Truy cập nhanh
Đóng truy cập
Lời hay ý đẹp:
Khi chiến thắng được nỗi sợ cái chết bạn sẽ trở thành chủ nhân của cuộc đời mình.
Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.
Dù có điều gì xảy ra thì kiên trì và ý chí sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả.
Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.
Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có cả một lô bạn hời hợt.
Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.
Bạn cười, thiên hạ sẽ cười với bạn; bạn khóc, bạn chỉ sẽ khóc 1 mình.
Đạo đức cách mạng không phải là từ trên trời rơi xuống, nó được phát triển và củng cố trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì hàng ngày, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh
Bạn đừng hỏi bất cứ ai một việc gì khi trong lòng bạn đã quyết định, hãy làm theo những gì bạn nghĩ và đừng bao giờ hối hận vì nó.
Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu.
Khi trẻ đi đến quán rượu để uống rượu,về già sẽ đi đến quán rượu để ăn xin.
Chỉ có một việc quan trọng nhất là yêu nhân dân, yêu tổ quốc, dùng trí óc và linh hồn để phục vụ.
Bạn đối xử với người khác như thế nào, họ sẽ đối xử với bạn như vậy.
Yêu 1 người không yêu mình cũng như ôm cây xương rồng vậy. Càng ôm chặt thì càng làm bản thân mình đau
Người nào không muốn cúi xuống vì một xu lẻ thì không đáng có một đồng.
Một người bạn dũng cảm cũng có thể trở thành một kẻ thù đáng sợ.

    Từ khi thành lập đến nay, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận luôn chú trọng việc cải cách hành chính trong các hoạt động công tác xây dựng Đảng; trong đó, công tác tổ chức xây dựng Đảng được xác định là trọng tâm để thực hiện các bước kế hoạch cải cách hành chính.

 

Hình Giải pháp cải cách hành chính trong công tác tổ chức xây dựng Đảng

     Nếu như cải cách hành chính nhà nước đã sớm trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước, thì cải cách hành chính trong Đảng còn rất mới mẻ. Mặc dù chưa bức thiết bằng cải cách hành chính Nhà nước, nhưng những khuyết điểm lâu nay của nền hành chính trong Đảng cũng đã và đang làm giảm hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống tổ chức đảng từ Trung ương đến cơ sở. Hơn nữa không thể độc lập cải cách hành chính Nhà nước với cải cách hành chính trong Đảng mà phải tiến hành đồng thời cải cách hành chính trong hệ thống chính trị gắn liền với việc đổi mới tổ chức và phương thức lãnh đạo của Đảng.

      Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận được thành lập, đi vào hoạt động từ ngày 01/4/2019 trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh. Toàn Đảng bộ hiện có 84 tổ chức cơ sở Đảng (gồm 43 đảng bộ và 41 chi bộ cơ sở). Trong đó có 26 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp, 13 tổ chức cơ sở đảng trong cơ quan Đảng, đoàn thể; 45 tổ chức cơ sở đảng trong cơ quan hành chính, sự nghiệp với gần 5.300 đảng viên. Có 02 đoàn thể trực thuộc là Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và Hội Cựu Chiến binh Khối.

     Từ khi thành lập đến nay, Đảng ủy Khối luôn chú trọng việc cải cách hành chính trong các hoạt động công tác xây dựng Đảng; trong đó, công tác tổ chức xây dựng Đảng được xác định là trọng tâm để thực hiện các bước kế hoạch cải cách hành chính.

    Kết quả đạt được và những hạn chế, bất cập của cải cách hành chính trong công tác tổ chức xây dựng Đảng

    Được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, trong quá trình nghiên cứu, tham mưu của các ban Đảng ủy và đặc biệt là Ban Tổ chức Đảng ủy Khối, một số giải pháp cải cách hành chính trong công tác tổ chức xây dựng Đảng tại Đảng ủy Khối bước đầu triển khai thực hiện có hiệu quả như: Xây dựng Trang thông tin điện tử của Đảng ủy Khối để kịp thời cung cấp thông tin, hướng dẫn, các loại văn bản của Đảng các cấp, phục vụ nhu cầu tra cứu của các tổ chức cơ sở đảng; triển khai sổ tay điện tử nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng; ứng dụng phần mềm quản lý công việc và phần mềm gửi nhận văn bản qua mạng internet; hình thành cơ sở dữ liệu hồ sơ đảng viên phục vụ việc khai thác ở mức độ cơ bản,…

