Truy cập nhanh
Đóng truy cập
Lời hay ý đẹp:
Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.
Một người bạn dũng cảm cũng có thể trở thành một kẻ thù đáng sợ.
Bạn đối xử với người khác như thế nào, họ sẽ đối xử với bạn như vậy.
Dù có điều gì xảy ra thì kiên trì và ý chí sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả.
Chỉ có một việc quan trọng nhất là yêu nhân dân, yêu tổ quốc, dùng trí óc và linh hồn để phục vụ.
Khi chiến thắng được nỗi sợ cái chết bạn sẽ trở thành chủ nhân của cuộc đời mình.
Khi trẻ đi đến quán rượu để uống rượu,về già sẽ đi đến quán rượu để ăn xin.
Người nào không muốn cúi xuống vì một xu lẻ thì không đáng có một đồng.
Đạo đức cách mạng không phải là từ trên trời rơi xuống, nó được phát triển và củng cố trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì hàng ngày, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh
Yêu 1 người không yêu mình cũng như ôm cây xương rồng vậy. Càng ôm chặt thì càng làm bản thân mình đau
Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.
Bạn cười, thiên hạ sẽ cười với bạn; bạn khóc, bạn chỉ sẽ khóc 1 mình.
Bạn đừng hỏi bất cứ ai một việc gì khi trong lòng bạn đã quyết định, hãy làm theo những gì bạn nghĩ và đừng bao giờ hối hận vì nó.
Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu.
Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.
Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có cả một lô bạn hời hợt.

Nhằm góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động có đủ phẩm chất, năng lực, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả. Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động gắn liền với việc bảo đảm sự lãnh đạo của tổ chức Đảng ở cơ quan, đơn vị chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chế độ thủ trưởng và phát huy vai trò của các tổ chức công đoàn…. góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở mỗi cơ quan, đơn vị trong năm 2017. Ngay từ cuối năm 2016, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh ban hành văn bản đề nghị các Công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn chuẩn bị các nội dung, điều kiện để tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, Hội nghị người lao động năm 2017.

Hình Công đoàn Viên chức tỉnh chỉ đạo Công đoàn cơ sở phối hợp chuyên môn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2017

          Theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh, Ban Chấp hành các công đoàn cơ sở đã chủ động phối hợp với lãnh đạo chuyên môn xây dựng, triển khai thực hiện việc tổ chức Hội nghị tại cơ quan, đơn vị mình. Phần lớn các cơ sở đã tổ chức Hội nghị rất nghiêm túc, trang trọng, đảm bảo các nội dung, đúng quy trình, thiết thực và hiệu quả theo Nghị định 04/2015/NĐ –CP ngày 9/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về quy định thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư 01/2016/TT-BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

          Với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị đã bàn bạc, thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung chính như Báo cáo tổng kết công tác chuyên môn, thi đua, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ 2017; báo cáo công khai kinh phí năm 2016 và quy chế chi tiêu nội bộ 2016 và một số quy chế khác…. Hội nghị còn phát động và ký kết thi đua giữa các tập thể và cá nhân trong năm 2017. Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị đã bám sát các nội dung thi đua theo Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy chế về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và Quy chế thi đua của hệ thống công đoàn. Tính đến nay, đã có hơn 94% (60/64) Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh phối hợp với chuyên môn chuẩn bị các nội dung, điều kiện tổ chức thành công Hội nghị Cán bộ công chức, Hội nghị người lao động (04 cơ sở còn lại do điều kiện khách quan như đang chờ ý kiến của Hội đồng quản trị, báo cáo quyết toán tài chính, công tác tổ chức nhân sự…. . ). Dự kiến đến cuối quý I/2017 sẽ hoàn thành việc tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, Hội nghị người lao động tại các cơ quan, đơn vị.

          Thông qua hội nghị, trí tuệ tập thể được phát huy; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, người sử dụng lao động trong công tác quản lý, điều hành không ngừng được nâng cao; cán bộ, công chức, viên chức, lao động ý thức hơn về trách nhiệm, hiểu rõ hơn về quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong việc thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; các ý kiến, kiến nghị, chế độ chính sách của cán bộ, công chức, viên chức, lao động được kịp thời giải quyết và quan tâm thực hiện. Đồng thời, các quy định, quy chế được ban hành sau Hội nghị đã góp phần phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tham nhũng, lãng phí, quan liêu; các phong trào thi đua được đẩy mạnh; phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch đề ra phù hợp với đặc điểm tình tình hình, sát với thực tế… Những kết quả trên đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp./.

Tác giả: Trần Ngọc Phúc - CĐVC