Truy cập nhanh
Đóng truy cập
Lời hay ý đẹp:
Chỉ có một việc quan trọng nhất là yêu nhân dân, yêu tổ quốc, dùng trí óc và linh hồn để phục vụ.
Khi trẻ đi đến quán rượu để uống rượu,về già sẽ đi đến quán rượu để ăn xin.
Bạn đừng hỏi bất cứ ai một việc gì khi trong lòng bạn đã quyết định, hãy làm theo những gì bạn nghĩ và đừng bao giờ hối hận vì nó.
Bạn cười, thiên hạ sẽ cười với bạn; bạn khóc, bạn chỉ sẽ khóc 1 mình.
Yêu 1 người không yêu mình cũng như ôm cây xương rồng vậy. Càng ôm chặt thì càng làm bản thân mình đau
Người nào không muốn cúi xuống vì một xu lẻ thì không đáng có một đồng.
Một người bạn dũng cảm cũng có thể trở thành một kẻ thù đáng sợ.
Dù có điều gì xảy ra thì kiên trì và ý chí sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả.
Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.
Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có cả một lô bạn hời hợt.
Bạn đối xử với người khác như thế nào, họ sẽ đối xử với bạn như vậy.
Đạo đức cách mạng không phải là từ trên trời rơi xuống, nó được phát triển và củng cố trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì hàng ngày, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh
Khi chiến thắng được nỗi sợ cái chết bạn sẽ trở thành chủ nhân của cuộc đời mình.
Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu.
Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.
Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.

Chiều ngày 14/01/2022, tại Phòng làm việc của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối tổ chức họp định kỳ quý 4/2021. Tham dự cuộc họp có 5/6 đồng chí ủy viên, đồng chí Hoàng Tương - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối - Chủ trì cuộc họp.

Hình Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối họp định kỳ quý 4/2021

Tại cuộc họp, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021, mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng UBKT Đảng ủy Khối đã tham mưu triển khai thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giao, nổi rõ là: Việc tham mưu thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy ngày càng có chất lượng và hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ, của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đề ra; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm đảm bảo nguyên tắc, thủ tục và đúng thẩm quyền theo quy định; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của các chi, đảng bộ cơ sở; việc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và nắm tình hình tại các đơn vị có vấn đề phát sinh để kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo xử lý; thực hiện đầy đủ, kịp thời, có chất lượng các nhiệm vụ do Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giao. 

Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Hoàng Tương đề nghị UBKT Đảng ủy Khối cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau: (1) Phối hợp với các ban Đảng ủy tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022; trong đó tập trung kiểm tra việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2021; việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; việc chấp hành chế độ sinh hoạt Đảng và công tác đảng vụ. (2) Chỉ đạo ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022; trong đó, chú trọng kiểm tra đảng viên kể cả cấp ủy viên cùng cấp, tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. (3) Tập trung giải quyết và tham mưu giải quyết kịp thời các đơn thư tố cáo, khiếu nại theo đúng quy trình, quy định. (4) Xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên kịp thời, nghiêm minh, đảm bảo quy định (nếu có). (5) Tham mưu và thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giao.

Đồng thời tại cuộc họp, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã xem xét, cho ý kiến về các hồ sơ đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khen thưởng trong công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng; theo đó, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã thống nhất đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khen thưởng đối với 03 Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng./.

Tác giả: Phạm Thị An -UBKT Đảng ủy