    Tuy nhiên, thực tế hiện nay các thủ tục, quy trình nghiệp vụ của ngành tổ chức xây dựng Đảng nói chung và trong công tác tổ chức xây dựng Đảng tại Đảng ủy Khối nói riêng vẫn còn khá rườm rà, nhiều khâu, nhiều giai đoạn cần rút gọn; một số quy định, quy chế, quy trình, thủ tục còn chồng chéo, hệ thống các văn bản ban hành còn rời rạc; công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các hồ sơ, thủ tục và quản lý, cập nhật thông tin, dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Khối vẫn còn là khâu yếu; chưa xây dựng quy định, quy trình về tiếp nhận, xử lý và trả lời kết quả hồ sơ, thủ tục liên quan đến công tác tổ chức xây  dựng Đảng. Việc cụ thể hóa những quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể trong một số trường hợp còn chậm. Chưa có bộ phận tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy Khối nên chưa xây dựng được bộ thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng. Trung ương cũng chưa có cơ chế, bộ thủ tục hành chính trong công tác tổ chức xây dựng Đảng cho nên khi thực hiện còn nhiều lúng túng, phải xin ý kiến, chủ trương các cấp làm kéo dài thời gian.

     Mục tiêu của cải cách hành chính trong công tác tổ chức xây dựng Đảng tại Đảng ủy Khối

     Cải cách hành chính trên lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng mục đích trước hết là mang đến sự hài lòng của các đồng chí được phân công thực hiện công tác đảng vụ, đảng viên và quần chúng khi thực hiện các thủ tục như kết nạp đảng, chuyển đảng chính thức, chuyển sinh hoạt Đảng, công tác cán bộ, công tác quy hoạch, đào tạo,...thứ hai là mang đến sự hài lòng trong một tổ chức cơ sở Đảng và giữa các tổ chức cơ sở đảng trong Khối với nhau; thứ ba là mang đến sự hài lòng trong quan hệ giữa cấp ủy cấp trên và cấp ủy cấp dưới.

     Cải cách hành chính trong tổ chức xây dựng Đảng giúp làm rõ quy trình, thủ tục nghiệp vụ công tác tổ chức, loại bỏ những quy trình, thủ tục lạc hậu, khắc phục cách làm tùy tiện, chưa khoa học của một số cấp ủy, cán bộ chuyên trách.  Cải cách thủ tục hành chính trong công tác tổ chức xây dựng Đảng với việc cụ thể hóa các khâu, các bước và nội dung của từng bước trong xây dựng tổ chức đảng và đảng viên sẽ giúp các đảng bộ, chi bộ cơ sở nắm vững quy trình, thủ tục lập, giải thể chi bộ trực thuộc, quy trình, thủ tục bổ sung, chuẩn y cấp ủy viên; quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên, xóa tên, khai trừ đảng viên…Từ đó, góp phần nâng cao uy tín của Đảng ủy Khối, Ban Tổ chức Đảng ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng, đối đảng viên và quần chúng.

     Cải cách hành chính trong công tác tổ chức yêu cầu đội ngũ cán bộ, đảng viên phải có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có trình độ, năng lực, kỹ năng công tác, có trách nhiệm, ý thức kỷ luật cao. Từ đó bắt buộc mỗi cán bộ, công chức chuyên trách công tác Đảng phải tăng cường học hỏi, tự trau dồi kiến thức chuyên môn, rèn luyện kỹ năng, nắm vững nghiệp vụ công tác; các đồng chí làm công tác Đảng kiêm nhiệm cũng phải thường xuyên cập nhật, bồi dưỡng, nắm vững quy trình, thủ tục, các bước cơ bản trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

      Các giải pháp cải cách hành chính trong công tác tổ chức xây dựng Đảng

      Một là, Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

     Giải pháp cần tập trung thực hiện trước hết là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tăng cường vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của thủ trưởng cơ quan, người đứng đầu của từng ban, bộ phận trong cơ quan đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành. Tổ chức đào tạo và đào tạo lại kỹ năng sử dụng bộ phần mềm ứng dụng văn phòng, các công cụ thống kê cơ bản và các phần mềm chuyên dụng trong lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng cho đội ngũ cán bộ, công chức của Ban Tổ chức Đảng ủy Khối. Tuyên dương, khen thưởng những đồng chí tích cực sử dụng, có sáng kiến trong ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc; đồng thời nghiêm khắc phê bình những đồng chí không tích cực, “lười” ứng dụng công nghệ vào công tác tổ chức xây dựng Đảng. Để ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả nhằm cải cách hành chính trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

     + Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng phần mềm xử lý văn bản đến và đi qua mạng nội bộ và mạng internet; tiến hành nâng cấp, cập nhật và khai thác phần mềm cơ sở dữ liệu hồ sơ đảng viên phiên bản 3.0;

