Truy cập nhanh
Đóng truy cập
Lời hay ý đẹp:
Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.
Bạn cười, thiên hạ sẽ cười với bạn; bạn khóc, bạn chỉ sẽ khóc 1 mình.
Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.
Đạo đức cách mạng không phải là từ trên trời rơi xuống, nó được phát triển và củng cố trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì hàng ngày, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh
Bạn đối xử với người khác như thế nào, họ sẽ đối xử với bạn như vậy.
Dù có điều gì xảy ra thì kiên trì và ý chí sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả.
Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu.
Bạn đừng hỏi bất cứ ai một việc gì khi trong lòng bạn đã quyết định, hãy làm theo những gì bạn nghĩ và đừng bao giờ hối hận vì nó.
Chỉ có một việc quan trọng nhất là yêu nhân dân, yêu tổ quốc, dùng trí óc và linh hồn để phục vụ.
Yêu 1 người không yêu mình cũng như ôm cây xương rồng vậy. Càng ôm chặt thì càng làm bản thân mình đau
Một người bạn dũng cảm cũng có thể trở thành một kẻ thù đáng sợ.
Khi trẻ đi đến quán rượu để uống rượu,về già sẽ đi đến quán rượu để ăn xin.
Khi chiến thắng được nỗi sợ cái chết bạn sẽ trở thành chủ nhân của cuộc đời mình.
Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.
Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có cả một lô bạn hời hợt.
Người nào không muốn cúi xuống vì một xu lẻ thì không đáng có một đồng.

Từ ngày 20-21/10/2021, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối đã thực hiện kiểm tra chuyên đề năm 2021 tại 03 tổ chức đảng về công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, việc chấp hành chế độ sinh hoạt Đảng và thực hiện công tác đảng vụ.

Hình Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tổ chức kiểm tra chuyên đề năm 2021

Thực hiện Chương trình số 11-CTr/ĐUK, ngày 21/01/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề năm 2021; Ban Tổ chức Đảng ủy Khối đã ban hành kế hoạch, quyết định thành lập 01 Tổ kiểm tra để thực hiện kiểm tra về công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, việc chấp hành chế độ sinh hoạt Đảng và thực hiện công tác đảng vụ đối với 03 tổ chức đảng: Đảng ủy Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Bình Thuận; Đảng ủy Công ty cổ phần Rạng Đông và Chi bộ Ban Quản lý Dự án nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh.

Qua kiểm tra cho thấy các tổ chức đảng đã thực hiện tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên năm 2021, trong đó 01 tổ chức đảng đã vượt chỉ tiêu phát triển Đảng, đạt 10/9 chỉ tiêu (Đảng ủy Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Bình Thuận); về việc chấp hành chế độ sinh hoạt đảng các tổ chức đảng đã bám sát theo Hướng dẫn 01-HD/ĐUK, ngày 10/5/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và đã thực hiện đảm bảo đúng quy trình, quy định; các tổ chức đảng đã lập hồ sơ, theo dõi, ghi chép các loại sổ nghiệp vụ công tác đảng đảm bảo yêu cầu.

Sau buổi kiểm tra, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối đề nghị các tổ chức đảng tiếp phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh hơn công tác phát triển đảng mơi để hoàn thành chỉ tiêu của năm 2021./.

 

Tác giả: Hòa Trung - Ban Tổ chức