Truy cập nhanh
Đóng truy cập
Lời hay ý đẹp:
Người nào không muốn cúi xuống vì một xu lẻ thì không đáng có một đồng.
Bạn đừng hỏi bất cứ ai một việc gì khi trong lòng bạn đã quyết định, hãy làm theo những gì bạn nghĩ và đừng bao giờ hối hận vì nó.
Yêu 1 người không yêu mình cũng như ôm cây xương rồng vậy. Càng ôm chặt thì càng làm bản thân mình đau
Khi chiến thắng được nỗi sợ cái chết bạn sẽ trở thành chủ nhân của cuộc đời mình.
Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.
Khi trẻ đi đến quán rượu để uống rượu,về già sẽ đi đến quán rượu để ăn xin.
Bạn cười, thiên hạ sẽ cười với bạn; bạn khóc, bạn chỉ sẽ khóc 1 mình.
Chỉ có một việc quan trọng nhất là yêu nhân dân, yêu tổ quốc, dùng trí óc và linh hồn để phục vụ.
Đạo đức cách mạng không phải là từ trên trời rơi xuống, nó được phát triển và củng cố trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì hàng ngày, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh
Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu.
Một người bạn dũng cảm cũng có thể trở thành một kẻ thù đáng sợ.
Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.
Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.
Bạn đối xử với người khác như thế nào, họ sẽ đối xử với bạn như vậy.
Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có cả một lô bạn hời hợt.
Dù có điều gì xảy ra thì kiên trì và ý chí sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả.

Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận hiện có 80 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (bao gồm 41 đảng bộ cơ sở và 39 chi bộ cơ sở) với hơn 5.500 đảng viên. Trong đó, gồm có 24 tổ chức cơ sở đảng trong cơ quan hành chính; 07 tổ chức cơ sở đảng trong đơn vị sự nghiệp; 05 tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan nội chính, tư pháp; 21 tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan Đảng, đoàn thể và các hội quần chúng; 15 tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp Nhà nước; 08 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Hình Một số kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng năm 2021 của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận

Đảng ủy Khối tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021

Năm 2021, mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở đã lãnh đạo, phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và người quản lý doanh nghiệp lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh và các bộ, ngành giao; hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh do hội đồng quản trị, hội đồng thành viên đề ra, đã góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế, tạo chuyển biến tích cực và khá toàn diện trên các mặt đời sống, kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là thu ngân sách của tỉnh ước đạt 13.213/8.319 tỷ vượt kế hoạch giao là 58.8%, trong đó nộp ngân sách của các đơn vị trong Khối là 2.259/13.213 tỷ, chiếm 17% của toàn tỉnh.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng luôn được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quan tâm, lãnh chỉ đạo, thông qua việc định hướng tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhân các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước, địa phương. Xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch của Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy bằng nhiều hình thức phù hợp; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy cơ sở phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và theo chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Kết quả 100% đảng viên đã tham gia học tập (99,1% tham gia học tập trực tiếp; 0,9% tham gia học tập bằng các hình thức khác) và hơn 11.000 lượt quần chúng.

Công tác tổ chức xây dựng, sắp xếp tổ chức đảng được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tập trung lãnh, chỉ đạo có những chuyển biến tích cực. Theo đó, chỉ đạo cấp ủy trong các doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập rà soát, sắp xếp lại một số chi, đảng bộ trực thuộc phù hợp với quá trình sắp xếp tổ chức theo Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và đã có 19 cấp ủy cơ sở sắp xếp lại tổ chức đảng. Việc lãnh đạo sinh hoạt cấp ủy, chi bộ được chú trọng; qua công tác kiểm tra, giám sát và qua dự sinh hoạt cấp ủy, chi bộ ở cơ sở đã kịp thời hướng dẫn khắc phục những hạn chế, thiếu sót, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Việc giới thiệu đảng viên đang công tác về sinh hoạt nơi cư trú được thực hiện nghiêm túc, toàn Đảng bộ có 1.064 đảng viên được biểu dương. Kết nạp đảng viên mới vượt chỉ tiêu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao (304/300 chỉ tiêu). Công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng được thực hiện chặt chẽ, thận trọng, đúng quy định của Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối triển khai thực hiện đảm bảo theo kế hoạch. Ban hành kịp thời các quy trình, quy định về giải quyết khiếu nại, kỷ luật Đảng; giải quyết tố cáo tổ chức đảng, đảng viên; trách nhiệm của Văn phòng, các ban Đảng ủy Khối trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên. Chỉ đạo các cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021 và tổ chức thực hiện nghiêm túc các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra. Trong năm, Đảng ủy Khối đã tiếp nhận 16 đơn, thư kiến nghị, phản ánh, tố cáo (giảm 18 đơn so với năm 2020) và đã chỉ đạo, xử lý, không để tồn đọng.

Các đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, gắn với các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và công tác xã hội từ thiện, hoạt động phòng, chống dịch Covid-19. Ngoài ra, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tuyên truyền vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong Khối tham gia ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng chống dịch Covid-19 với số tiền gần 80 tỷ đồng.

Việc lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai thường xuyên, đặc biệt là các cấp ủy trực thuộc đã duy trì việc kể mẫu chuyện, tấm gương về Bác; tuyên truyền gương điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng. Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối đã quan tâm đổi mới phương thức, cách thức hoạt động, nhất là thực hiện công tác tuyên truyền, công tác kiểm tra, giám sát, nắm bắt thông tin tình hoạt động của cơ sở và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, điều hành từ đó hoạt động của các cơ sở đảng đi vào nền nếp...

Đảng ủy Khối tổ chức họp giao ban trực tuyến với cấp ủy cơ sở  

Năm 2022, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Đảng ủy Khối đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm triển để khai thực hiện, cụ thể là: (1) Tập trung lãnh đạo cấp ủy, tổ chức đảng phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người quản lý doanh nghiệp lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. (2) Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); các chỉ thị, chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) về thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương. (3) Lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; chủ động nắm bắt diễn biến tâm trạng, tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Khối; tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phản bác thông tin xấu, độc trên mạng xã hội. (4) Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Rà soát, sắp xếp hình tổ chức đảng trong các doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập để tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng và quản lý chặt chẽ đội ngũ đảng viên” và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới trong lực lượng công nhân trực tiếp sản xuất”. Phát triển 300 đảng viên mới. (5) Triển khai và lãnh đạo thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” gắn với triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 51-KH/ĐUK, ngày 07/10/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. (6) Tập trung lãnh đạo các đảng ủy cơ sở chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025; tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng; tổ chức Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ giỏi, giai đoạn 2020 - 2022. (7) Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; đồng thời lãnh đạo các ban của Đảng ủy Khối; cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng theo kế hoạch đề ra. Lãnh đạo cấp ủy, tổ chức đảng phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người quản lý doanh nghiệp thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. (8) Tổ chức thi tìm hiểu Luật phòng, chống tham nhũng và các quy định của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng bằng hình thức trực tuyến.... Qua đó tạo sự chuyển biến rõ nét về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra./.

Tác giả: Đinh Quang Vũ - Văn phòng