    + Xây dựng và triển khai Đề án số hóa toàn bộ hồ sơ đảng viên, hồ sơ bảo vệ chính trị nội bộ đang lưu giữ kèm theo cơ chế bảo mật, khai thác và lưu trữ hồ sơ; xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ, đảng viên quy hoạch, đương chức với các tiêu chí tạo thuận lợi trong việc tìm kiếm, quản lý;

    + Triển khai xây dựng phần mềm “một cửa” của Ban Tổ chức Đảng ủy Khối để tiếp nhận hồ sơ, giúp các cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong Khối theo dõi quá trình, thời gian, tiến độ, kết quả công tác kết nạp đảng, công tác cán bộ; đồng thời hệ thống này cũng giúp các cấp ủy cơ sở trực thuộc, cán bộ, đảng viên trong Khối bổ sung hồ sơ, thủ tục qua mạng (có bảo mật thông tin ở mức độ cao), gửi các câu hỏi, tình huống liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng đến trực tiếp cho Ban Tổ chức Đảng ủy Khối và nhận phản hồi nhanh chóng.

      Hai là, Hợp lý hóa, chuẩn hóa quy trình công tác đang làm

      Xây dựng quy định tiếp nhận, xử lý và trả kết quả các hồ sơ, thủ tục trong công tác tổ chức. Quy định này nêu chi tiết, cụ thể việc tiếp nhận, quy trình phân công xử lý và thời gian trả hồ sơ. Cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ phải xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ phải hướng dẫn đại diện đơn vị, cấp ủy, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và nêu rõ lý do theo mẫu phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ, nhập thông tin, lập giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả (đối với công tác bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ, chuyển sinh hoạt Đảng).

      Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nhập thông tin hồ sơ vào phần mềm “một cửa” của Ban Tổ chức Đảng ủy Khối: mỗi hồ sơ thủ tục sau khi được tiếp nhận sẽ được cấp một mã số hồ sơ được ghi trong giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. Các cấp ủy trực thuộc, cá nhân sử dụng mã số hồ sơ để tra cứu tình trạng giải quyết. Đối với các hồ sơ kết nạp đảng và công tác cán bộ cần nhiều thời gian để tổ chức sưa tra, xác minh tại nhiều nơi, cán bộ xử lý hồ sơ phải cập nhật quá trình tiến hành vào phần mềm “một cửa” (theo chế độ Mật, người tra cứu phải có mã số hồ sơ và mật khẩu truy cập để đăng nhập vào hệ thống theo dõi tiến trình).

      Xây dựng danh mục hệ thống các thủ tục hành chính trong công tác tổ chức xây dựng Đảng về công tác cán bộ, công tác đảng viên; thủ tục về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thủ tục thành lập, giải thể, hợp nhất, chuyển giao tổ chức đảng. Công khai danh mục thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử của Đảng ủy Khối; cập nhật thường xuyên các thủ tục mới được sửa đổi, bổ sung và thủ tục đã được bãi bỏ.

      Ba là, Thực hiện giao dịch không giấy, giảm hội họp

     Tiếp tục ứng dụng phần mềm gửi - nhận văn bản và thư điện tử công vụ đối với các giao dịch không ở chế độ “Mật” nhằm đảm bảo nhanh chóng, thông suốt, tránh thất lạc; tất cả tài liệu họp, hội nghị được chuyển trước cho đại biểu dự hội nghị qua địa chỉ thư điện tử để nghiên cứu, giảm thiểu sử dụng văn bản giấy, góp phần giảm chi phí phát hành văn bản và hình thành cơ sở dữ liệu quản lý văn bản đi - đến đầy đủ, tiện ích.

     Cải cách chế độ hội họp theo hướng ngày càng khoa học, hợp lý, hiệu quả và đạt chất lượng cao; chỉ tổ chức các cuộc họp thật cần thiết, giảm thiểu các cuộc họp để thay vào đó là thực hiện cơ chế trao đổi thông tin tức thời, gửi văn bản hỏi,...Quy định các trường hợp được tổ chức hội họp; những trường hợp người đứng đầu được lựa chọn, cân nhắc họp hay không họp; những trường hợp không tổ chức hội họp. Những cuộc họp chỉ để thảo luận, trao đổi ý kiến, hoặc tham luận thì không tổ chức cuộc họp mà gửi phiếu, nêu vấn đề hoặc gửi bản thảo để xin ý kiến. Sau đó tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu và ban hành. Khi các công việc, nhiệm vụ được giải quyết theo đúng thẩm quyền, các cấp ủy làm hết trách nhiệm của mình thì sẽ giảm thiểu số lượng các cuộc họp không cần thiết.

