Truy cập nhanh
Đóng truy cập
Lời hay ý đẹp:
Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu.
Khi trẻ đi đến quán rượu để uống rượu,về già sẽ đi đến quán rượu để ăn xin.
Người nào không muốn cúi xuống vì một xu lẻ thì không đáng có một đồng.
Dù có điều gì xảy ra thì kiên trì và ý chí sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả.
Một người bạn dũng cảm cũng có thể trở thành một kẻ thù đáng sợ.
Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.
Khi chiến thắng được nỗi sợ cái chết bạn sẽ trở thành chủ nhân của cuộc đời mình.
Đạo đức cách mạng không phải là từ trên trời rơi xuống, nó được phát triển và củng cố trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì hàng ngày, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh
Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có cả một lô bạn hời hợt.
Bạn đừng hỏi bất cứ ai một việc gì khi trong lòng bạn đã quyết định, hãy làm theo những gì bạn nghĩ và đừng bao giờ hối hận vì nó.
Bạn cười, thiên hạ sẽ cười với bạn; bạn khóc, bạn chỉ sẽ khóc 1 mình.
Chỉ có một việc quan trọng nhất là yêu nhân dân, yêu tổ quốc, dùng trí óc và linh hồn để phục vụ.
Bạn đối xử với người khác như thế nào, họ sẽ đối xử với bạn như vậy.
Yêu 1 người không yêu mình cũng như ôm cây xương rồng vậy. Càng ôm chặt thì càng làm bản thân mình đau
Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.
Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.

Công đoàn Viên chức tỉnh hiện có 64 công đoàn cơ sở trực thuộc với 3.940 đoàn viên công đoàn/4.200 công chức, viên chức, lao động đạt tỉ lệ 93,8%. Có 58/64 công đoàn cơ sở trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, 6/64 công đoàn cơ sở thuộc doanh nghiệp

Hình Một số kết quả bước đầu qua 05 năm thực hiện Nghị quyết 06a/NQ-TLĐ ngày 06/01/2011 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa X về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở”

          Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hầu hết đều có ý thức trách nhiệm cao, có tinh thần đoàn kết, gương mẫu thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia xây dựng các đoàn thể chính trị-xã hội tại cơ sở. Qua 05 năm thực hiện Nghị quyết 06a/NQ-TLĐ ngày 06/01/2011 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa X về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở” đã đạt một số kết quả bước đầu như sau:

          Về thuận lợi: được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; cán bộ công đoàn cơ sở có bản lĩnh chính trị, nhiệt tình và tích cực đổi mới phương thức hoạt động công đoàn; đa số Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh đều tham gia cấp ủy cơ sở nên thuận lợi trong nắm bắt các chủ trương, nhiệm vụ công tác của cấp trên, kịp thời chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành triển khai thực hiện các phong trào, hoạt động công đoàn đạt hiệu quả… Tuy nhiên, có một số khó khăn: Tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng; kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí chưa đạt hiệu quả cao; các hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn có hiệu quả, một số cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, lao động hiệu quả công tác thấp, thái độ, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân chưa cao, còn vi phạm nội quy, kỷ luật lao động… đã tác động không nhỏ đến tư tưởng của cán bộ, đoàn viên; bên cạnh đó việc làm, tiền lương bình quân chung chưa thật sự đảm bảo đời sống, vấn đề nhà ở, đời sống văn hóa, tinh thần, chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí…còn nhiều khó khăn nên việc góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở có lúc chưa được quan tâm đúng mức.

           Nhận thức rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở sẽ là động lực tích cực trong việc góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, trong 5 năm qua công tác đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở đã được các công đoàn cơ sở ngày càng quan tâm thực hiện và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, nổi bật: tỷ lệ công đoàn cơ sở vững mạnh và vững mạnh xuất sắc bình quân 05 năm đạt 92,44%/ chỉ tiêu 80%; đội ngũ cán bộ công đoàn có ý thức trách nhiệm, có tinh thần đoàn kết, gương mẫu thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực triển khai, thực hiện, xây dựng công tác đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở.

          Đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở được nâng dần về số lượng: so với năm 2010: cán bộ, công chức, viên chức, lao động tăng 670 người, đoàn viên công đoàn tăng 663 người; chất lượng cán bộ công đoàn ngày càng cao, cơ bản đáp ứng được yêu cầu theo tiêu chuẩn quy định; đã bổ sung 23 ủy viên ban chấp hành, chức danh chủ tịch, phó chủ tịch, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, ủy viên ủy ban kiểm tra của 19 công đoàn cơ sở để bảo đảm cho công tác chỉ đạo hoạt động công đoàn cơ sở.

