Truy cập nhanh
Đóng truy cập
Lời hay ý đẹp:
Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.
Bạn đừng hỏi bất cứ ai một việc gì khi trong lòng bạn đã quyết định, hãy làm theo những gì bạn nghĩ và đừng bao giờ hối hận vì nó.
Khi chiến thắng được nỗi sợ cái chết bạn sẽ trở thành chủ nhân của cuộc đời mình.
Dù có điều gì xảy ra thì kiên trì và ý chí sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả.
Khi trẻ đi đến quán rượu để uống rượu,về già sẽ đi đến quán rượu để ăn xin.
Chỉ có một việc quan trọng nhất là yêu nhân dân, yêu tổ quốc, dùng trí óc và linh hồn để phục vụ.
Bạn đối xử với người khác như thế nào, họ sẽ đối xử với bạn như vậy.
Yêu 1 người không yêu mình cũng như ôm cây xương rồng vậy. Càng ôm chặt thì càng làm bản thân mình đau
Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có cả một lô bạn hời hợt.
Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.
Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu.
Đạo đức cách mạng không phải là từ trên trời rơi xuống, nó được phát triển và củng cố trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì hàng ngày, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh
Bạn cười, thiên hạ sẽ cười với bạn; bạn khóc, bạn chỉ sẽ khóc 1 mình.
Người nào không muốn cúi xuống vì một xu lẻ thì không đáng có một đồng.
Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.
Một người bạn dũng cảm cũng có thể trở thành một kẻ thù đáng sợ.

       Trong ngày 25/12, tại Hội trường số 12 - Ngư Ông - Phan Thiết, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2020. Đến dự có đồng chí Phạm Thị Thảo - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng TCCSĐ và ĐV - Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí UVBTV Đảng ủy Khối và lãnh đạo các đoàn thể Khối. Đồng chí Lê Thị Hải Duyên - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối - Chủ trì Hội nghị.

Hình Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh năm 2020

       Năm 2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xây dựng chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác gắn với thực tiễn. Tập trung chỉ đạo, cụ thể hóa các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và chương trình công tác của Đảng ủy Khối, thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra, như: Củng cố, kiện toàn tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên; lãnh đạo các đoàn thể vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa…

       Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã kiểm điểm nghiêm túc trên tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, gắn với kết quả công tác, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và đề ra giải pháp, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới. Kiểm điểm cá nhân của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã đánh giá toàn diện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, kết quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao; liên hệ với hạn chế, khuyết điểm của tập thể, để thấy rõ hơn những hạn chế, khuyết điểm, trách nhiệm của cá nhân và đề ra biện pháp khắc phục.Trong 2 ngày 25 và 26/12, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy năm 2020.

       Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng thực chất, hiệu quả, xây dựng chuyên đề phù hợp với đặc thù mô hình cơ quan và doanh nghiệp; tăng cường nắm bắt tình hình tại các doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định và phát triển, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chú trọng chỉ đạo lựa chọn và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng; triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới, hoàn thiện mô hình tổ chức đảng trong các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý chặt chẽ đội ngũ đảng viên. Đẩy mạnh xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài nhà nước”…. tiếp tục duy trì mối đoàn kết, thống nhất trong tập thể cấp ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi UVBTV luôn gương mẫu, chủ động trong tham mưu, thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra của Đảng bộ Khối.

 ​      Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, khách quan trong việc đánh giá những ưu, khuyết điểm, hội nghị đã nghiêm túc kiểm điểm đối với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, từ đó thống nhất các giải pháp khắc phục, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2021./.

Tác giả: Anh Phương - Văn Phòng ĐUK