      Bốn là, Tối thiểu hóa các loại văn bản, bớt sử dụng sổ sách

     Hệ thống hóa các văn bản đã ban hành đang nằm rải rác để đưa vào một văn bản thống nhất nhằm đảm bảo thuận lợi cho việc áp dụng, thực hiện. Việc ban hành các quy định, kế hoạch, hướng dẫn phải ngắn gọn, nêu rõ từng việc, phân công tổ chức, cá nhân thực hiện hay chủ trì phối hợp thực hiện, thời hạn hoàn thành nhiệm vụ theo đúng chức trách của từng tổ chức, cá nhân; có kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện để những giải pháp đề ra được triển khai nghiêm túc và có kết quả cụ thể. Không ban hành nhiều văn bản trùng lắp về nội dung hoặc có nội dung mâu thuẫn nhau. Khắc phục ngay tình trạng nhiều hướng dẫn để cơ sở thực hiện đều na ná giống nhau và nếu có nội dung khác thì lại rườm rà thêm.

     Đề xuất cải tiến phần mềm cơ sở dữ liệu hồ sơ đảng viên cho phép các cấp ủy cơ sở có thể sử dụng để cập nhật, quản lý và tra cứu thông tin đảng viên của chi, đảng bộ mình thay thế cho sổ danh sách đảng viên hiện nay. Có quy định cho phép các cấp ủy trực thuộc sử dụng các phần mềm ứng dụng thống kê hiện có để theo dõi, quản lý công tác đảng viên trên máy tính thay thế cho các loại sổ sách.

     Năm là, Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

     Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối vừa đảm bảo về phẩm chất, tiêu chuẩn chính trị, có đạo đức tốt vừa có trình độ, năng lực, kỹ năng công tác, thực sự tiên phong, gương mẫu, tâm huyết, sâu sát cơ sở, có trách nhiệm, ý thức kỷ luật cao và đặt biệt phải tư duy tốt về việc cải cách hành chính.

      Xác định rõ từng chức việc, xây dựng tiêu chí đánh giá từng chức danh cán bộ cụ thể. Căn cứ vào yêu cầu của chức việc đó để bố trí người thích hợp. Từng bước đổi mới công tác cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của Đảng ủy Khối thông qua thi tuyển đầu vào, tăng cường luân chuyển cán bộ; tích cực thực hiện việc trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác đảng để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chuyên trách.

      Thực hiện nền nếp việc đánh giá, nhận xét cán bộ; quy trình nhận xét, đánh giá cán bộ phải khách quan, tránh cục bộ, hẹp hòi, đảm bảo dân chủ, công khai; lấy kết quả hoàn thành chức trách, nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu trong đánh giá cán bộ, phản ánh đúng thực chất ưu, khuyết điểm của cán bộ. Trên cơ sở đó, rà soát lại quy hoạch, mạnh dạn bổ sung kịp thời những nhân tố mới, có triển vọng; kiên quyết đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không đủ tiêu chuẩn, năng lực, giảm sút ý chí phấn đấu.

     Có chính sách khen thưởng, động viên những cán bộ, công chức thực hiện tốt việc cải cách hành chính trong công tác Đảng, hướng dẫn tỉ mỉ, rõ ràng về hồ sơ, điều kiện, thủ tục hành chính cho người có nhu cầu giải quyết công việc. Đồng thời nghiêm khắc phê bình và có quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức được phân công thụ lý, giải quyết hồ sơ, thủ tục mà thường xuyên chậm trễ, trì trệ do yếu tố chủ quan.

    Để thực hiện đồng bộ các giải pháp trên cần có sự quyết tâm, nỗ lực, tính sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trong Ban Tổ chức, cơ quan Đảng ủy Khối, sự quan tâm và trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính của người đứng đầu các Ban Đảng ủy và đặc biệt là của thủ trưởng cơ quan; ngoài ra cần sự phối hợp chặt chẽ của các cấp ủy cơ sở trong quá trình liên hệ, thực hiện các thủ tục hành chính, phát hiện, bổ sung, đề xuất phương hướng giải quyết những điểm còn bất cập. Nhưng quan trọng hơn là Trung ương và tỉnh cần có các chủ trương, văn bản chỉ đạo mạnh mẽ về cải cách hành chính trên tất cả các mặt công tác xây dựng Đảng và nhất là cải cách hành chính trên lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng; trước mắt là tiếp tục cập nhật, hoàn chỉnh phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu hồ sơ đảng viên (bổ sung tính năng số hóa hồ sơ, hoàn thiện các phương thức thống kê số liệu, cho phép quản lý dữ liệu hồ sơ đảng viên đến cơ sở để thay thế cho sổ danh sách đảng viên), sớm ban hành bộ thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng làm cơ sở để các địa phương tổ chức triển khai thực hiện./.

 

Tác giả: Nguyễn Anh Trung - Ban Tổ chức Đảng ủy