Truy cập nhanh
Đóng truy cập
Lời hay ý đẹp:
Yêu 1 người không yêu mình cũng như ôm cây xương rồng vậy. Càng ôm chặt thì càng làm bản thân mình đau
Người nào không muốn cúi xuống vì một xu lẻ thì không đáng có một đồng.
Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu.
Khi trẻ đi đến quán rượu để uống rượu,về già sẽ đi đến quán rượu để ăn xin.
Bạn đối xử với người khác như thế nào, họ sẽ đối xử với bạn như vậy.
Dù có điều gì xảy ra thì kiên trì và ý chí sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả.
Bạn đừng hỏi bất cứ ai một việc gì khi trong lòng bạn đã quyết định, hãy làm theo những gì bạn nghĩ và đừng bao giờ hối hận vì nó.
Đạo đức cách mạng không phải là từ trên trời rơi xuống, nó được phát triển và củng cố trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì hàng ngày, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh
Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.
Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có cả một lô bạn hời hợt.
Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.
Bạn cười, thiên hạ sẽ cười với bạn; bạn khóc, bạn chỉ sẽ khóc 1 mình.
Một người bạn dũng cảm cũng có thể trở thành một kẻ thù đáng sợ.
Chỉ có một việc quan trọng nhất là yêu nhân dân, yêu tổ quốc, dùng trí óc và linh hồn để phục vụ.
Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.
Khi chiến thắng được nỗi sợ cái chết bạn sẽ trở thành chủ nhân của cuộc đời mình.

            Ngày 20/ 9/ 2018, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức họp định kỳ tháng 9/ 2018. Đồng chí Lê Đức Hùng - Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thảo luận, thống nhất đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ tháng 9/ 2018 và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2018.

Hình Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh họp thường kỳ tháng 09/2018

          Trong tháng 9/ 2018, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra như tuyên truyền định hướng tư tưởng, nắm bắt tâm tư cán bộ, công chức, đảng viên, người lao động trong cơ quan, đơn v; đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các hoạt động nhân các ngày kỷ niệm trong tháng 9/ 2018; báo cáo đánh giá kết quả tổ chức triển khai quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khoá XII); chuẩn bị mở lớp đối tượng kết nạp Đảng khoá III/ 2018; tiếp tục triển khai Kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 và lãnh đạo xây dựng các kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII theo chỉ đạo của Tỉnh ủy; dự thảo Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 108-KH/TU, ngày 29/ 8/ 2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” để trình Hội nghị BCH Đảng bộ Khối lần thứ 16 thông qua; báo cáo thực trạng tổ chức bộ máy, cán bộ, hoạt động của Đảng bộ Khối để phục vụ việc xây dựng Đề án hợp nhất 2 Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp; tổ chức Hội nghị giao ban cấp ủy các cơ sở Đảng trực thuộc quý III; rà soát, nghiên cứu việc điều chỉnh, bổ sung Đề án nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/ 7/ 2018 của Ban Tổ chức Trung ương; tiếp tục lãnh đạo kiện toàn nhân sự cấp ủy cơ sở và thông qua quy hoạch cấp ủy các cơ sở Đảng trực thuộc nhiệm kỳ 2020 – 2025; nhận xét, có ý kiến về tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên để cấp có thẩm quyền xem xét, đề bạt, bổ nhiệm; chỉ đạo, đôn đốc các cấp ủy cơ sở đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới, đảm bảo chất lượng, chỉ tiêu đề ra; tiếp tục thực hiện công tác rà soát, cập nhật thông tin về hồ sơ, dữ liệu đảng viên các chi, đảng bộ trực thuộc; chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở triển khai quán triệt và thực hiện Kế hoạch số 105-KH/TU, ngày 25/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về vận động nhân dân tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); theo dõi việc quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/ĐUK, ngày 12/7/2018 của Đảng ủy Khối về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận chính quyền trong Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh ở các cơ sở Đảng trực thuộc.

           Đoàn Khối và Hội Cựu chiến binh khối lãnh chỉ đạo các cơ sở đoàn, hội trực thuộc thực hiện tốt các nội dung đã đề ra, chương trình, kế hoạch của đoàn thể cấp trên. Đoàn Khối tổ chức Tổng kết Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng năm 2018; phối hợp tổ chức Hội thi An toàn giao thông; tham dự Hội thi Kỹ năng tin học khối cán bộ công chức viên chức trẻ do Tỉnh Đoàn tổ chức; phối hợp tổ chức Trung thu cho thiếu nhi xã Phan Điền...

                Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10/ 2018, Hội nghị xác định cần tập trung lãnh chỉ đạo cấp ủy các cơ sở tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời nắm bắt tư tưởng và định hướng dư luận trong cán bộ, công chức, đảng viên, người lao động; theo dõi, đôn đốc các cơ sở Đảng xây dựng các kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 7 (khóa XII); mở lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khoá III/ 2018. Tiếp tục triển khai Kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 108-KH/TU, ngày 29/8/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ XVI; lãnh đạo kiện toàn nhân sự cấp ủy cơ sở; tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản, ý kiến chỉ đạo của cấp trên về công tác dân vận trong Đảng bộ Khối, đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, trong đó có việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/ĐUK, ngày 12/7/2018 của Đảng ủy Khối về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận chính quyền; nhận xét, có ý kiến về tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên phục vụ cho công tác cán bộ của cấp có thẩm quyền và công tác quy hoạch cấp ủy cơ sở; tổ chức sưu tra lý lịch chính trị phục vụ cho công tác kết luận tiêu chuẩn chính trị và kết nạp đảng viên.

Tại phiên họp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xét kết nạp 34 đảng viên mới; công nhận 18 đảng viên chính thức. Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Đức Hùng đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối căn cứ nhiệm vụ đề ra, chỉ đạo các ban, Văn phòng Đảng ủy và các đoàn thể trực thuộc tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên.

Tác giả: Đinh Hải Cường - Ban Tổ chức