Truy cập nhanh
Đóng truy cập
Lời hay ý đẹp:
Khi chiến thắng được nỗi sợ cái chết bạn sẽ trở thành chủ nhân của cuộc đời mình.
Yêu 1 người không yêu mình cũng như ôm cây xương rồng vậy. Càng ôm chặt thì càng làm bản thân mình đau
Người nào không muốn cúi xuống vì một xu lẻ thì không đáng có một đồng.
Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.
Chỉ có một việc quan trọng nhất là yêu nhân dân, yêu tổ quốc, dùng trí óc và linh hồn để phục vụ.
Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có cả một lô bạn hời hợt.
Đạo đức cách mạng không phải là từ trên trời rơi xuống, nó được phát triển và củng cố trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì hàng ngày, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh
Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu.
Bạn đừng hỏi bất cứ ai một việc gì khi trong lòng bạn đã quyết định, hãy làm theo những gì bạn nghĩ và đừng bao giờ hối hận vì nó.
Bạn đối xử với người khác như thế nào, họ sẽ đối xử với bạn như vậy.
Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.
Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.
Dù có điều gì xảy ra thì kiên trì và ý chí sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả.
Bạn cười, thiên hạ sẽ cười với bạn; bạn khóc, bạn chỉ sẽ khóc 1 mình.
Một người bạn dũng cảm cũng có thể trở thành một kẻ thù đáng sợ.
Khi trẻ đi đến quán rượu để uống rượu,về già sẽ đi đến quán rượu để ăn xin.

Ngày 03/8/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Quyết định số 1914-QĐ/ĐUK về thành lập tổ giám sát và Kế hoạch số 112-KH/ĐUK về giám sát chuyên đề đợt 2 năm 2022. Theo đó, các Tổ tiến hành giám sát tại 05 tổ chức đảng: Đảng ủy Sở Nội vụ Bình Thuận, Đảng ủy Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Chi bộ Hội Nông dân tỉnh, Chi bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Chi bộ Hội Đông y tỉnh.

Hình Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giám sát chuyên đề đợt 2 năm 2022

(Tổ giám sát làm việc tại Chi bộ Hội Nông dân tỉnh)

Nội dung giám sát: việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2021 và những vấn đề mới phát sinh trong quá trình thực hiện; việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết các vụ việc tồn đọng và đơn thư khiếu nại tố cáo; việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực"; việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 09/12/2021 của Ban Bí thư Trung ương về thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm.

Qua giám sát cho thấy, các cấp ủy cơ sở đã cơ bản khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2021 và những vấn đề mới phát sinh trong quá trình thực hiện; xây dựng kế hoạch và thực hiện khá tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí cũng như Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực" tại cơ quan, đơn vị; giải quyết hầu hết các vụ việc tồn đọng và đơn thư khiếu nại tố cáo; tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, về những điều đảng viên không được làm. Tuy nhiên, vẫn còn cấp ủy ban hành kế hoạch về khắc phục khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2021 chưa sát với nội dung hạn chế, khuyết điểm, việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm có việc còn chậm, chất lượng đạt được chưa cao; việc triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Hướng dẫn của Đảng có lúc chưa kịp thời… Theo đó, Tổ giám sát đề nghị các cấp ủy cơ sở tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, lưu ý trong thời gian tới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng./.

Tác giả: Phạm Thị An