Truy cập nhanh
Đóng truy cập
Lời hay ý đẹp:
Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.
Khi chiến thắng được nỗi sợ cái chết bạn sẽ trở thành chủ nhân của cuộc đời mình.
Người nào không muốn cúi xuống vì một xu lẻ thì không đáng có một đồng.
Một người bạn dũng cảm cũng có thể trở thành một kẻ thù đáng sợ.
Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.
Yêu 1 người không yêu mình cũng như ôm cây xương rồng vậy. Càng ôm chặt thì càng làm bản thân mình đau
Đạo đức cách mạng không phải là từ trên trời rơi xuống, nó được phát triển và củng cố trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì hàng ngày, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh
Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có cả một lô bạn hời hợt.
Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.
Chỉ có một việc quan trọng nhất là yêu nhân dân, yêu tổ quốc, dùng trí óc và linh hồn để phục vụ.
Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu.
Dù có điều gì xảy ra thì kiên trì và ý chí sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả.
Bạn đối xử với người khác như thế nào, họ sẽ đối xử với bạn như vậy.
Bạn đừng hỏi bất cứ ai một việc gì khi trong lòng bạn đã quyết định, hãy làm theo những gì bạn nghĩ và đừng bao giờ hối hận vì nó.
Bạn cười, thiên hạ sẽ cười với bạn; bạn khóc, bạn chỉ sẽ khóc 1 mình.
Khi trẻ đi đến quán rượu để uống rượu,về già sẽ đi đến quán rượu để ăn xin.

     Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở trực thuộc đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Trong đó, đã luôn chú trọng triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng; phổ biến, quán triệt kịp thời các văn bản của Đảng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Hình Một vài kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, giám sát  và thi hành kỷ luật Đảng, nhiệm kỳ 2015 – 2020

     Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh được thành lập trên cơ sở hợp nhất từ Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, đi vào hoạt động kể từ ngày 01/4/2019. Hiện nay, Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có 84 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, gồm 43 chi bộ cơ sở và 41 đảng bộ cơ sở với gần 5.300 đảng viên. Trong đó: tổ chức đảng trong các cơ quan hành chính 26 cơ sở, đơn vị sự nghiệp 7 cơ sở, khối nội chính, tư pháp 6 cơ sở, khối đảng, đoàn thể và các hội 19 cơ sở, doanh nghiệp nhà nước 18 cơ sở, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và loại hình khác 8 cơ sở.

     Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở trực thuộc đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Trong đó, đã luôn chú trọng triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng; phổ biến, quán triệt kịp thời các văn bản của Đảng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

     Ngay sau Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng uỷ Khối và các tổ chức đảng trực thuộc đã tiến hành xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm theo hướng tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình mới. Để nâng cao chất lượng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, Đảng uỷ đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của tổ chức đảng ở cơ sở với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình của Đảng bộ. Đồng thời, đã tổ chức 03 lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng cho cấp ủy, ủy ban kiểm tra và cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở.

     Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã kiểm tra đối với 308 lượt tổ chức đảng và 23 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 103 lượt tổ chức đảng và 57 đảng viên; các ban của Đảng ủy Khối đã tiến hành kiểm tra định kỳ đối với 38 tổ chức đảng, giám sát chuyên đề đối với 17 tổ chức đảng. Qua kiểm tra, giám sát hầu hết các tổ chức đảng cơ bản đã triển khai thực hiện khá tốt các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên, phát huy được những ưu điểm, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, thiếu sót trong quá trình triển khai thực hiện. Ngoài ra, các chi, đảng bộ cơ sở cũng đã tiến hành kiểm tra đối với 499 lượt tổ chức đảng và 1.526 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 315 tổ chức đảng và 1.515 đảng viên. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức đảng và 02 đảng viên, Chi bộ và ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở kiểm tra 51 đảng viên. Qua kiểm tra kết luận có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật đối với 01 tổ chức đảng và đã tham mưu Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo; 04 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm đã xử lý kỷ luật 03 đồng chí, 01 đồng chí có thiếu sót, khuyết điểm nhưng chưa đến mức áp dụng hình thức kỷ luật, đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm. Cùng với nhiệm vụ kiểm tra dấu hiệu vi phạm, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đối với 77 tổ chức đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 34 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề đối với 27 tổ chức đảng và 18 đảng viên; kiểm tra việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với 83 tổ chức đảng. Qua kiểm tra đã đề nghị truy thu đảng phí do chênh lệch tăng lương, nguồn lương tăng thêm của đảng viên với số tiền 11.436.400 đồng; đề nghị thu hồi số tiền đã chi sai 12.550.000 đồng.

