Truy cập nhanh
Đóng truy cập
Lời hay ý đẹp:
Đạo đức cách mạng không phải là từ trên trời rơi xuống, nó được phát triển và củng cố trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì hàng ngày, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh
Bạn cười, thiên hạ sẽ cười với bạn; bạn khóc, bạn chỉ sẽ khóc 1 mình.
Bạn đừng hỏi bất cứ ai một việc gì khi trong lòng bạn đã quyết định, hãy làm theo những gì bạn nghĩ và đừng bao giờ hối hận vì nó.
Dù có điều gì xảy ra thì kiên trì và ý chí sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả.
Khi chiến thắng được nỗi sợ cái chết bạn sẽ trở thành chủ nhân của cuộc đời mình.
Bạn đối xử với người khác như thế nào, họ sẽ đối xử với bạn như vậy.
Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.
Khi trẻ đi đến quán rượu để uống rượu,về già sẽ đi đến quán rượu để ăn xin.
Một người bạn dũng cảm cũng có thể trở thành một kẻ thù đáng sợ.
Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu.
Người nào không muốn cúi xuống vì một xu lẻ thì không đáng có một đồng.
Yêu 1 người không yêu mình cũng như ôm cây xương rồng vậy. Càng ôm chặt thì càng làm bản thân mình đau
Chỉ có một việc quan trọng nhất là yêu nhân dân, yêu tổ quốc, dùng trí óc và linh hồn để phục vụ.
Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.
Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.
Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có cả một lô bạn hời hợt.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, làm cho mọi tổ chức đảng và đảng viên nhận thức đúng đắn công tác kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng. Tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ đoàn thể phân công; chú trọng công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

Hình Kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2010 – 2015

        Như Đảng ta đã xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ, chức năng lãnh đạo của Đảng, là bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng, là nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên của toàn Đảng, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Bác Hồ đã từng nói: “Chín trên mười khuyết điểm trong công việc của chúng ta là vì thiếu sự kiểm tra” và Người cũng cho rằng nếu “kiểm soát khéo, bao nhiêu khuyết điểm lòi ra hết, hơn nữa kiểm tra khéo về sau khuyết điểm nhất định sẽ bớt đi” vì vậy Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh Bình Thuận luôn xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Trong Văn kiện Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015 cũng đã nêu rõ: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, làm cho mọi tổ chức đảng và đảng viên nhận thức đúng đắn công tác kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng. Tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ đoàn thể phân công; chú trọng công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

          Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối và các văn bản của cấp trên về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, Đảng uỷ Khối và các tổ chức đảng trực thuộc đã tiến hành xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm theo hướng tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình mới. Ngoài ra, để nâng cao chất lượng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng trong Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, Đảng uỷ đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật giai đoạn 2011 – 2015 với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình của Đảng bộ.

         Để nâng cao nhận thức và giúp các cấp uỷ đảng nắm bắt kịp thời các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy đã triển khai đầy đủ các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh đến các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc; đồng thời tổ chức các đợt tập huấn nghiệp vụ, tọa đàm về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng cho cấp ủy, UBKT và cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở.

           Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã thành lập 57 Tổ kiểm tra, giám sát do các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Đảng uỷ trực tiếp làm Tổ trưởng và đã tiến hành 26 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 267 lượt tổ chức đảng và 55 đảng viên về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, văn bản của Đảng. Qua kiểm tra, giám sát hầu hết các tổ chức đảng cơ bản đã triển khai thực hiện khá tốt các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên, phát huy được những ưu điểm, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, thiếu sót trong quá trình triển khai thực hiện. Các chi, đảng bộ cơ sở cũng đã tổ chức hơn 320 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 365 lượt tổ chức đảng và 315 đảng viên. Ủy ban kiểm tra Đảng uỷ Khối và cơ sở đã tiến hành kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với 07 đảng viên (có 06 đồng chí cấp uỷ viên cơ sở), trong đó UBKT Đảng uỷ Khối kiểm tra 03 đảng viên, UBKT Đảng uỷ cơ sở kiểm tra 04 đảng viên. Qua kiểm tra đã kết luận có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 05 đồng chí; 02 đồng chí kiểm điểm rút kinh nghiệm. Ngoài ra, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối cũng đã kiểm tra 01 tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm trong việc thực hiện quy định của Điều lệ Đảng về chế độ sinh hoạt Đảng và việc quản lý giáo dục cán bộ, đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng. Qua kiểm tra, đã tham mưu Ban Thường vụ Đảng uỷ thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Cùng với nhiệm vụ kiểm tra dấu hiệu vi phạm, UBKT Đảng ủy Khối đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và việc thi hành kỷ luật Đảng đối với 25 tổ chức đảng trực thuộc; đã tiến hành kiểm tra việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với 28 tổ chức đảng; qua kiểm tra, đã đề nghị truy thu số tiền là 29.369.000đ.  

          Thi hành kỷ luật trong đảng là nhiệm vụ quan trọng và cần thiết, nhằm giữ vững kỷ cương của Đảng, bảo đảm sự thống nhất ý chí và hành động, tăng cường sức chiến đấu của Đảng, giáo dục tổ chức đảng và đảng viên, vì vậy Ban Thường vụ, Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ và các tổ chức đảng trực thuộc đã thực hiện khá tốt phương hướng, phương châm, đảm bảo nguyên tắc, thủ tục về thi hành kỷ luật; xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng người, đúng lỗi. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Đảng bộ có 61 đảng viên bị thi hành kỷ luật (giảm 7 đảng viên so với nhiệm kỳ trước), chiếm tỉ lệ 2,35 % so với tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ, trong đó có 20 đồng chí là cấp uỷ viên các cấp. Đảng viên bị thi hành kỷ luật bằng các hình thức: khiển trách 37 đồng chí; cảnh cáo 13 đồng chí; cách chức 05 đồng chí, khai trừ 06 đồng chí (có 03 trường hợp bị hình phạt tù giam). Trong tổng số đảng viên bị thi hành kỷ luật, có 05 đồng chí do Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBKT Tỉnh ủy xử lý, 14 đồng chí do Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ, UBKT Đảng uỷ Khối xử lý và 42 đồng chí do cơ sở xử lý.

       Các cấp uỷ trong Đảng bộ Khối luôn chú trọng giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên đảm bảo phương châm, nguyên tắc của Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã nhận được 104 đơn, thư tố cáo, phản ánh, kiến nghị; trong đó có 40 đơn nặc danh, mạo danh và ký tên nhiều người; chuyển đến các cơ quan, đơn vị có liên quan để giải quyết theo thẩm quyền 51 đơn; chỉ đạo UBKT Đảng uỷ Khối giải quyết 03 đơn và tổ chức đảng ở cơ sở giải quyết 10 đơn. Kết quả giải quyết có 04 trường hợp tố cáo sai, 02 trường hợp chưa có cơ sở để kết luận, 07 trường hợp tố cáo đúng và đúng một phần; trong đó đã xử lý kỷ luật 02 đảng viên. Nội dung tố cáo tập trung vào việc chấp hành chính sách, pháp luật nhà nước, việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống…

          Việc giải quyết khiếu nại kỷ luật trong Đảng được Đảng uỷ, Ban Thường vụ và UBKT Đảng ủy Khối chú trọng giải quyết nghiêm túc, kịp thời. Trong nhiệm kỳ đã giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng đối với 08 đồng chí. Kết quả giải quyết, giữ nguyên các hình thức kỷ luật khai trừ 02 trường hợp, cảnh cáo 01 trường hợp, khiển trách 02 trường hợp; hạ hình thức kỷ luật từ cảnh cáo xuống hình thức khiển trách 02 trường hợp và xóa hình thức kỷ luật khiển trách 01 trường hợp.

