Truy cập nhanh
Đóng truy cập
Lời hay ý đẹp:
Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.
Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.
Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có cả một lô bạn hời hợt.
Đạo đức cách mạng không phải là từ trên trời rơi xuống, nó được phát triển và củng cố trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì hàng ngày, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh
Khi trẻ đi đến quán rượu để uống rượu,về già sẽ đi đến quán rượu để ăn xin.
Chỉ có một việc quan trọng nhất là yêu nhân dân, yêu tổ quốc, dùng trí óc và linh hồn để phục vụ.
Người nào không muốn cúi xuống vì một xu lẻ thì không đáng có một đồng.
Yêu 1 người không yêu mình cũng như ôm cây xương rồng vậy. Càng ôm chặt thì càng làm bản thân mình đau
Bạn cười, thiên hạ sẽ cười với bạn; bạn khóc, bạn chỉ sẽ khóc 1 mình.
Một người bạn dũng cảm cũng có thể trở thành một kẻ thù đáng sợ.
Dù có điều gì xảy ra thì kiên trì và ý chí sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả.
Khi chiến thắng được nỗi sợ cái chết bạn sẽ trở thành chủ nhân của cuộc đời mình.
Bạn đừng hỏi bất cứ ai một việc gì khi trong lòng bạn đã quyết định, hãy làm theo những gì bạn nghĩ và đừng bao giờ hối hận vì nó.
Bạn đối xử với người khác như thế nào, họ sẽ đối xử với bạn như vậy.
Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.
Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu.

       Năm 2020, Hội Cựu Chiến binh Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy Khối giao, nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, lãnh đạo hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Đảng ủy giao và của Hội đề ra, cụ thể:

Hình Ghi nhận kết quả hoạt động của Hội Cựu Chiến binh Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận

       - Đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng:

       Cán bộ, hội viên kiên định, vững vàng về chính trị tư tưởng, tham gia học tập nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và các Quy định “về trách nhiệm nêu gương” của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

       Có 98% số lượng hội viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, sản xuất, kinh doanh, trong đó có 100% hội viên là đảng viên và cán bộ Hội được đánh giá “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Đồng thời, hội viên Cựu Chiến binh luôn có ý thức trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần bảo vệ Đảng, chính quyền và chế độ XHCN.

       Trong năm, toàn Hội phát động phong trào thi đua với chủ đề: “Lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020”  và “Chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIV” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới”; chấn chỉnh tác phong, lề lối lam việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện.

       - Đối với công tác cán bộ, xây dựng tổ chức hội:

       Hội Cựu Chiến binh Khối thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức; bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành và lãnh đạo các cơ sở Hội. Đội ngũ cán bộ chủ chốt của Hội luôn thực hiện tập trung dân chủ trong sinh hoạt, giữ gìn đoàn kết nội bộ. 100% cán bộ hội, hội viên nghiêm chỉnh chấp hành Quy định “Những điều đảng viên không được làm”; luôn giữ vững phẩm chất, đạo đức lối sống trong sáng, lành mạnh, thể hiện vai trò gương mẫu trong công tác, chấp hành tốt các đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Trong năm, đã chuẩn y kết quả bầu mới 02 Chủ tịch và 01 Phó Chủ tịch Hội cơ sở; giải thể 02 cơ sở Hội; đề nghị Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tặng Kỷ niệm chương cho 07 cán bộ, hội viên đủ tiêu chuẩn.

       Các cơ sở Hội đã phát huy được vai trò nòng cốt, năng động tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo tốt các hoạt động phối hợp với đoàn thể, vận động hội viên thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, khắc phục tình trạng hành chính hóa hoạt động Hội. Cuối năm, có 100% cơ sở Hội và Hội Cựu Chiến binh Khối đạt danh hiệu “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó có 20% cơ sở Hội đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

       - Đối với công tác kiểm tra giám sát:

       Hội Cựu Chiến binh Khối đã ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các cơ sở Hội triển khai thực hiện, trọng tâm là giám sát việc thực hiện nhiệm vụ và Điều lệ Hội. Trong năm, không có hội viên có dấu hiệu vi phạm phải tiến hành kiểm tra; không có hội viên vi phạm kỷ luật Hội phải xử lý và không có khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hội. Các tổ chức Hội đã phát huy vai trò trong việc giám sát và góp ý xây dựng tổ chức Đảng; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu và của cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị.