      Một trong những nhiệm vụ quan trọng và cần thiết khác đó là việc thi hành kỷ luật trong Đảng, nhằm giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm sự thống nhất ý chí và hành động, tăng cường sức chiến đấu của Đảng, giáo dục tổ chức đảng và đảng viên, vì vậy Ban Thường vụ, Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ và các tổ chức đảng trực thuộc đã thực hiện khá tốt phương hướng, phương châm, đảm bảo nguyên tắc, thủ tục về thi hành kỷ luật; xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng người, đúng lỗi. Nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thi hành kỷ luật đối với 01 tổ chức đảng bằng hình thức cảnh cáo vì đã vi phạm chế độ sinh hoạt đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và quy chế làm việc của đảng ủy cơ sở; chiếm tỉ lệ 1,2% so với tổng số tổ chức đảng. Tổng số đảng viên bị thi hành kỷ luật là 71 đồng chí; trong đó có 02 đồng chí nguyên là Tỉnh ủy viên, 01 đồng chí nguyên là Huyện ủy viên, 11 đồng chí cấp ủy viên cơ sở; 34 đồng chí có chức vụ từ phó phòng trở lên. Đảng viên bị thi hành kỷ luật bằng hình thức: khiển trách 47 đồng chí, cảnh cáo 15 đồng chí, cách chức 05 đồng chí, khai trừ 04 đồng chí; trong đó Tỉnh ủy, Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kỷ luật 12 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kỷ luật 04 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối kỷ luật 02 đồng chí; đảng ủy cơ sở kỷ luật 16 đồng chí, chi bộ kỷ luật 37 đồng chí.

     Ngoài ra, các cấp uỷ trong Đảng bộ Khối luôn chú trọng giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên đảm bảo quy định của Đảng. Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã nhận được 128 đơn, thư tố cáo, phản ánh, kiến nghị. Trong đó, có 46 đơn nặc danh, mạo danh, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã giải quyết 04 đơn, cấp cơ sở giải quyết 07 đơn (kết quả giải quyết: 04 đơn chưa có cơ sở để kết luận, 05 đơn tố cáo sai, 02 đơn tố cáo cáo đúng và đúng một phần nhưng chưa đến mức xử lý kỷ luật); chuyển các cơ quan, tổ chức đảng có thẩm quyền giải quyết 48 đơn, ban hành văn bản trả lời, hướng dẫn và xếp lưu 23 đơn. Đa số các đơn thư tố cáo, phản ánh, kiến nghị không đúng sự thật hoặc không có cơ sở để thẩm tra, xác minh; một số đơn thư đúng và đúng một phần nhưng chưa đến mức xem xét, xử lý kỷ luật; tỷ lệ đơn thư tố cáo đúng còn thấp.

     Việc giải quyết khiếu nại kỷ luật trong Đảng được Đảng uỷ, Ban Thường vụ và UBKT Đảng ủy Khối chú trọng giải quyết nghiêm túc, kịp thời. Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng viên đối với 01 trường hợp, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối giải quyết 02 trường hợp, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối giải quyết 01 trường hơp; đảng ủy cơ sở đã giải quyết 01 trường hợp. Qua giải quyết, Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giữ nguyên hình thức kỷ luật đối với các trường hợp khiếu nại; Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối và đảng ủy cơ sở giảm hình thức kỷ luật từ cảnh cáo xuống khiển trách.

Qua kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tại Đảng bộ nhiệm kỳ qua, có thể rút ra một số kinh nghiệm như sau:

     Thứ nhất, cấp ủy các cấp phải thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát thì chất lượng kiểm tra, giám sát mới có chuyển biến tích cực; góp phần vào sự lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

     Thứ hai, ngay từ đầu năm các cấp uỷ, chi bộ, uỷ ban kiểm tra phải xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát cụ thể, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, giám sát phải mở rộng và triển khai thực hiện một cách đồng bộ. Trong đó, cần nâng cao vai trò tham mưu của ủy ban kiểm tra trong việc giúp cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát về nội dung, đối tượng, phương pháp tiến hành trong từng thời điểm; phát huy vai trò trách nhiệm, tính chủ động của ủy ban kiểm tra trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đã được quy định.

     Thứ ba, tổ chức đảng cấp trên phải tăng cường kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên thuộc phạm vi quản lý để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm, ngăn ngừa sai phạm có thể xảy ra.

     Thứ tư, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để nắm bắt kịp thời thông tin phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát, kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được chặt chẽ, chính xác.

     Thứ năm, cấp ủy các cấp thường xuyên phối hợp với cấp ủy địa phương nơi đảng viên cư trú để thực hiện tốt hơn công tác quản lý và giám sát đảng viên.

     Thứ sáu, phải xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức cách mạng, tính chiến đấu cao, không bị chi phối bởi mọi sức ép, thẳng thắn, có dũng khí đấu tranh với mọi hành vi vi phạm, tinh thông nghiệp vụ, công tâm, khách quan, hiểu biết sâu sắc về công tác xây dựng Đảng, có kiến thức toàn diện về mọi lĩnh vực, nắm vững pháp luật; có kinh nghiệm thực tiễn và phương pháp công tác khoa học; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./. 

Tác giả: Phượng Uyên - UBKT