Truy cập nhanh
Đóng truy cập
Lời hay ý đẹp:
Đạo đức cách mạng không phải là từ trên trời rơi xuống, nó được phát triển và củng cố trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì hàng ngày, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh
Bạn đối xử với người khác như thế nào, họ sẽ đối xử với bạn như vậy.
Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu.
Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.
Khi chiến thắng được nỗi sợ cái chết bạn sẽ trở thành chủ nhân của cuộc đời mình.
Dù có điều gì xảy ra thì kiên trì và ý chí sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả.
Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.
Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.
Yêu 1 người không yêu mình cũng như ôm cây xương rồng vậy. Càng ôm chặt thì càng làm bản thân mình đau
Khi trẻ đi đến quán rượu để uống rượu,về già sẽ đi đến quán rượu để ăn xin.
Một người bạn dũng cảm cũng có thể trở thành một kẻ thù đáng sợ.
Bạn đừng hỏi bất cứ ai một việc gì khi trong lòng bạn đã quyết định, hãy làm theo những gì bạn nghĩ và đừng bao giờ hối hận vì nó.
Chỉ có một việc quan trọng nhất là yêu nhân dân, yêu tổ quốc, dùng trí óc và linh hồn để phục vụ.
Người nào không muốn cúi xuống vì một xu lẻ thì không đáng có một đồng.
Bạn cười, thiên hạ sẽ cười với bạn; bạn khóc, bạn chỉ sẽ khóc 1 mình.
Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có cả một lô bạn hời hợt.

Thực hiện Chương trình công tác tháng 01/2024 của Đảng ủy Khối và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC); sáng ngày 17/01/2024, tại Phòng họp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC đã tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham dự cuộc họp có 8/8 đồng chí thành viên, đồng chí Phạm Thị Tố Loan - Phó Bí thư Đảng ủy Khối kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ĐUK, chủ trì.

Hình  Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của Đảng ủy Khối họp đánh giá kết quả hoạt động năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Tại cuộc họp, các thành viên thống nhất với Báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2023; theo đó, trong năm Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC đã kịp thời tham mưu ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tiếp tục lãnh đạo thực hiện QCDC ở cơ sở, trong đó tập trung quán triệt, phổ biến Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, ngày 14/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động…; thực hiện chế độ báo cáo năm 2023 đảm bảo quy định; thực hiện công tác kiểm tra đảm bảo theo kế hoạch đề ra; tổ chức thẩm định, họp xét, xếp loại kết quả thực hiện QCDC tại các doanh nghiệp có tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối đúng quy trình, quy định. Kết quả trong toàn Khối có 76/78 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được xếp loại quy chế dân chủ cơ sở (trong các có 76/76 đơn vị đạt loại Tốt, chiếm tỷ lệ 100%; 02 đơn vị không xếp loại). Đồng thời, tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024 của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC.

Về nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Phạm Thị Tố Loan đề nghị Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC cần tập trung triển khai tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm sau: (1) Tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy cơ sở quán triệt, tuyên truyền các chủ trương của Đảng và Nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản có liên quan. (2) Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, Ban Thanh tra nhân dân phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao. (3) Thực hiện tốt công tác kiểm tra việc thực hiện QCDC ở cơ sở theo kế hoạch đề ra. (4) Triển khai chấm điểm, đánh giá việc thực hiện QCDC tại các doanh nghiệp có tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối; báo cáo tổng kết việc thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2024. (5) Theo dõi, nắm tình cơ sở triển khai thực hiện QCDC tại các đơn vị được phân công./.

Tác giả: Nguyễn Thẩm - Ban TGDV