Truy cập nhanh
Đóng truy cập
Lời hay ý đẹp:
Đạo đức cách mạng không phải là từ trên trời rơi xuống, nó được phát triển và củng cố trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì hàng ngày, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh
Bạn đừng hỏi bất cứ ai một việc gì khi trong lòng bạn đã quyết định, hãy làm theo những gì bạn nghĩ và đừng bao giờ hối hận vì nó.
Dù có điều gì xảy ra thì kiên trì và ý chí sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả.
Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.
Chỉ có một việc quan trọng nhất là yêu nhân dân, yêu tổ quốc, dùng trí óc và linh hồn để phục vụ.
Người nào không muốn cúi xuống vì một xu lẻ thì không đáng có một đồng.
Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu.
Khi chiến thắng được nỗi sợ cái chết bạn sẽ trở thành chủ nhân của cuộc đời mình.
Yêu 1 người không yêu mình cũng như ôm cây xương rồng vậy. Càng ôm chặt thì càng làm bản thân mình đau
Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.
Bạn cười, thiên hạ sẽ cười với bạn; bạn khóc, bạn chỉ sẽ khóc 1 mình.
Khi trẻ đi đến quán rượu để uống rượu,về già sẽ đi đến quán rượu để ăn xin.
Bạn đối xử với người khác như thế nào, họ sẽ đối xử với bạn như vậy.
Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.
Một người bạn dũng cảm cũng có thể trở thành một kẻ thù đáng sợ.
Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có cả một lô bạn hời hợt.

          Thực hiện kế hoạch số 474-KH/ĐU, ngày 03/02/2015 của Đảng ủy Sở Y tế, trong các ngày 11 và ngày 14/8/2015, Tổ giám sát do đồng chí Nguyễn Bá Tòng, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở Y tế làm tổ trưởng đã trực tiếp giám sát tại 03 chi bộ trực thuộc gồm: Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS và Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe

Hình Đảng ủy Sở Y tế tổ chức giám sát chuyên đề năm 2015

         Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐU, ngày 07/11/2011, Đề án nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; việc xây dựng và việc thực hiện quy chế làm việc của chi bộ, quy chế phối hợp giữa cấp ủy với thủ trưởng cơ quan, công tác đảng vụ; việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 08/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh hoạt, công tác và Chỉ thị số 40-CT/TU, ngày 15/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc khắc phục các khuyết điểm, hạn chế sau khiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

        Qua giám sát, các tổ chức đảng đã tổ chức quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/ĐU và Đề án nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; sinh hoạt cấp ủy, chi bộ đúng, đủ định kỳ, nội dung, quy trình sinh hoạt cơ bản bám theo hướng dẫn của cấp trên; sau Đại hội các tổ chức đảng đã kịp thời xây dựng Quy chế làm việc của chi bộ và phân công nhiệm vụ trong cấp ủy; sau kiểm điểm Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” các tổ chức đảng có ban hành kế hoạch những việc cần làm ngay để tổ chức thực hiện, đến nay các khuyết điểm, hạn chế được chỉ ra sau kiểm điểm đã được khắc phục.

         Tuy nhiên, việc xây dựng quy chế làm việc của chi bộ, các chi bộ chưa bám theo Quy định 97 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; việc đánh giá công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí, thực hành tiết kiệm trong sinh hoạt chi bộ chưa thường xuyên, chưa sâu kỹ.

          Qua giám sát, tổ đề nghị các tổ chức đảng cần rà soát lại Quy chế làm việc của chi bộ để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với đặc điểm tình hình của chi bộ và đảm bảo theo Quy định số 97-QĐ/TW, ngày 22/3/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Tác giả: