Truy cập nhanh
Đóng truy cập
Lời hay ý đẹp:
Khi trẻ đi đến quán rượu để uống rượu,về già sẽ đi đến quán rượu để ăn xin.
Chỉ có một việc quan trọng nhất là yêu nhân dân, yêu tổ quốc, dùng trí óc và linh hồn để phục vụ.
Bạn đừng hỏi bất cứ ai một việc gì khi trong lòng bạn đã quyết định, hãy làm theo những gì bạn nghĩ và đừng bao giờ hối hận vì nó.
Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.
Đạo đức cách mạng không phải là từ trên trời rơi xuống, nó được phát triển và củng cố trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì hàng ngày, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh
Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu.
Dù có điều gì xảy ra thì kiên trì và ý chí sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả.
Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có cả một lô bạn hời hợt.
Một người bạn dũng cảm cũng có thể trở thành một kẻ thù đáng sợ.
Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.
Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.
Khi chiến thắng được nỗi sợ cái chết bạn sẽ trở thành chủ nhân của cuộc đời mình.
Yêu 1 người không yêu mình cũng như ôm cây xương rồng vậy. Càng ôm chặt thì càng làm bản thân mình đau
Bạn cười, thiên hạ sẽ cười với bạn; bạn khóc, bạn chỉ sẽ khóc 1 mình.
Người nào không muốn cúi xuống vì một xu lẻ thì không đáng có một đồng.
Bạn đối xử với người khác như thế nào, họ sẽ đối xử với bạn như vậy.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020 : Quần chúng Nguyễn Thị Hoài Thảo - Gương điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) giai đoạn 2018 - 2020

127 lần xem

Chị Nguyễn Thị Hoài Thảo - Chuyên viên Phòng Tổng hợp nhân sự và Kiểm soát nội bộ, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Thuận là người luôn có ý thức tự giác trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhờ đó trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không ngại khó, có sự phối hợp tốt với đồng nghiệp trong công việc.

Hình Quần chúng Nguyễn Thị Hoài Thảo - Gương điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) giai đoạn 2018 - 2020

Với vị trí công tác là kiểm soát nội bộ, trong giai đoạn 2018 - 2020,  chị Thảo đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo thời gian, chất lượng công việc; tích cực phối hợp các phòng trong việc kiểm tra kiểm soát nội bộ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bản thân luôn tuân thủ sự chỉ đạo của Giám đốc, Lãnh đạo phòng, chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về công tác kiểm tr, kiểm soát nội bộ. Qua công tác kiểm tra, giám sát đã kiến nghị với Ban Giám đốc những tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các phòng chức năng; tham mưu cho Ban Giám đốc biện pháp khắc phục tồn tại. Chủ động phối hợp với các phòng để giải quyết công việc; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ đối với các mảng công việc được Trưởng phòng phân công cũng như việc thực hiện nhiệm vụ của phòng; luôn quan tâm lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp, nêu cao tính gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, có ý thức vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng thời làm tốt các báo cáo, tích cực nghiên cứu tham gia xây dựng, góp ý sửa đổi bổ sung nội quy, quy chế của cơ quan và đề xuất những giải pháp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trong công việc chuyên môn, cá nhân luôn thể hiện sự năng động, sáng tạo, linh hoạt với phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc. Do đó, trong 02 năm (2018 - 2019), chị Thảo đã có nhiều giải pháp, sáng kiến cải tiến được lãnh đạo đơn vị công nhận như: Năm 2018, đề xuất các giải pháp “Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận” được áp dụng thực hiện trong hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng, đánh giá thực trạng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, từ đó đưa ra các giải pháp và kiến nghị nhằm thúc đẩy phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; năm 2019, đã nghiên cứu các quy định pháp luật có liên quan để tham gia sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Hội đồng thi đua khen thưởng và Quy trình xét thi đua khen thưởng. Việc sửa đổi, bổ sung 02 Quy chế và quy trình này nhằm đảm bảo nguyên tắc làm việc của Hội đồng thi đua khen thưởng được thống nhất và theo trình tự quy định, phân rõ trách nhiệm của từng thành viên trong Hội đồng và việc khen thưởng được công bằng, khách quan và đảm bảo việc xét thi đua khen thưởng được thống nhất, theo trình tự và đúng quy định.

Bên cạnh đó, chị Nguyễn Thị Hoài Thảo còn thể hiện tốt vai trò Tổ trưởng Tổ Công đoàn, hàng năm nỗ lực góp phần xây dựng Tổ Công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia đầy đủ các phong trào do Công đoàn phát động như tham gia Hội thao, Hội diễn, tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện do cơ quan, địa phương phát động...

Nhờ ý thức tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong công tác; năm 2018 - 2019, chị Nguyễn Thị Hoài Thảo đã được xếp loại chuyên môn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN tặng bằng khen có thành tích xuất sắc góp phần hoàn thành nhiệm vụ Ngân hàng năm 2018 - 2019. Năm 2019 được công nhận “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, được giấy khen điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ ngân hàng năm 2019; được Chi bộ khen thưởng cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chị Nguyễn Thị Hoài Thảo đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khen thưởng gương điển hình trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018 - 2020./.