       - Phối hợp tốt với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên:

       Công tác giáo dục truyền thống thông qua các hoạt động phối hợp giữa Hội Cựu Chiến binh và Đoàn Thanh niên luôn được Hội Cựu Chiến binh Khối và cơ sở Hội trực thuộc quan tâm thực hiện tốt, góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc bảo vệ và giữ gìn truyền thống cách mạng kiên cường, bất khuất của dân tộc. Trong năm, Hội Cựu Chiến binh Khối đã phối hợp với Đoàn Khối tổ chức tốt hoạt động “Về nguồn” tại các tỉnh Miền Trung, thăm Mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Quảng Bình, dâng hương viếng Mẹ Việt Nam anh hùng tại Quảng Nam, dâng hương viếng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Quốc gia Trường sơn tại Quảng Trị và viếng Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố Phan Thiết, Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh.…Đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ; tổ chức hành trình Biển đảo quê hương, họp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, kỷ niệm 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 31 năm Ngày thành lập Hội Cựu Chiến binh Việt Nam. Các cơ sở Hội đã phối hợp với cơ sở Đoàn phát hiện, bồi dưỡng, giúp đỡ 6 đoàn viên ưu tú, giới thiệu cấp ủy tạo nguồn và đã kết nạp được 02 đảng viên.

       - Vận động hội viên giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình đồng đội, chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp của của hội viên:

       Cùng với các Hội Cựu chiến binh trong Cụm thi đua phía Bắc tỉnh thực hiện được một (01) phần việc giúp đỡ hội viên Hội Cựu Chiến binh có hoàn cảnh khó khăn (tại xã Hồng Liêm - Hàm Thuận Bắc), đóng góp quỹ của hội viên Hội Cựu Chiến binh Khối sửa chữa 01 căn nhà “Mái ấm đồng đội” (trị giá 10.000.000đ); tặng 29 suất quà trong dịp Tết Nguyên đán cho gia đình chính sách gặp khó khăn ở các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Tân và Thành phố Phan Thiết (trị giá 19.500.000đ).

Tặng quà cho gia đình chính sách

       Bên cạnh đó, Hội Cựu Chiến binh Khối, các cơ sở Hội đã thăm và tặng quà các gia đình các gia đình bệnh binh (ở Đông Giang, Đông Tiến, La Dạ - Hàm Thuận Bắc); đỡ đầu gia đình Cựu Chiến binh (là nạn nhân chất độc Da cam - Dioxin ở Phan Thiết)…với tổng số tiền trên hàng trăm triệu đồng; quan tâm bảo vệ quyền lợi của hội viên, kết nạp 5 hội viên mới, giới thiệu 21 hội viên về sinh hoạt nơi cư trú. Đã phối hợp vận động nhà tài trợ để xây mới 01 nhà “Mái ấm đồng đội” (với tổng trị giá 100.000.000đ).

       Có thể nói, năm 2020 còn nhiều khó khăn chi phối đến hoạt động của Hội, nhất là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, song Hội đã tranh thủ được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, của Ban Thường vụ Hội Cựu Chiến binh tỉnh, cùng với việc quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đã triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Hội đề ra. Tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào do địa phương, cơ quan, đơn vị phát động; quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho hội viên Cựu Chiến binh gặp khó khăn, tạo nên sự đoàn kết thống nhất, đồng thuận trong toàn thể cán bộ, hội viên, góp phần tích cực xây dựng Hội ngày càng vững mạnh về mọi mặt, xứng đáng với lòng tin của cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà./.

Tác giả: Hội Cựu Chiến binh Khối