          Đạt được những kết quả nêu trên là do cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã tổ chức quán triệt nghiêm túc, kịp thời các quy định, quyết định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đến cán bộ, đảng viên và đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng, thẩm quyền của mỗi cấp và ngày càng tích cực, đồng bộ hơn; triển khai thực hiện khá nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Cán bộ, đảng viên có ý thức chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Quá trình tổ chức thực hiện luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; hướng dẫn nghiệp vụ của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng về tầm quan trọng, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

        Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần rút kinh nghiệm. Đó là: Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở chưa thường xuyên tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng; việc kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết một số vụ việc tồn đọng, nổi cộm ở cơ sở có lúc chưa kịp thời; việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm tổ chức đảng và đảng viên còn hạn chế; việc thực hiện các quy chế, quy định và hướng dẫn về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong đảng của các cấp ủy và UBKT các cấp có lúc, có nơi còn lúng túng, thiếu chủ động; việc kiểm tra, giám sát đối với đảng viên là người đứng đầu chưa được chú trọng; việc đấu tranh phát hiện, xử lý vi phạm ở một số nơi vẫn còn hạn chế. Tình hình vi phạm kỷ luật đảng của đảng viên vẫn còn xảy ra với nội dung, tính chất, mức độ ngày càng phức tạp, đa dạng. Tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo tăng, nội dung phức tạp, có vụ việc giải quyết chậm, kéo dài. Vai trò tham mưu của một số Ủy ban kiểm tra cơ sở và cấp ủy viên phụ trách công tác kiểm tra còn thụ động, nhất là khi phát sinh các vụ việc có nội dung phức tạp. Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng đa số Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ cơ sở chủ yếu thực hiện nhiệm vụ do cấp uỷ giao, chưa quan tâm thực hiện nhiệm vụ theo Điều 32 Điều lệ Đảng.

            Một số kinh nghiệm rút ra qua kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tại Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015 như sau:

              Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, trước hết, các cấp uỷ cần có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng thì mới xác định được trách nhiệm, xây dựng được chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện đảm bảo quy định, khoa học.

            Cần phải thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt sâu kỹ Điều lệ Đảng, Nghị quyết, chỉ thị và các văn bản liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng để cán bộ, đảng viên nắm bắt, hiểu và thực hiện. Chi bộ cần coi trọng kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với đảng viên trong việc chấp hành nghị quyết của Đảng, của chi bộ, thực hiện nhiệm vụ đảng viên để chủ động ngăn ngừa xảy ra vi phạm.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cần có sự nhạy bén, vận dụng sáng tạo nhưng phải bảo đảm các nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng; phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân; phát huy tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong nội bộ Đảng.

            Xây dựng và tổ chức thực hiện đảm bảo quy chế làm việc, quy chế phối hợp của cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra với các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có liên quan. Ủy ban kiểm tra các cấp chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để nắm bắt kịp thời thông tin phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát, kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được chặt chẽ, chính xác. Phối hợp với cấp ủy địa phương nơi đảng viên cư trú để thực hiện tốt hơn công tác quản lý và giám sát đảng viên.

           Phải kịp thời, kiên quyết xử lý và chỉ đạo xử lý nghiêm minh các trường hợp đảng viên, tổ chức đảng vi phạm, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật, góp phần làm trong sạch, vững mạnh nội bộ Đảng.

           Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức cách mạng, tính chiến đấu cao, không bị chi phối bởi mọi sức ép, thẳng thắn, có dũng khí đấu tranh với mọi hành vi vi phạm, tinh thông nghiệp vụ, công tâm, khách quan, hiểu biết sâu sắc về công tác xây dựng Đảng, có kiến thức toàn diện về mọi lĩnh vực, nắm vững pháp luật; có kinh nghiệm thực tiễn và phương pháp công tác khoa học; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.  

   Một số hình ảnh 

Tác giả: