Truy cập nhanh
Đóng truy cập
Lời hay ý đẹp:
Khi trẻ đi đến quán rượu để uống rượu,về già sẽ đi đến quán rượu để ăn xin.
Khi chiến thắng được nỗi sợ cái chết bạn sẽ trở thành chủ nhân của cuộc đời mình.
Một người bạn dũng cảm cũng có thể trở thành một kẻ thù đáng sợ.
Bạn cười, thiên hạ sẽ cười với bạn; bạn khóc, bạn chỉ sẽ khóc 1 mình.
Yêu 1 người không yêu mình cũng như ôm cây xương rồng vậy. Càng ôm chặt thì càng làm bản thân mình đau
Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.
Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.
Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.
Dù có điều gì xảy ra thì kiên trì và ý chí sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả.
Người nào không muốn cúi xuống vì một xu lẻ thì không đáng có một đồng.
Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có cả một lô bạn hời hợt.
Bạn đừng hỏi bất cứ ai một việc gì khi trong lòng bạn đã quyết định, hãy làm theo những gì bạn nghĩ và đừng bao giờ hối hận vì nó.
Đạo đức cách mạng không phải là từ trên trời rơi xuống, nó được phát triển và củng cố trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì hàng ngày, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh
Chỉ có một việc quan trọng nhất là yêu nhân dân, yêu tổ quốc, dùng trí óc và linh hồn để phục vụ.
Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu.
Bạn đối xử với người khác như thế nào, họ sẽ đối xử với bạn như vậy.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, xây dựng tổ chức vững mạnh qua sự phối hợp hoạt động giữa công đoàn viên chức tỉnh với đoàn thanh niên và hội cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh"

Hình NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN CỦA CÁC ĐOÀN THỂ

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, xây dựng tổ chức vững mạnh qua sự phối hợp hoạt động giữa công đoàn viên chức tỉnh với đoàn thanh niên và hội cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh"

Trong bài viết Dân vận đăng trên Báo Sự thật ngày 15/10/1949, Bác viết: Tất cả cán bộ Chính quyền, tất cả cán bộ đoàn thể và tất cả hội viên của các tổ chức nhân dân đều phải phụ trách dân vận”. Mới đây, Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 Hội nghị Ban Chấp hành trung ương Đảng lần thứ bảy (khóa XI) cũng xác định: “Công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Trong đó, Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận, đoàn thể làm tham mưu và nòng cốt”.

Thật vậy, để xây dựng các tổ chức chính trị-xã hội nói chung, tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh nói riêng đạt trong sạch vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá trình hoạt động của các đoàn thể trong đó hoạt động ở cơ sở là nền tảng của các tổ chức đoàn thể, có nhiều cơ sở trong sạch vững mạnh thì tổ chức đoàn thể cấp trên cơ sở đó mới trong sạch vững mạnh được. Vì vậy vai trò của cơ sở hết sức quan trọng, nó quyết định đến sự tồn tại và phát triển, lớn mạnh của mỗi tổ chức đoàn thể hiện nay.

Trong những năm qua, nội dung và phương thức hoạt động, sự phối hợp nhịp nhàng của 03 đoàn thể trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh ngày càng đổi mới thiết thực và hiệu quả, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Để triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, hướng dẫn của các đoàn thể cấp trên. Công đoàn viên chức tỉnh, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh đã nhận thấy việc đổi mới phương thức hoạt động trong lĩnh vực tuyên truyền giáo dục nói chung, hoạt động văn hóa, thể thao nói riêng cần có một mô hình phù hợp hơn. Từ các hoạt động phối hợp, liên tịch từ đoàn thể cấp trên đến cơ sở đã đạt được một số kết quả như: tổ chức tốt và đẩy mạnh các phong trào thi đua trong đoàn viên, hội viên, góp phần nâng cao chất lượng cơ sở, chất lượng đoàn viên, hội viên hàng năm; đẩy mạnh được công tác xã hội, từ thiện, chăm lo, tặng quà, trao học bổng cho các gia đình chính sách, nhân dân, các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn thường xuyên vào mỗi dịp lễ, Tết, Quốc tế thiếu nhi, tết Trung thu, tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, hoạt động văn hóa thể thao trong đoàn viên, hội viên và thế hệ trẻ nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ, ngày truyền thống…đồng thời gắn với hội thi tìm hiểu, hoạt động văn hóa, thể thao, thăm, tặng quà các gia đình chính sách ở vùng sâu, vùng xa, nơi kết nghĩa với cơ quan, đơn vị….

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phối hợp của 3 đoàn thể cũng có lúc còn một số hạn chế đó là: đặc điểm, điều kiện hoạt động của các đoàn thể cơ sở có khác nhau nên quá trình triển khai thực hiện một số hoạt động liên tịch cụ thể còn gặp một số vướng mắc như không đồng nhất về đối tượng tham gia, một số nội dung thực hiện trong năm, về kinh phí….

Trong thời gian tới, khi mà việc hội nhập quốc tế và khu vực trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, nhất là hội nhập quốc tế diễn ra ngày càng sâu rộng và mạnh mẽ thì 3 đoàn thể cấp trên cần chú trọng và không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, trao đổi thông tin, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”, trọng tâm là phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” và tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tuyên truyền, cổ vũ và nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến, phát huy tinh thần yêu nước, tạo ra phong trào hành động cách mạng trong toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Lấy hiệu quả về chính trị, kinh tế- xã hội làm thước đo đánh giá từng phong trào thi đua, các cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa trong đời sống xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đoàn viên, hội viên.

Tác giả: Nguyễn Hữu Phương - Đảng ủy Khối