bất cứ ai một việc gì khi trong lòng bạn đã quyết định, hãy làm theo những gì bạn nghĩ và đừng bao giờ hối hận vì nó.
Chỉ có một việc quan trọng nhất là yêu nhân dân, yêu tổ quốc, dùng trí óc và linh hồn để phục vụ.

      Sáng ngày 27/9/2021, Thường trực Đảng ủy Khối đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến định kỳ tháng 9/2021 giữa Thường trực, lãnh đạo Văn phòng, các ban và đoàn thể Khối. ​

Hình Hội nghị giao ban định kỳ tháng 9/2021 giữa Thường trực, lãnh đạo Văn phòng, các ban và đoàn thể Khối

        Sau khi nghe các đồng chí lãnh đạo các ban, đoàn thể Khối báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2021, đồng chí Lê Thị Hải Duyên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối kết luận:

      Trong tháng, Văn phòng, các ban và đoàn thể Khối tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Cụ thể: Văn phòng đã tham mưu các văn bản, tài liệu và phục vụ tốt các cuộc họp, hội nghị của Thường trực, Ban Thường vụ tổ chức trong tháng; các báo cáo quý III; tham mưu kết nối đường truyền phục vụ họp giao ban cơ sở trực tuyến. Tổ chức kiểm tra Tài chính Đảng năm 2021; đã thực hiện xong giao diện và cơ sở dữ liệu mẫu và lấy ý kiến về nhu cầu xây dựng form tích hợp báo cáo của các ban và thực hiện các công việc thường xuyên của Văn phòng và các nhiệm vụ đột xuất khác theo yêu cầu…; Ban Tổ chức tham mưu báo cáo đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu phát triển đảng viên mới năm 2021; báo cáo kết quả đợt giám sát chuyên đề theo trong tháng 9/2021; tổng hợp và báo cáo thống kê số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và cấp ủy của các chi, đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai quán triệt, thực hiện Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng; xin ý kiến về việc chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên Chi bộ Ban QLDA Nhiệt điện Vĩnh Tân về Đảng bộ Công ty Phát điện 3 thuộc Đảng ủy khối cơ sở Bộ Công thương tại thành phố Hồ Chí Minh...; Ban Tuyên giáo - Dân vận tham mưu các văn bản tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021); phổ biến, giới thiệu Trang thông tin điện tử và fanpage Thông tin phòng, chống dịch bệnh tỉnh Bình Thuận; tổ chức giám sát chuyên đề, ban hành các thông báo kết quả giám sát và báo cáo kết quả giám sát chuyên đề đối với 06 tổ chức đảng; chiêu sinh và tổng hợp danh sách đảng viên dự bị đăng ký học lớp Bồi dưỡng LLCT cho đảng viên mới; báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở quý III/2021 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Đảng ủy Khối.…; Ủy ban kiểm tra đã tham mưu triển khai Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2021; báo cáo công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021; tiếp tục thực hiện quy trình kiểm tra, xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận; hướng dẫn Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét, xử lý trách nhiệm về Đảng đối với những đảng viên liên quan đến Kết luận số 01/KL-TTBT, ngày 08/3/2021 của Thanh tra tỉnh Bình Thuận..…; Đoàn Khối tổ chức tổng kết Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng 2021; tổ chức Chương trình “Đêm hội trăng rằm” 2021 cho các em thiếu nhi tại xã Phan Lâm, Phan Sơn của huyện Bắc Bình; thực hiện Chương trình “Triệu túi an sinh” do Trung ương Đoàn phát động; tiếp tục huy động các nguồn lực để tổ chức chương trình “Tuổi trẻ Bình Thuận san sẻ yêu thương - Chung tay đánh bay Covid”.......; Hội Cựu chiến binh Khối ban hành Hướng dẫn số 134/HD-CCB, ngày 07/9/2022 về Hướng dẫn Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2022-2027; rà soát công tác chọn cơ sở Hội tổ chức Đại hội điểm Đại hội Cựu Chiến binh vào đầu quý I/2022; trao tặng hơn 50 triệu đồng trong thực hiện Chương trình “Hỗ trợ triệu phần quà Đại đoàn kết tiếp sức đồng bào và hội viên Hội Cựu chiến binh vượt qua đại dịch Covid-19”. Tuy nhiên, trong tháng một số việc của các ban còn chậm theo tiến độ phân công của Thường trực; một số nhiệm vụ theo kế hoạch chưa triển khai thực hiện do tình hình dịch Covid-19 chưa được kiểm soát….

       Về nhiệm vụ tháng 10/2021, đồng chí Lê Thị Hải Duyên - Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu Văn phòng, các ban và đoàn thể Khối cần tập trung tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: Một là, Lãnh đạo tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng và kịp thời nắm bắt, định hướng dư luận cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ Khối, đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, thông tin xấu, độc trên internet. Trong đó tập trung tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam(20/10/1930-20/10/2021), Ngày thành lập Hội Nông dân việt Nam (14/10/1930-14/10/2021). Hai là, Tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, khoá II/2021. Ba là, Xây dựng Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Bốn là, Tập trung đôn đốc các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên năm 2021; đồng thời đẩy mạnh công tác sưu tra hồ sơ, kết luận tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác kết nạp đảng viên và công tác cán bộ. Năm là, Chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên Chi bộ Ban QLDA Nhiệt điện Vĩnh Tân về Đảng bộ Công ty Phát điện 3 thuộc Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại thành phố Hồ Chí Minh (khi có ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). Sáu là, Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc các tổ chức đảng giải quyết các đơn thư tố cáo, vụ việc tồn đọng; xem xét, xử lý kỷ luật, giải quyết đơn thư tố cáo đối với đảng viên, tổ chức đảng phát sinh (nếu có)Bảy là, Tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi triển khai quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 (nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát). Tám là, Tổ chức kiểm tra Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021 đối với các doanh nghiệp có tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối. Chín là, Báo cáo và phục vụ đoàn kiểm tra về tình hình thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 18/6/2019 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực” theo Quyết định số 352-QĐ/TU, ngày 20/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ VII. Mười là, Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, quản lý, điều hành hoạt động của Đảng bộ Khối, xây dựng chương trình “Văn phòng Đảng vụ điện tử” đảm bảo theo nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao và kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021 đã đề ra./.

Tác giả: Anh Phương - VPĐUK