Truy cập nhanh
Đóng truy cập
Lời hay ý đẹp:
Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.
Bạn đối xử với người khác như thế nào, họ sẽ đối xử với bạn như vậy.
Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có cả một lô bạn hời hợt.
Bạn cười, thiên hạ sẽ cười với bạn; bạn khóc, bạn chỉ sẽ khóc 1 mình.
Yêu 1 người không yêu mình cũng như ôm cây xương rồng vậy. Càng ôm chặt thì càng làm bản thân mình đau
Chỉ có một việc quan trọng nhất là yêu nhân dân, yêu tổ quốc, dùng trí óc và linh hồn để phục vụ.
Một người bạn dũng cảm cũng có thể trở thành một kẻ thù đáng sợ.
Khi chiến thắng được nỗi sợ cái chết bạn sẽ trở thành chủ nhân của cuộc đời mình.
Khi trẻ đi đến quán rượu để uống rượu,về già sẽ đi đến quán rượu để ăn xin.
Đạo đức cách mạng không phải là từ trên trời rơi xuống, nó được phát triển và củng cố trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì hàng ngày, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh
Dù có điều gì xảy ra thì kiên trì và ý chí sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả.
Người nào không muốn cúi xuống vì một xu lẻ thì không đáng có một đồng.
Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.
Bạn đừng hỏi bất cứ ai một việc gì khi trong lòng bạn đã quyết định, hãy làm theo những gì bạn nghĩ và đừng bao giờ hối hận vì nó.
Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.
Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu.

     Thực hiện Kế hoạch số 42-KH/ĐUK, ngày 14/4/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; sáng ngày 11/5/2021, tại Hội trường Cơ quan Ban Quản lý Nhiệt điện Vĩnh Tân, Cấp ủy Chi bộ phối hợp với lãnh đạo đơn vị tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII cho toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng. Thời gian học tập, quán triệt Nghị quyết sẽ hoàn thành trong 1 ngày (11/5/2021).

Hình Chi bộ Ban Quản lý Nhiệt điện Vĩnh Tân tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

     Tham dự Hội nghị có 16 đồng chí là cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Cơ quan; đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Phó Bí thư Chi bộ chủ trì. Tại Hội nghị các đồng chí cán bộ, đảng viên, quần chúng đã được xem đĩa ghi hình nội dung báo cáo 05 Chuyên đề của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức. Nội dung tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới trong các Văn kiện Đại hội XIII như: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và phương hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; những nhận thức mới và tư duy mới về Quốc phòng Việt Nam; những nhận thức mới về An ninh Quốc gia.

     Sau học tập, quán triệt Nghị quyết, Chi bộ sẽ tổ chức cho đảng viên viết bài thu hoạch để đánh giá nhận thức của cán bộ, đảng viên. Theo đó, Cấp ủy Chi bộ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII đảm bảo thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cấp trên giao và nghị quyết của Đại hội Chi bộ đề ra./.

Tác giả: Lê Văn Khai - Ban Tuyên giáo - Dân vận