Truy cập nhanh
Đóng truy cập
Lời hay ý đẹp:
Người nào không muốn cúi xuống vì một xu lẻ thì không đáng có một đồng.
Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu.
Chỉ có một việc quan trọng nhất là yêu nhân dân, yêu tổ quốc, dùng trí óc và linh hồn để phục vụ.
Bạn cười, thiên hạ sẽ cười với bạn; bạn khóc, bạn chỉ sẽ khóc 1 mình.
Dù có điều gì xảy ra thì kiên trì và ý chí sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả.
Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.
Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.
Bạn đối xử với người khác như thế nào, họ sẽ đối xử với bạn như vậy.
Đạo đức cách mạng không phải là từ trên trời rơi xuống, nó được phát triển và củng cố trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì hàng ngày, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh
Khi trẻ đi đến quán rượu để uống rượu,về già sẽ đi đến quán rượu để ăn xin.
Bạn đừng hỏi bất cứ ai một việc gì khi trong lòng bạn đã quyết định, hãy làm theo những gì bạn nghĩ và đừng bao giờ hối hận vì nó.
Yêu 1 người không yêu mình cũng như ôm cây xương rồng vậy. Càng ôm chặt thì càng làm bản thân mình đau
Một người bạn dũng cảm cũng có thể trở thành một kẻ thù đáng sợ.
Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có cả một lô bạn hời hợt.
Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.
Khi chiến thắng được nỗi sợ cái chết bạn sẽ trở thành chủ nhân của cuộc đời mình.

Chiều ngày 07/10/2021, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành trực tuyến lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, các đồng chí Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối, lãnh đạo Văn phòng Đảng ủy Khối, đồng chí Phan Minh Quảng - Phó trưởng Phòng Tổ chức đảng - đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đồng chí Lê Thị Hải Duyên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị. 

Hình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII

Tại Hội nghị các đồng chí đảng ủy viên đã thảo luận, góp ý dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021; dự thảo Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2021; thống nhất bổ sung đồng chí Ngô Minh Hòa - Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Thị Hải Duyên tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí dự họp; đồng thời đề nghị các ban của Đảng ủy Khối theo chức năng, nhiệm vụ được giao hoàn chỉnh các văn bản đã tham mưu tại Hội nghị này để triển khai thực hiện. Về Nghị quyết các nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2021, thống nhất tập trung thực hiện 12 nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tham gia, phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người quản lý doanh nghiệp tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2021; đồng thời thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Hai là, lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, trong đó tập trung tuyên truyền phòng, chống dịch Covid -19, kịp thời nắm bắt, định hướng dư luận cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ Khối, đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, thông tin xấu, độc trên internet; Ba là, tiếp tục lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện Chuyên đề toàn khóa và năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”Bốn là, kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2020 - 2021; Năm là, tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa II/2021; Sáu là, tập trung thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ và công tác kết nạp đảng viên mới; lãnh đạo thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao; Bảy là, triển khai thực hiện công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình và đánh giá, phân loại, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên năm 2021; Tám là, lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở; lãnh đạo các đoàn thể Khối phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng các cơ sở đoàn, cơ sở hội năm 2021 đúng thời gian quy định; Chín là, tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với một số tổ chức đảng, đảng viên theo kế hoạch đề ra. Chỉ đạo cấp ủy cơ sở lãnh đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Mười là, tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi triển khai quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tọa đàm giữa Thường trực Đảng ủy Khối với lãnh đạo các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước ở các khu công nghiệp để đẩy mạnh công tác thành lập tổ chức đảng và phát triển đảng viên; Mười một, tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng (khi có hướng dẫn của Trung ương); Mười hai, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, quản lý, điều hành hoạt động của Đảng bộ Khối, hoàn thành và đưa vào sử dụng thử nghiệm Chương trình “Văn phòng Đảng vụ điện tử” trong Đảng bộ Khối./.

Tác giả: Phạm Thị An