Truy cập nhanh
Đóng truy cập
Lời hay ý đẹp:
Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.
Dù có điều gì xảy ra thì kiên trì và ý chí sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả.
Chỉ có một việc quan trọng nhất là yêu nhân dân, yêu tổ quốc, dùng trí óc và linh hồn để phục vụ.
Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.
Bạn đối xử với người khác như thế nào, họ sẽ đối xử với bạn như vậy.
Khi trẻ đi đến quán rượu để uống rượu,về già sẽ đi đến quán rượu để ăn xin.
Bạn cười, thiên hạ sẽ cười với bạn; bạn khóc, bạn chỉ sẽ khóc 1 mình.
Yêu 1 người không yêu mình cũng như ôm cây xương rồng vậy. Càng ôm chặt thì càng làm bản thân mình đau
Khi chiến thắng được nỗi sợ cái chết bạn sẽ trở thành chủ nhân của cuộc đời mình.
Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.
Bạn đừng hỏi bất cứ ai một việc gì khi trong lòng bạn đã quyết định, hãy làm theo những gì bạn nghĩ và đừng bao giờ hối hận vì nó.
Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu.
Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có cả một lô bạn hời hợt.
Người nào không muốn cúi xuống vì một xu lẻ thì không đáng có một đồng.
Một người bạn dũng cảm cũng có thể trở thành một kẻ thù đáng sợ.
Đạo đức cách mạng không phải là từ trên trời rơi xuống, nó được phát triển và củng cố trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì hàng ngày, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020 : Đồng chí Huỳnh Ninh Thạch - Gương điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) giai đoạn 2018 - 2020

503 lần xem

Đồng chí Huỳnh Ninh Thạch được điều động và bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Sở Giao thông vận tải từ tháng 6/2017, có nhiệm vụ lãnh đạo, điều hành Văn phòng Sở thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện các công tác: Tổ chức cán bộ; lao động - tiền lương; thi đua - khen thưởng; kỷ luật; cải cách hành chính; hành chính - quản trị; tài chính kế toán; kế hoạch, thống kê; pháp chế - an toàn giao thông của Sở.

Hình Đồng chí Huỳnh Ninh Thạch - Gương điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) giai đoạn 2018 - 2020

Đồng chí luôn giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức của người cán bộ đảng viên; nhất là luôn gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí; từ đó thôi thúc đồng chí luôn thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong giai đoạn 2018 - 2020, đồng chí đã có nhiều sáng kiến, giải pháp mới trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; trong đó đã trực tiếp tham mưu xây dựng phương án sát nhập, hợp nhất các đầu mối bên trong Sở Giao thông vận tải theo hướng tinh gọn đầu mối, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (được công nhận sáng kiến loại B năm 2018); tham mưu ban hành Đề án phát triển cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch lái xe ô tô trên đại bàn tỉnh đến năm 2015, tầm nhìn đến 2030 (được công nhận sáng kiến loại A năm 2019). Đồng chí luôn tích cực, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trực tiếp tham mưu các kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đúng thời gian, nội dung quy định; tham mưu cho lãnh đạo Sở triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành hoạt động của Sở đạt hiệu quả cao; chủ trì xây dựng và trực tiếp tham mưu cho Sở trình UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải và các quyết định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải. Từ năm 2018 đến nay, Tập thể Văn phòng Sở Giao thông vận tải được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận “Tập thể lao động xuất sắc” và được tặng Bằng khen. Cơ quan Sở Giao thông vận tải được UBND tỉnh xếp loại tốt và được tặng Cờ thi đua, Bằng khen về thành tích cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin.

Bản thân đồng chí cũng được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận là báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh từ năm 2006. Hàng năm đã chủ trì, phối hợp tổ chức các hội nghị tuyên truyền pháp luật có liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải cho hàng trăm doanh nghiệp và hàng ngàn lượt cán bộ, công chức, viên chức của Sở. Năm 2018, cá nhân được Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tặng Bằng khen về thành tích trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật.

Với những nỗ lực không ngừng, gương mẫu và tự giác đi đầu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; năm 2018 - 2019, đồng chí đã được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Đảng ủy Sở tặng giấy khen; năm 2019 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước; được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp khen thưởng gương điển hình trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018 - 2020./.

Gương này bạn xem chưa?