          100% công đoàn cơ sở có quy chế phối hợp hoạt động, quy chế làm việc của ban chấp hành, quy chế chi tiêu nội bộ và đã triển khai thực hiện tốt các quy chế nêu trên, không ít cơ sở định kỳ quý, 6 tháng làm việc với lãnh đạo cơ quan, đơn vị về kiểm điểm thực hiện quy chế phối hợp theo định kỳ để kịp thời sửa đổi, bổ sung những nội dung phát sinh chưa phù hợp trong quá trình thực hiện quy chế.

         Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp quan tâm thực hiện chương trình nâng cao chất lượng thương lượng, đổi mới cách thức, quy trình xây dựng, ký kết, giám sát và thực hiện có hiệu quả Thỏa ước lao động tập thể, trong đó một số cơ sở đã quan tâm đến các nội dung ngày càng có lợi hơn cho người lao động.

          Thông qua việc phối hợp tổ chức Hội nghị Cán bộ, Công chức, Hội nghị Người Lao động hàng năm, các công đoàn cơ sở thực hiện tốt công tác phối hợp với lãnh đạo chuyên môn trong việc thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật và tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát thực hiện pháp luật lao động trong các cơ quan, đơn vị nên trong 05 năm qua chỉ có 02 trường hợp công chức, người lao động thắc mắc về việc thực hiện chế độ, chính sách Nhà nước quy định, công đoàn đã tích cực xem xét đề nghị lãnh đạo cơ quan giải quyết kịp thời theo quy định.

          Trong 05 năm đã phát triển: 936 đoàn viên công đoàn đạt tỷ lệ 412,5% so với chỉ tiêu giao, phát thẻ 522 thẻ đoàn viên; đã chia tách, sáp nhập, thành lập mới 05 công đoàn cơ sở.

         Thành lập 06 Cụm thi đua, phân công các đồng chí là ủy viên Ban Thường vụ hoặc ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh làm Cụm trưởng để tập hợp các công đoàn cơ sở trong Cụm tham gia các phong trào, hoạt động do Công đoàn Viên chức tỉnh chỉ đạo. Thông qua cách làm mới này đã thu hút đông đảo công đoàn cơ sở tích cực tham gia, tiết kiệm được nhiều thời gian, kinh phí, nhân lực…đồng thời hiệu quả đạt được bước đầu từ phong trào này khá tốt…

          Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn một số hạn chế như: cán bộ công đoàn cơ sở hầu hết là kiêm nhiệm, công việc chuyên môn ngày càng nhiều trong khi đó lại ít có điều kiện trao dồi về nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động công đoàn, chưa tích cực sắp xếp thời gian để tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng  nghiệp vụ về công tác công đoàn; chưa coi trọng, duy trì và kiểm tra thường xuyên việc sinh hoạt tổ công đoàn; chưa thực hiện tốt công tác tham gia quản lý; việc tổ chức phong trào thi đua, tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, Hội nghị Người lao động còn chậm, chưa đầy đủ nội dung theo quy định, hoạt động của ban thanh tra nhân dân không ít nơi còn hình thức; việc tự chấm điểm xếp loại một số công đoàn cơ sở chưa sát thực chất hoạt động; tỷ lệ công nhân, lao động gia nhập tổ chức công đoàn còn thấp…

          Từ kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết 06a/NQ-TLĐ, rút ra một số kinh nghiệm đó là: Sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp tạo điều kiện của lãnh đạo cơ quan, đơn vị để đảm bảo những điều kiện cần thiết cho công đoàn cơ sở hoạt động; Nhận thức rõ hơn, đúng đắn hơn về công tác kiện toàn, củng cố tổ chức công đoàn và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn hiện nay phù hợp với tình hình thực tế; Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần xây dựng Đảng, bộ máy nhà nước trong sạch vững mạnh; Thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ, hướng dẫn kỹ năng hoạt động công đoàn cho cán bộ công đoàn cơ sở sẽ góp phần xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh ngày càng có chất lượng.

           Phấn đấu đến năm 2020, Công đoàn Viên chức tỉnh đạt các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

         - 100% các cơ quan hành chính, sự nghiệp có ít nhất 95% cán bộ, công chức, viên chức, lao động vào tổ chức Công đoàn; có ít nhất 80% công nhân, lao động trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước là đoàn viên công đoàn.

          - Hàng năm có ít nhất 80% công đoàn cơ sở trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đạt vững mạnh.

         - Hàng năm có ít nhất 70% công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước đạt vững mạnh.

            - 100% cán bộ công đoàn cơ sở chủ chốt được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công tác công đoàn.

          Một số giải pháp thực hiện cần quan tâm đó là: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở nhằm thực hiện tốt chức năng của tổ chức Công đoàn; Nâng cao vị trí, vai trò của công đoàn cơ sở, thu hút đông đảo công nhân, lao động gia nhập tổ chức Công đoàn, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, đặc biệt chú trọng đến các công đoàn cơ sở khu vực ngoài Nhà nước; Giữ vững sự ổn định, thống nhất về tổ chức và đoàn kết trong hệ thống, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng; Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn các cấp, tập trung hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu…

Tác giả: